Ebelik ve Güncel Gelişmeler Makale Çalışma Grubu

Üyeler

Dr.Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

SBF / Dekan Yardımcısı / Ebelik

Prof.Dr. Güler CİMETE

SBF / Ebelik Bölüm Başkanı

Dr.Öğr. Üyesi Ayça DEMİR YILDIRIM

SBF / Ebelik Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı

Projeleri
 • KADINLARIN FİZİKSEL BEDEN ÖLÇÜLERİNİN PELVİS BOYUTUNA VE DOĞUM EYLEMİNE ETKİSİ

  Kategori: TÜBİTAK Öğrenci Projesi

  Başvuru Kabul No: 1919B012306275

  Tarih: 10.2023

 • EBEBUL APLİKASYON

  Kategori: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri

  Başvuru Kabul No: 4M6RI

  Tarih: 04.2022

Araştırma Odağı

Ebelik alanında güncel gelişmelerin ve bakım modelleri hakkında yapılan araştırmalar doğrultusunda bilimsel makale geliştirilmesi amacıyla kurulan gruptur. Ebelik mesleğinin bilimsel kaynağını sağlayacak çalışmalara destek olunması mesleğin gelişimi ve geleceği açısından oldukça önemlidir. Bu grup ile mesleki literatürün geliştirilmesi, ebelik alanında araştırmaların zenginleştirilmesi, kliniğe aktarım sağlayacak bilimsel uygulamaların hayata geçirilmesi ve yeni projelerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Grubun gelişimi için bilimsel araştırma eğitim çalışmaları ve proje yazma çalışmaları yapılacaktır.

Yayınları

WOS Kapsamına Giren Yayınların Sayısı : 1
Diğer Yayınların Sayısı : 9

Kitapları
Kongre-Konferans Katılımları
 • Anne Ruh Sağlığı Açısından Emzirme

  Kongre-Konferans Adı: Emzirme Haftası Paneli

  Tarih: 14.10.2021

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

 • Normal ve Riskli Doğum Simülasyon Uygulamalarının Ebelik Öğrencilerinin Memnuniyeti ve Kendine Güvenlerine Etkisinin Değerlendirilmesi

  Kongre-Konferans Adı: 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi

  Tarih: 11.11.2021

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN, Dr. Öğr. Üyesi AYÇA DEMİR YILDIRIM

 • Türkiye'de Gelenekten Geleceğe Doğal Aile Planlaması Yöntemlerinin Kuşaklar Arası Değerlendirilmesi-Nitel Araştırma

  Kongre-Konferans Adı: 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi

  Tarih: 11.11.2021

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi AYÇA DEMİR YILDIRIM, Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

 • Ebelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi: Bir Üniversite Örneği

  Kongre-Konferans Adı: 6. Ulusal 5. Uluslararası Ebelik Kongresi

  Tarih: 11.11.2021

  Katılımcı(lar): Öğr. Gör. Günay ARSLAN

 • Normal ve Riskli Doğum Simülasyon Uygulamalarının Ebelik Öğrencilerinin Memnuniyeti ve Kendine Güvenlerine Etkisinin Değerlendirilmesi

  Kongre-Konferans Adı: 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi

  Tarih: 11.11.2021

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN, Dr. Öğr. Üyesi AYÇA DEMİR YILDIRIM

 • HENDERSON TEMEL İHTİYAÇLAR KURAMI İLE DOĞUM AĞRISI YAKLAŞIMI

  Kongre-Konferans Adı: 5. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi

  Tarih: 17.02.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN, Dr. Öğr. Üyesi AYÇA DEMİR YILDIRIM

 • PREKONSEPSİYONEL DÖNEM VE EBELİK BAKIMI

  Kongre-Konferans Adı: 5. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi

  Tarih: 17.02.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

 • DOĞUMA HAZIRLIK SÜRECİNDE GEBELİK EGZERSİZLERİ KURSU

  Kongre-Konferans Adı: 5. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi

  Tarih: 17.02.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

 • PRESENTING MIDWIFERY CARE WITH PARENT MODELS IN PREPARATION FOR PARENTHOOD

  Kongre-Konferans Adı: 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi

  Tarih: 19.05.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi AYÇA DEMİR YILDIRIM

