Perfüzyon Yüksek Lisans Programı Misyon ve Vizyon

Vizyon

Alanında  eleştirici düşünme yeteneğine sahip, edindiği bilgi ve becerileri klinik uygulamalarda kullanabilen, bilim ve teknoloji arasındaki ilişkiyi kurabilen,  yapıcı- yaratıcı bireyler yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen eğitim birimi olmaktır.

Misyon

Perfüzyon Lisans Programının  evrensel değerler ışığında, genelde bilimin, özelde Kalp Damar Cerrahi, Göğüs Cerrahi, Yoğun Bakım, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıklar ve Perfüzyon teknolojisinin bilgi birikiminden yararlanarak ülkenin ve insanlığın ihtiyacı olan, öğrenmeyi öğrenmiş ve kendi alanında uzmanlaşmış Perfüzyonistler yetiştirmek; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!