Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisans Üstü Programları | ÜÜ Etkinlikler

Enstitümüz bünyesinde öğretim elemanlarımız araştırma odaklı etkinliklerine sürdürmektedir.  Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 15 yüksek lisans ve 9 doktora programında vermekte olduğu eğitim hizmetlerinin yanında üniversitemiz stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda sağlık bilimleri alanında özelleşen “bilimsel araştırma ve bilgi üretme” gayesine katkı sağlayacak akademik çalışmalar yürütülmektedir. AR-GE odaklarımız çerçevesinde oluşturulan çalışma grupları sayesinde genç araştırmacıların tez ve projeleri yayın, proje ve patente dönüşmesi hedeflenmektedir. SCIMAGO sıralama indeksinde Türkiye’de Vakıf Üniversiteleri arasında 4. sırada yer alan Üsküdar Üniversitesi'nin araştırma odakları incelendiğinde yayın frekansının sağlık bilimleri, temel bilimler ve mühendislik çerçevesinde dağıldığını, bununla birlikte sağlık bilimlerindeki çalışmaların etki değerinin daha yüksek olduğunu görmekteyiz. Psikiyatri ve Ruh Hastalıkları alanında dünyada ilk 500 üniversite eşiğinde olan üniversitemizde Sağlık Bilimleri ağırlıklı çalışma ile dikkat çekmektedir. 

Üniversitemizde Sağlık Bilimleri odaklı yürütülen düzenli multidisipliner toplantı sunumlarına erişmek için tıklayınız .

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!