Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı Başvuru ve Ücretler

BAĞIMLILIK DANIŞMANLIĞI VE REHABİLİTASYON TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


Online Ön Kayıt Linki aşağıda yer almaktadır.

2020-2021 Bahar Dönemi Onlıne Başvurular 07.12.2020 tarihi itibarı ile başlayacaktır.


https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx

Değerli aday öğrencilerimiz,

Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK), tüm yükseköğretim kurumlarına gönderilen yeni düzenleme nedeniyle, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında, tezli yüksek lisans programlarımıza 20, tezsiz yüksek lisans programlarımıza ise 40 yeni öğrenci kabul edilecektir.

22 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda özel öğrencilik tanımı değişmiştir. Özel öğrenci, başka bir lisansüstü programda kayıtlı olup enstitümüzdeki bir lisansüstü programdan ders alan öğrenci olarak tanımlanmıştır.

Bahar yarıyılında tüm Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kabul edilecek öğrenciler için iki ayrı tarihte bilim sınavı yapılacaktır. Adayların yalnızca bir sınava katılma hakları vardır ve iki sınavdan dilediklerine girebilirler.

Adayların bilim sınavı sonuçları, birinci sınava giren adaylar ve ikinci sınava giren adayların birlikte değerlendirilmesi sonucu ilan edilecektir. Tezli program tercihinde programa kabul edilecek öğrenciler;

 ALES puanının                                                                                                                 : %50 ‘si, 

Bilim sınavı puanının                                                                                                    : %30’u, 

Lisans mezuniyet not ortalamasının 100’lük sistemdeki karşılığının             : %20’si

hesaplanarak programa yerleşmeye hak kazanan öğrenciler ilan edilecektir.

Bilim sınavında, adaylara tezli ya da tezsiz programa yerleşme tercihleri sorulacaktır. Her iki programı birden seçen öğrenciler öncelikle tezli program için değerlendirilecekler, tezli programa kayıt şansı yakalayamamaları halinde, tezsiz program için değerlendirmeye alınacaklardır.

Tezsiz program puan hesaplamasında ise;

Bilim sınavı puanının                                                                                                    :  %50’si, 

Lisans mezuniyet not ortalamasının 100’lük sistemdeki karşılığının             : %50’si

hesaplanarak programa yerleşmeye hak kazanan öğrenciler ilan edilecektir.

Her iki program için asil ve yedek listeler eş zamanlı ilan edilecek, asil kayıt hakkı kazanan adaylara 7 iş günü kayıt süresi tanınacak ve peşinden yedek listeden kayıtlara başlanacaktır.

Online başvuru yapmayan, başvuru esnasında mezun durumda olmayan, başvuru esnasında ALES belgesini, kimlik bilgilerini başvuru sistemine yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KLİNİK PSİKOLOJİ/UYGULAMALI PSİKOLOJİ  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE:

Klinik Psikoloji/Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programında en az 3. döneme geçmiş öğrenciler, 2019-2020 Bahar döneminde Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na başvuruda bulunabileceklerdir.

  • Öğrenciler öncelikle web sayfamızdan online başvuru yapacak,
  • Aşağıda belirtilen bilim sınavlarından herhangi birine girecek,
  • Sınav sonrası, başarı sıralamasına göre, kontenjan dahilinde kayıt yaptırabileceklerdir.
  • Kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, transkript incelemesi sonucu çıkan fark derslerini başarıyla verdikten sonra NPAMATEM Kliniği’nde 1 haftalık stajını tamamlamalı ve bitirme projesini teslim etmelidirler.

Program gereklerini (10 ders, 90 AKTS, staj, proje) yerine getiren öğrenciler Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı diploması almaya hak kazanacaklardır.

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

-Lisans diplomasının aslı veya onaylı kopyası

-Lisans not belgesinin (transkript) aslı veya onaylı kopyası

-ALES sınav sonuç belgesi (Tezli Program için)

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-Fotoğraf (2 Adet)

ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

Programa Kimler Katılabilir?

- Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin öğrenci kabulü ile ilgili olan maddeleri esas alınarak programa, bağımlılık alanında çalışan ya da çalışmak isteyen Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi mezunları ile Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyoloji, Felsefe, lisans düzeyinde eğitim veren Hemşirelik Bölümü, Eczacılık, Sosyal Hizmetler Bölümü, Polis Akademisi lisans mezunları katılabilmektedir.

Tıp Fakültesi, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunları dışında başvuru yapan adaylar, 1 eğitim yılı (Yüksek Lisans eğitiminden sayılmayacak şekilde) bilimsel hazırlık eğitimine tabi tutulacaktır.

-Tezli program başvurularında ALES sonuç belgesi (Herhangi bir puan türünden  55 puan ve üzeri olması)

-Başvuran adaylar başarı sırasına göre alınacaktır.

ONLINE BAŞVURU LİNKİ:  https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx 

BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ:

 

BİLİMSEL HAZIRLIK

 

1.YARIYIL

Dersin Kodu
Dersin Adı
Türü
Teori
Uygulama
Kredi
AKTS
PSU501
Psikolojiye Giriş

Z

3

0

3

6

PSU503
Psikoloji Tarihi

Z

3

0

3

6

PSU505
Psikolojide İstatistik

Z

3

0

3

6

PSU507
Sosyal Psikoloji

Z

3

0

3

6

PSU509
Bilişsel Psikoloji

Z

3

0

3

6

2.YARIYIL

Dersin Kodu
Dersin Adı
Türü
Teori
Uygulama
Kredi
AKTS
PSU502
Psikolojinin Nörobiyolojik Temelleri

Z

3

0

3

6

PSU506
Psikopatoloji

Z

3

0

3

6

PSU508
Gelişim Psikolojisi

Z

3

0

3

6

PSU509
Öğrenme Psikolojisi

Z

3

0

3

6

Bilimsel Hazırlık Ders Ücreti: 2.315.00 TL 

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ :

BAĞIMLILIK DANIŞMANLIĞI VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI2020-2021 YILI KDV DAHİL TOPLAM TUTARÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARINA %50 BURSLU TUTARI
BAĞIMLILIK DANIŞMANLIĞI VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS (TEZLİ)

18.435,00 TL

9.217,50 TL

BAĞIMLILIK DANIŞMANLIĞI VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS (TEZSİZ)

16.035,00 TL

8.017,50 TL

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!