Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapisi Doktora Programı Hakkında

Doktoralı Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapistlerine İhtiyaç Artıyor 

Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapisi Doktora Programı Nedir?

Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapisi Doktora Programı, iletişim-dil-konuşma, ses, yeme-yutma bozuklukları konusunda klinik ve temel araştırma ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirebilecek, alanda çalışan pratisyen dil ve konuşma terapistlerine kanıta dayalı terapi yöntemlerini sunabilecek, klinik alanların yanı sıra temel bilimler çerçevesinde de konuyla ilgili modeller geliştirebilecek doktoralı dil ve konuşma terapistlerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapisi Doktora Programında Alınan Dersler Nelerdir?  

Dil ve Konuşma Bozuklukları Temel Bilimler Doktora Programı, tez yazma süresi dahil, en az 8 yarıyıl sürelidir (240 AKTS).

Programa kayıt yaptıran öğrencilerin, ilk dört yarıyılda 7 Zorunlu Ders (56 AKTS), 4 seçmeli ders (24 AKTS), 2 seminer dersi (16 AKTS), 2 dönem projesi dersi (16 AKTS), 1 Yeterlik Sınavına Hazırlık ve Tez Önerisi dersi (8 AKTS) olmak üzere toplam 120 AKTS değerinde ders almaları gerekmektedir. 120 AKTS’lik ders yükümlülüklerini başarıyla yerine getiren öğrenciler, IV. yarıyılın sonunda yeterlik sınavına girmekte, başarmaları halinde, VI. dönemden itibaren tez yazma aşamasına geçebilmektedir. Tez yazma süresi en az 4 yarıyıl olup, 120 AKTS değerindedir.

Doktora öğrencilerinin yeterlik aşamasına gelmeden önce Dönem Projesi I (II. Yarıyıl) ve Dönem Projesi II (III. Yarıyıl) çerçevesinde ulusal ya da uluslararası bir platformda iki bilimsel yayın yapmaları gerekmektedir. Öğrencinin yaptığı projenin dönem sonunda yayına hazır hale gelmesi zorunludur. Dönem Projesi I dersi için derleme makale ya da sözlü bildiri olması yeterli olurken, Dönem Projesi II dersi için hazırlanan ikinci bilimsel yayının araştırma makalesi olması ve dönem sonunda en azından dergiye yayınlanmak üzere gönderilmiş olması gerekmektedir. Hakemli dergilere/kongrelere gönderilen makalelerin ya da bildirilerin bu süre içerisinde yayınlanamaması/sunulamaması durumunda, makalenin yayına kabul edildiğini gösteren belge, ders başarısı için yeterli olmaktadır.

Programı başarı ile bitirenlere Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapisi Doktora (PhD) diploması verilmektedir.

Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapisi Doktora Programı Hangi Katkıları Sağlıyor?

Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapisi Doktora Programını tamamlayanların aşağıdaki özellikleri kazanmış olmaları beklenmektedir:

  • Dil-Konuşma Bozuklukları ve Terapisi kuramlarını ve tekniklerini öğrenme
  • Klinik bilimler alanındaki bilimsel verileri, uygulamada kullanabilme ve yayımlama yeteneği kazanma
  • Dil ve Konuşma Terapisi görüşme ilkelerini öğrenerek uygulama
  • Ayrıntılı değerlendirme ve terapi planı yapabilme
  • Bireyin sorunlarını bütüncül bir anlayışla ele alıp, dil ve konuşma terapisi açısından analiz edip, var olan sorunu giderici öznel ve davranışsal refahı ve kişisel gelişimi teşvik etme
  • İnsan gelişimini ayrıntılı olarak anlama ve gelişimin olumlu ve olumsuz geleceği hakkında yordama yapabilme
  • Ailede, okulda ve diğer kurumlarda önleyici (koruyucu) iletişim sağlığı için profesyonel uygulamalarda bulunabilme;
  • Etik ilkelere bağlı çalışma
  • Meslektaşlarla ilişkileri öğrenme
  • Ekip çalışması ve topluma dayalı hizmetleri öğrenme, uygulama.

Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapisi Doktora Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Dil ve Konuşma Terapisi Doktora Programını bitiren mezunlar, eğitim ve sağlık sektörlerinde istihdam edilebilecekleri gibi, üniversitelerde açılacak akademik kadrolara da başvurabilmektedir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!