 • EBEVEYNLİK EĞİTİMİNDE EBENİN ROLLERİ

  Kongre-Konferans Adı: 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi

  Tarih: 19.05.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi AYÇA DEMİR YILDIRIM

 • EBEVEYNLİK ÇEŞİTLERİNE GÖRE EBEVEYNLİĞE HAZIRLIK PROGRAMLARININ HAZIRLANMASINDA EBELERİN ROLLERİ

  Kongre-Konferans Adı: 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi

  Tarih: 19.05.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi AYÇA DEMİR YILDIRIM

 • ANNE SÜTÜ VE EMZİRMEDE GÜNCEL DURUM

  Kongre-Konferans Adı: 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi

  Tarih: 19.05.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi AYÇA DEMİR YILDIRIM

 • EBEVEYNLİĞE HAZIRLANMADA BABALIK ROLLERİNİN GELİŞİMİNDE EBE DOKUNUŞU

  Kongre-Konferans Adı: 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi

  Tarih: 19.05.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi AYÇA DEMİR YILDIRIM

 • BAŞARILI EMZİRME SÜRECİNE EBELİK YAKLAŞIMI

  Kongre-Konferans Adı: 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi

  Tarih: 19.05.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi AYÇA DEMİR YILDIRIM

 • GEBELİKTE VE DOĞUMDA REBOZA

  Kongre-Konferans Adı: 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi

  Tarih: 19.05.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi AYÇA DEMİR YILDIRIM

 • EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN UYGULAMA BECERİLERİNİ GÜÇLENDİRMEDE SANATIN ETKİSİ

  Kongre-Konferans Adı: 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi

  Tarih: 19.05.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi AYÇA DEMİR YILDIRIM

 • KÜLTÜRLERARASI EBEVEYNLİĞE BAKIŞ

  Kongre-Konferans Adı: 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi

  Tarih: 19.05.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi AYÇA DEMİR YILDIRIM

 • EBELİKTE GÜNCEL BİR BAKIŞ: MINDFULNESS

  Kongre-Konferans Adı: 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongres

  Tarih: 19.05.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi AYÇA DEMİR YILDIRIM

 • ‘’Doğuma Hazırlık Sürecinde Gebelik Egzersizleri Kursu “

  Kongre-Konferans Adı: 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi

  Tarih: 19.07.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

 • YÜKSEK RİSKLİ GEBELİK VE EBELİK BAKIMI

  Kongre-Konferans Adı: 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi

  Tarih: 19.05.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

 • DOĞUMDA UYGULANAN FUNDAL BASININ DOĞUM MEMNUNİYETİ VE DOĞUM SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Kongre-Konferans Adı: 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi

  Tarih: 21.05.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN, Dr. Öğr. Üyesi AYÇA DEMİR YILDIRIM

 • EBE VE HEMŞİRELERİN SSVD UYGUNLUK KRİTERLERİNİ BİLME DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Kongre-Konferans Adı: 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi

  Tarih: 21.05.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

 • MATERNAL VE PATERNAL SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİNDE EBELERİN ROLLERİ

  Kongre-Konferans Adı: 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi

  Tarih: 12.05.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

 • EBELERİN ETİK YETERLİLİĞİNİ NELER ETKİLİYOR

  Kongre-Konferans Adı: 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi

  Tarih: 19.05.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

 • SPİRİTÜALİTE VE EBELİK BAKIMI

  Kongre-Konferans Adı: 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi

  Tarih: 19.05.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

 • SÜRÜKLEYİCİ OLMAYAN SANAL GERÇEKLİK (NON-IMMERSİVE VİRTUAL REALİTY-NVR) ORTAMLARININ EBELİK EĞİTİMİNDE KULLANIMI: SİSTEMATİK DERLEME

  Kongre-Konferans Adı: 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi

  Tarih: 19.05.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

 • EBELER KADINA YÖNELİK ŞIDDETİN FARKINDA

  Kongre-Konferans Adı: 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi

  Tarih: 19.05.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

 • MAKAT DOĞUMDA DİKEY POZİSYON SEZARYENİ ÖNLER Mİ?

