Nörobilim (İngilizce) Yüksek Lisans Programı Hakkında

Nörobilim (Sinirbilim) sinir sisteminin araştırılmasına dayalı multidisipliner bir bilim dalıdır. Geleneksel olarak biyolojik bilimlerin bir alt dalı olarak değerlendirilen nörobilim; günümüzde tıp, psikoloji, kimya, matematik, biyoloji, bilgisayar mühendisliği, fizik, bilim dallarının bir arada çalıştıkları interdisipliner kimliği ile dikkat çekmektedir.

Tematik yapıdaki üniversitemizde bu multidisipliner yapılanmaya model oluşturabilecek akademik kadromuz ile birlikte eğitimin yanında araştırmaya ağırlık veren bir vizyon ile üst düzey bir eğitim ve araştırma kalitesi sunulmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi Laboratuvarları ile Fark Yaratıyor

Üsküdar Üniversitesi Nörobilim Yüksek Lisans Programı ders programının içeriği ve mezun olacak öğrencilerin hangi niteliklere sahip olması gerektiğine dair hedefleri bakımından önemli farklılıklar göstermektedir. Nörobilim Yüksek Lisans Programının ülkemizdeki emsallerinden en önemli farkı, nörobilim odaklı çalışma yürüten farklı disiplinlerden ve üstün teknoloji ile donatılmış cihazları içeren laboratuvarlara ve araştırma merkezlerine sahip olmasıdır.

Nörobilim Yüksek Lisans Programı Alt Gruplardan Oluşuyor

Programımızda Nörobilimin temel alt alanları multidisipliner yapıya uygun olarak zorunlu ve seçmeli dersler ile kapsanmaktadır. Bu temel alanlar, Moleküler ve Hücresel Nörobilim, Kognitif Nörobilim, Hesaplamalı Nörobilim, Klinik Nörobilim, Sistemler Nörobilim, Gelişimsel Nörobilim ve Davranışsal Nörobilimdir.

Nörobilim (Tezli-Tezsiz) Yüksek Lisans Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Nörobilim Yüksek Lisans Programı ile öğrencilere bir nörobilim araştırmasının nasıl yapılması gerektiğinden başlayarak çalışmak istedikleri alandaki en özgül bilgilere kadar ulaşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Öğrencilerin, nörobilimin temel alt alanlarına yönelik gerekli altyapıyı edinmesi hedeflenmektedir. Öğrenciler, tez/proje çalışmalarında ilgi duydukları nörobilim alt alanında uzman öğretim üyelerinin danışmanlığında özgül bir nörobilim problemini araştırmakta ve öğrenim süresince kazanılan bilgi ve becerilerini yansıttıkları tezler/projeler üretmektedir.

Ders müfredatımız ve içerikleri ile ilgili daha detaylı bilgi web sayfamızdan ulaşabilmektedir.

Nörobilim Yüksek Lisans Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Nörobilim Yüksek Lisans Programı ile nörobilim eğitimi ve öğretimi alanında yeni bilgi ve yaklaşımları izleyebilen, nörobilimin temel alanlarında yeterli bilgiye ve nörobilim bakış açısının gerektirdiği araştırmacı özelliklere sahip, güncel sorunlara nörobilim bakış açısıyla yaklaşabilen bilim insanları yetiştirmek hedeflenmektedir. Programımızın temel vizyonu nörobilim alanındaki akademik ilerleme için gereken altyapının oluşturulmasıdır.

Nörobilim Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrencilerimiz üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalışabilmekte, doktora programlarına devam edebilmekte, özel ve kamu sağlık sektöründe iş bulabilmektedirler.Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!