Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programları | ÜÜ Burslar

Yüksek Lisans Öğrencilerine Verilen Burslar ve İndirimler

Kardeş Bursu
Üsküdar Üniversitesinde öğrenim görmekte olan kardeşlerden her birine (mezun öğrencilerin kardeşleri dahil) % 10 oranında ilave indirim verilir.

Kurum Bursu 
Üsküdar Üniversitesinin yüksek lisans programlarına kesin kayıt yaptırıldığı sırada aşağıda belirtilen vasıflara haiz olan; Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Üniversite ve Milli Eğitim Mensupları, 657’ye tabi çalışanlara eğitim-öğretim ücretinde % 10 oranında indirim verilir.

Özel Mahrumiyet Bursu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yurtlarında yetişenlere % 50 indirim, Şehit ve Gazi çocuklarına % 25 indirim verilir.

Mezun Bursu
Üsküdar Üniversitesinin herhangi bir lisans programından mezun olup Üsküdar Üniversitesi yüksek lisans programlarına yerleştirilen öğrencilere öğretim ücretinden %50 oranında indirim verilir (Klinik Psikoloji programı hariç).

Klinik Psikoloji programına yerleştirilen öğrencilerden Psikoloji ve Psikoloji (İngilizce) bölümlerinde mezuniyet derece listesinde ilk 10’a girenlere öğretim ücretinden %50 oranında indirim verilir. Klinik Psikoloji programına yerleştirilen diğer mezun öğrencilere öğretim ücretinden %30 oranında indirim verilir.

Personel Bursu 
Üsküdar Üniversitesine kesin kayıt yaptırdığı esnada Üniversitede veya NP Grup bünyesinde fiilen görevini sürdüren çalışanlar ile çalışanların birinci derece yakınlarına (anne, baba, eş, çocuk) ve kardeşlerine eğitim-öğretim ücreti üzerinden % 50 burs verilir.

Bursun Kapsamı ve Kesilmesi
1) Öğrenciler, üniversitemiz burslarından/indirimlerinden sadece birinden yararlanabilirler (kardeş bursu hariç).
2) Birden fazla burs ve indirim almaya hak kazanan öğrenciler, yalnızca tutar olarak en yüksek olandan yararlanabilirler.
3) Personel bursu alan öğrencinin, kendisinin, birinci derece yakınının veya kardeşinin emeklilik hariç olmak üzere, iş ilişkisinin sona ermesi durumunda personel bursu kesilir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!