  Kongre-Konferans Adı: 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi

  Tarih: 19.05.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

 • TERATOJENLER VE EBELİK YAKLAŞIMLARI

  Kongre-Konferans Adı: 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi

  Tarih: 19.05.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

 • Uzun Süreli Emzirme Serüveni ve Tandem Emzirme

  Kongre-Konferans Adı: 1. Uluslararası 1. Ulusal Sivas Ebelik Kongresi

  Tarih: 09.05.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

 • GÜVENLİ ANNELİK KAPSAMINDA PREEKLAMPSİ VE EBELİK BAKIMI

  Kongre-Konferans Adı: 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi

  Tarih: 19.05.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

 • ÖZEL DURUMLARDA LAKTASYON VE EBELİK

  Kongre-Konferans Adı: 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi

  Tarih: 19.05.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

 • Gebelikte Covid-19 Aşı Reddi: Eğitim Etikinliği Aşı Tutumlarını Etkiler mi?

  Kongre-Konferans Adı: 3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi

  Tarih: 12.10.2022

  Katılımcı(lar): Öğr. Gör. Günay ARSLAN, Dr. Öğr. Üyesi AYÇA DEMİR YILDIRIM

 • Attention to Life-threatening HPV!

  Kongre-Konferans Adı: 2. Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi

  Tarih: 16.10.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

 • Gebelikte Covid-19 Aşı Reddi: Eğitim Etikinliği Aşı Tutumlarını Etkiler mi?

  Kongre-Konferans Adı: 3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği

  Tarih: 12.10.2022

  Katılımcı(lar): Öğr. Gör. Günay ARSLAN, Dr. Öğr. Üyesi AYÇA DEMİR YILDIRIM

 • Antenatal Elektro Fetal Monitorizasyon Sırasında Verilen Farklı Pozisyonların Maternal Konfor, Maternal Kan Basıncı ve Fetal Sağlık Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

  Kongre-Konferans Adı: 6. Uluslararası Koru Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi

  Tarih: 27.04.2023

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN, Dr. Öğr. Üyesi AYÇA DEMİR YILDIRIM

 • PANEL-2: DOĞUMA MÜDAHALE ANNE VE BEBEK SAĞLIĞINI ETKİLER Mİ? Panel Başkanı: Aydan Biri, Nuri Danışman Doğal Doğum? Müdahaleli Doğum? Eylemde Sezaryen? Planlı Sezaryen?

  Kongre-Konferans Adı: 6. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi

  Tarih: 28.04.2023

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

 • Antenatal Elektro Fetal Monitorizasyon Sırasında Verilen Farklı Pozisyonların Maternal Konfor, Maternal Kan Basıncı ve Fetal Sağlık Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

  Kongre-Konferans Adı: 6. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi

  Tarih: 28.04.2023

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

 • Ebelikte Yeni Bir Alan: “Ebelikte İnovasyon”

  Kongre-Konferans Adı: Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Ebelik Sempozyumu-“TekrarBirlikte: Kanıttan Gerçeğe”

  Tarih: 28.04.2023

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

 • Ebelerin Güçlendirilmesi ve Ebeliğin Geleceği

  Kongre-Konferans Adı: Antalya Bilim Üniversitesi Ebelik Paneli

  Tarih: 05.05.2023

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

 • Gebelik ve Lohusalıkta Egzersiz Eğitimi

  Kongre-Konferans Adı: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Gebe Okulu Eğitici Eğitimleri

  Tarih: 18.05.2023

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

 • ANTENATAL ELEKTRO FETAL MONITORIZASYON SIRASINDA VERILEN FARKLI POZISYONLARIN MATERNAL KONFOR, MATERNAL KAN BASINCI VE FETAL SAĞLIK ÜZERINE ETKISININ DEĞERLENDIRILMESI

