Sağlık Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar

Üyeler

Arş.Gör. Didem YANGIN

SBF / Çocuk Gelişimi

Arş.Gör. Ekin ÇEVİK

SBF / Beslenme ve Diyetetik

Arş.Gör. Hatice ÇOLAK

SBF / Beslenme ve Diyetetik

Arş.Gör. Emel ERDENİZ

SBF / Perfüzyon

Arş.Gör. Begüm GAMİŞ ÇİFTCİ

SBF / Çocuk Gelişimi

Araştırma Odağı
"Sağlık Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar" çalışma grubu, üyelerinin ortak paydası olan sağlık bilimleri çerçevesinde interdisipliner çalışmalar yapmayı ve bütüncül yaklaşım ile daha kapsamlı sonuçlar elde etmeyi amaçlamaktadır. Toplum sağlığına ilişkin güncel konular üzerinde durmak, bu çalışma grubunun birincil hedefleri arasındadır.
Yayınları

WOS Kapsamına Giren Yayınların Sayısı : 1
Diğer Yayınların Sayısı : 0

Kongre-Konferans Katılımları
  • Kafeinli İçeceklerin Depresif Belirtiler ve Karar Verme ile İlişkisi

    Kongre-Konferans Adı: International Congress of Health Research

    Tarih: 25.08.2021

    Katılımcı(lar): Arş. Gör. DİDEM YANGIN, Arş. Gör. Ekin ÇEVİK, Arş. Gör. Emel ERDENİZ , Öğr. Gör. ESRA TANSU SARIYER, Arş. Gör. HATİCE ÇOLAK

Tüm Çalışma Grupları