Tasarım Bilimi Araştırma ve Uygulama Grubu

Üyeler

Dr.Öğr. Üyesi Dicle YILDIRIM

İletişim Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı

Araştırma Odağı

Araştırma Odağı

Tasarım Bilimi Araştırma ve Uygulama Grubu, tasarım bilimine yakından bakmayı ve bilimi tasarıma tasarımı bilime yakınlaştıran alanlarda uygulama ve çalışma yapmayı hedeflemiştir. Tasarım araştırması üzerinden,  görsel iletişim tasarım alanlarında uygulama ve üretimler yapmayı amaçlar. Tasarım bilimi, yaratıcılık ve bilimsellik arasındaki kesişme alanlarına odaklanır. Bu alanlar, medikal illüstrasyon gibi tasarımı bilime yakınlaştıran spesifik çalışma alanları olabileceği gibi tasarım ürünün izleyici ve tüketici üzerindeki algısına ilişkin ölçümler ve klinik yöntemler ile analiz edilmesine yönelik araştırmalar  yine bu kesişme alanları arasında örnek gösterilebilir. Görsel iletişim tasarımının tüm alt alanları araştırma ve uygulama grubunun ortak motivasyonudur. Tasarım bilimine katkı sağlamayı, çeşitli araştırma çabaları içine girerek bu alanlar arasındaki potansiyelleri görselleştirmeyi geliştirmek bu grubun birincil amaçları arasında yer almaktadır.

Misyon
Tasarım Bilimini yaratıcılık bağlamında ele almak
Tasarım Bilimi ekseninde ortak üretim ve tasarımı dinamik; proaktif biçimde uygulamak
Geleneksel tasarım yöntemlerine yeni yaklaşımlar geliştirmek
Tasarım Bilimine dair metodolojileri geliştirmek

Vizyon
Tasarımın önemine işaret etmek
Tasarımca bilme ve anlamanın yollarını keşfetmek
Tasarım yönetimleri ve teorilerinin yanında tasarım eğitimini iyileştirmek

Yayınları
Henüz içerik eklenmemiştir

Tüm Çalışma Grupları