  Kongre-Konferans Adı: Koru Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi

  Tarih: 27.04.2023

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

Diğer Faaliyetler
 • Tubitak 1002 çalışmaları

  Kategori: Yarışmalara katılan öğrenci projelerinde danışmanlık

  Tarih: 11.04.2023

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

  Youtube Videosu
 • Tubitak proje hazırlığı

  Kategori: Yarışmalara katılan öğrenci projelerinde danışmanlık

  Tarih: 07.03.2023

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

  Youtube Videosu
 • Tubitak çalışmaları

  Kategori: Yarışmalara katılan öğrenci projelerinde danışmanlık

  Tarih: 27.02.2023

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

  Youtube Videosu
 • Proje etik kurul toplantısı

  Kategori: Yarışmalara katılan öğrenci projelerinde danışmanlık

  Tarih: 28.11.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

  Youtube Videosu
 • Proje hazırlığı

  Kategori: Yarışmalara katılan öğrenci projelerinde danışmanlık

  Tarih: 18.11.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

  Youtube Videosu
 • Proje Hazırlığı

  Kategori: Yarışmalara katılan öğrenci projelerinde danışmanlık

  Tarih: 07.11.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

  Youtube Videosu
 • Kemik Pelvis çalışma hazırlığı

  Kategori: Yarışmalara katılan öğrenci projelerinde danışmanlık

  Tarih: 31.10.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

  Youtube Videosu
 • 1002 çalışma ekibi toplantısı

  Kategori: Yarışmalara katılan öğrenci projelerinde danışmanlık

  Tarih: 25.10.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

  Youtube Videosu
 • Birinci Basamakta Ebelik

  Kategori: Fakülte - Bölüm veya SHMYO - Program semineri verme

  Tarih: 25.03.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi AYÇA DEMİR YILDIRIM

  Youtube Videosu
 • Tubitak proje çalışması

  Kategori: Yarışmalara katılan öğrenci projelerinde danışmanlık

  Tarih: 14.03.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

  Youtube Videosu
 • 5. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi- DOĞUMA HAZIRLIK SÜRECİNDE GEBELİK EGZERSİZLERİ KURSU

  Kategori: Kurum dışı eğitim verme

  Tarih: 17.02.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

 • Proje Yazımı

  Kategori: Yarışmalara katılan öğrenci projelerinde danışmanlık

  Tarih: 28.01.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

  Youtube Videosu
 • 2209-A için başvuru yapılan araştırmanın verilerinin girişi için toplantı

  Kategori: Yarışmalara katılan öğrenci projelerinde danışmanlık

  Tarih: 14.01.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

  Youtube Videosu
 • ARGEYEP toplantısı

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 06.01.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

  Youtube Videosu
 • Gebelikte Nefes Egzersizleri ve Meditasyon

  Kategori: Kurum dışı eğitim verme

  Tarih: 06.01.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

  Youtube Videosu
 • ONLINE | GEBELİK, DOĞUM VE YENİDOĞAN SEMİNERİ-Konu: Doğum Pozisyonları

  Kategori: Kurum dışı eğitim verme

  Tarih: 24.12.2021

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

  Youtube Videosu
 • 2209-a Proje Hazırlığı

  Kategori: Yarışmalara katılan öğrenci projelerinde danışmanlık

  Tarih: 20.12.2021

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

  Youtube Videosu
 • 2249 Tubitak Projesi Hazırlığı

  Kategori: Yarışmalara katılan öğrenci projelerinde danışmanlık

  Tarih: 30.11.2021

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

 • Ebelik kongresi toplantısı

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 24.11.2021

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

  Youtube Videosu
 • TUBİTAK 1001 Araştırma Başvurusu

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 05.11.2021

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi AYÇA DEMİR YILDIRIM

  Youtube Videosu
 • Doğumun Sessiz Çığlıkları Kitap Söyleşisi

  Kategori: Fakülte - Bölüm veya SHMYO - Program semineri verme

  Tarih: 04.11.2021

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

  Youtube Videosu
 • Gebelikte Beslenme-Basın Haberi

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 31.10.2021

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

  Youtube Videosu
 • Çalışma Grubu toplantısı

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 18.10.2021

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

  Youtube Videosu
 • Tüm Çalışma Grupları