Sağlık Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar

Üyeler

Arş.Gör. Didem YANGIN

SBF / Çocuk Gelişimi

Öğr.Gör. Esra Tansu SARIYER

SBF / Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Arş.Gör. Ekin ÇEVİK

SBF / Beslenme ve Diyetetik

Arş.Gör. Hatice ÇOLAK

SBF / Beslenme ve Diyetetik

Arş.Gör. Emel ERDENİZ

SBF / Perfüzyon

Arş.Gör. Begüm GAMİŞ

SBF / Çocuk Gelişimi

Araştırma Odağı
"Sağlık Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar" çalışma grubu, üyelerinin ortak paydası olan sağlık bilimleri çerçevesinde interdisipliner çalışmalar yapmayı ve bütüncül yaklaşım ile daha kapsamlı sonuçlar elde etmeyi amaçlamaktadır. Toplum sağlığına ilişkin güncel konular üzerinde durmak, bu çalışma grubunun birincil hedefleri arasındadır.
Yayınları
Henüz içerik eklenmemiştir

Tüm Çalışma Grupları