Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisans Üstü Programları | ÜÜ Müdür'ün Mesajı

“İlim ve sanat iltifat görmediği ülkeyi terk eder.” 
İbn-i Sina

Enstitümüz, davranış bilimleri ve sağlık alanında Türkiye'nin ilk tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi’nin Sağlık Bilimleri alanındaki lisansüstü çalışmaları ile teknolojik, akademik, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda katkı sağlaması amacıyla 2011 yılında kurulmuştur. Enstitümüz esas olarak ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı sağlayacak, özgün ve bilimsel düşünceye, özgüvene ve gelecek vizyonuna sahip, alanında yetkin araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Gelişen teknoloji, veri toplama ve analiz yöntemleri ile birlikte hastalık tanı ve tedavi süreçleri de adaptif olarak hasta lehine süreçlere dönüşmektedir. Bu hızlı dönüşüm sürecinde, sağlık sektöründeki çalışanların sağlık kurumlarına sürekli kaynak oluşturacak ileri teknoloji ve bilgi ile donanımlı, günün gelişen koşullarına uyum sağlayabilecek nitelikte uzmanlar olarak yetiştirilmesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün öncelikli hedefidir.

Enstitümüz, bu hedefleri doğrultusunda sağlık bilimleri alanına halihazırda 15 Yüksek Lisans Programı ve 9 Doktora programı ile katkıda bulunmakta, gelişen talepler doğrultusunda da yeni programlar ile alana katkıda bulunmaya devam edecektir.

Avrupa’nın 2. Beyin Hastanesi olan NP İstanbul Beyin Hastanesi ve Uluslararası işbirlikleri ile enstitümüz bünyesindeki öğrencilerimizin sadece Türkiye’de değil, anlaşmalı olduğumuz yurt dışı üniversiteler bünyesinde de eğitim alma olanakları vardır. Yüksek nitelikli akademisyen kadrosu ile Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye, bilimin gelişmesine ve ülkemizin gelecek yıllardaki rekabetçi vizyonuna ulaşmasında sağlık alanındaki atılımlarla katkıda bulunacağına inanıyor, sizleri de bu süreçte aramıza bekliyoruz.

Saygı ve selamlarımla
Prof.Dr. Türker Tekin Ergüzel

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!