Ergoterapi Yüksek Lisans Programı Hakkında

Türkiye’deki Vakıf Üniversiteleri arasında hem Ergoterapi Lisans ve hem de Ergoterapi Yüksek Lisans Programı ilk olarak Üsküdar Üniversitesi’nde açılmıştır.

Programın kapsamı, ülkemizde yeni ve gelişmekte olan,  ileri dönemlerde birçok alanda etkili çalışacağı öngörülen Ergoterapi Bölümünde bilimsel araştırma yapabilen uzman kişiler yetiştirmekle ilişkili olup, amacı dünya çapındaki tüm ergoterapi yeniliklerini takip edip uygulamaktır.


BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÜRETEBİLEN UZMANLAR YETİŞTİRİYORUZ

Bu program Ergoterapi alanında kanıta dayalı bilimsel çalışma yapabilecek düzeyde bilgi ve beceriler kazanan, fonksiyonel performans, engelli ve toplum dışına itilmiş bütün dezavantajlı kişiler için literatüre ulaşabilen, yeni araştırma geliştirebilen, değişik profesyoneller ile birlikte çalışabilen, etkili iletişim ve araştırma becerileri geliştirebilen, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseyen, engelliye uygun Ergoterapi aktiviteleri geliştirebilen, Ergoterapi servislerinin organizasyonu ve profesyonel gelişme ilkelerini benimseyen, engelli kişiler için ulaşılabilir ve adapte olabilir çevrenin kolaylaştırılması ile ilgili bilgileri sentezleyebilen ve mesleki muhakeme yapabilen, toplumsal katılım için ulaşılabilirlik, insan hareketlerinin fonksiyonel analizi, yardımcı teknoloji, her yaştaki kişinin fonksiyonel gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik bilimsel oryantasyon ve araştırma üretebilen uzmanlar yetiştirilir.

Artan rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Ergoterapi Yüksek Lisans Programı, Ergoterapi veya farklı disiplinlerden gelen öğrencileri bir araya getirerek, Ergoterapi paradigmasını anlayan, yorumlayan, uygulayan ve bu bilgiler ışığında rehabilitasyon alanında çözüm üreten uzman ergoterapistler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Lisans bölümü öğrencilerinin bilimsel alanda uzmanlaşması ve doktora programlarına devam edebilmeleri için Ergoterapi Yüksek Lisans Programı önemli bir adımdır. Ergoterapi mesleki doğası ve kişinin ihtiyacı gereği her alanda çalışabilme potasiyeline sahiptir.

TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLE DİSİPLİNLERARASI DÜŞÜNCE ORTAMINA OLANAK VERİYORUZ

Ergoterapi paradigmalarının ve modellerinin öğretilmesinin yanı sıra; kanıta dayalı bilimsel düşünme yetisinin geliştirilmesi ve öğrencilere araştırma becerisi kazandırılması programın öncelikli amaçlarından biridir. Ergoterapi (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı, disiplinlerarası özgün bir düşünce ortamı sağlayarak, rehabilitasyonda yeni bilgi ve çözümlerin üretilmesini hedeflemektedir

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!