360 sanal tur

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisans Üstü Programları | ÜÜ Etkinlikler

Konu: Engelli Çalışanlarda Yapay Zeka Tabanlı Risk Yönetim Sistemi (Doç.Dr. Müge ENSARİ ÖZAY)

Tarih/Saat: 29 Aralık 2022 16:30 

Konu: Beyin Bilgisayar Arayüzü Uygulamaları (Dr.Öğr.Üyesi Tuğçe BALLI ALTUĞLU)

Tarih/Saat: 05 Ocak 2023 16:30 

Konu: Yüz Anatomisine Dayalı İfadesi Tanıma (Dr.Öğr.Üyesi Kristin BENLİ)

Tarih/Saat: 12 Ocak 2023 16:30 

Konu: Genetik Hastalıkların Moleküler Analiz Yöntemleri (Ar.Gör. İrem Gülfem ALBAYRAK)

Tarih/Saat: 19 Ocak 2023 16:30 

Konu: Nörobilimde In-silico Uygulamalar (Doç.Dr. Türker Tekin ERGÜZEL)

Tarih/Saat: 26 Ocak 2023 16:30 

Konu: Uyku Nörokimyası  (Doç. Dr. Pınar ÖZ)

Tarih: 03 Mart 2023 16:30

Konu: Metaverse  (Doç. Dr. Türker Tekin ERGÜZEL)

Tarih: 06 Temmuz 2023 19:30

Bununla birlikte enstitümüz bünyesinde öğretim elemanlarımız araştırma odaklı etkinliklerine sürdürmektedir.  Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 15 yüksek lisans ve 9 doktora programında vermekte olduğu eğitim hizmetlerinin yanında üniversitemiz stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda sağlık bilimleri alanında özelleşen “bilimsel araştırma ve bilgi üretme” gayesine katkı sağlayacak akademik çalışmalar yürütülmektedir. AR-GE odaklarımız çerçevesinde oluşturulan çalışma grupları sayesinde genç araştırmacıların tez ve projeleri yayın, proje ve patente dönüşmesi hedeflenmektedir. SCIMAGO sıralama indeksinde Türkiye’de Vakıf Üniversiteleri arasında 4. sırada yer alan Üsküdar Üniversitesi'nin araştırma odakları incelendiğinde yayın frekansının sağlık bilimleri, temel bilimler ve mühendislik çerçevesinde dağıldığını, bununla birlikte sağlık bilimlerindeki çalışmaların etki değerinin daha yüksek olduğunu görmekteyiz. Psikiyatri ve Ruh Hastalıkları alanında dünyada ilk 500 üniversite eşiğinde olan üniversitemizde Sağlık Bilimleri ağırlıklı çalışma grupları, araştırma odakları ve çıkan yayınlara ilişkin bilgiler için aşağıda yer alan çalışma grubu sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Tedavisel Beyin Haritalama ve Nöroteknoloji Çalışma Grubu

Ebelik Araştırmaları ve Yayın Grubu

Ebelik ve Güncel Gelişmeler Makale Çalışma Grubu

Ebelikte İnovasyon ve AR-GE Çalışma Grubu

Hesaplamalı Biyoloji Grubu

Hesaplamalı Biyomateryal ve Biyomedikal Uygulamaları Grubu

İnsan Sağlığına Yönelik AR-GE ve İnovasyon Çalışma Grubu

Yenidoğan, Çocuk ve Adolesan Bakımı Çalışmaları Grubu

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!