Perfüzyon Yüksek Lisans Programı Hakkında

Perfüzyon Yüksek Lisans Programının temel hedefi, yurt genelinde perfüzyon eğitimi alanında yapılacak araştırmalar için gereken nitelikli akademik eleman ihtiyacının karşılanmasıdır. Ayrıca, artan nüfus ve yaşlanmaya bağlı artacak ihtiyacın karşılanması, açılacak yeni merkezlerin ihtiyaçlarının karşılanması, kalp cerrahisi dışında başta ecmo olmak üzere gelişen yeni tedavi yöntemlerinin uygulanması konusunda talebi giderek artan perfüzyonist ihtiyacının giderilmesine katkıda bulunmaktır.

Ülkemizde, söz konusu alanda eğitimde mevcut problemlerin çözümü için akademik seviyede yapılacak araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle bu program, alanda ihtiyaç duyulan bilim insanlarının yetiştirilmesinde önemli bir rol üstlenecektir.

Bilim insanı yetiştirmenin yanında, şu anda gerek resmi gerekse özel kurumlarda çalışmakta olan perfüzyonistlerin ve eğitimcilerin yetiştirilmesi de büyük önem arz etmektedir. Perfüzyonistleri bilimdeki son gelişmelerden haberdar etme, akademik olarak yetiştirilmeleri için lisansüstü eğitim sürecinde vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bu alanda Yüksek Lisans yapan şahısların bilgi ve becerilerinin yanında etik ve profesyonel etkinliklerinin de artırılması, görevlerini daha nitelikli bir şekilde yapmalarına katkıda bulunacaktır. Bu nedenle, bu yüksek lisans programının açılması, akademik personel yetiştirmenin yanında, şu anda çeşitli alanlarda görev yapmakta olan perfüzyonistlerin ve yöneticilerin de eğitilmesi açısından önemlidir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!