Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı Misyon ve Vizyon

Misyon

Evrensel ve kültürel değerlere saygılı, çağdaş bilgiye dayalı bir ortam sunarak; sağlık sektörüne yetkin, sosyal sorumluluk bilinci yüksek, analitik düşünebilen sağlık yöneticileri yetiştirmek ve ülkenin bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Sağlık yönetimi eğitiminde ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğe sahip, Türkiye sağlık sisteminin yönetsel gelişimine ve kapasitesine katkıda bulunan, diğer disiplin ve bilim dallarının sağlık yönetimine sinerjik etkisini sağlayan, bilimsel çalışma becerisine sahip sağlık yöneticileri ve akademisyenler yetiştiren öncü bir lisansüstü eğitim ve araştırma birimi olmaktır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!