Moleküler Biyoteknoloji Grubu

Üyeler

Prof.Dr. Tunç ÇATAL

MDBF / Bölüm Başkanı - Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) / PROMER Müdürü / Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Belkıs ATASEVER ARSLAN

MDBF / Bölüm Başkanı - Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe)

Doç.Dr. Vildan ENİSOĞLU ATALAY

MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) / Biyoinformatik Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı / PROMER Müdür Yardımcısı

Dr.Öğr. Üyesi Ayla ARSLAN

MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

Dr.Öğr. Üyesi Çiğdem SEZER ZHMUROV

MDBF / Bölüm Başkanı Yardımcısı - Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

Burak Aliosman KILINÇ

İdari İşler Daire Başkanlığı/PROMER Laboratuvar Sorumlusu

Arş.Gör. Ayşegül YANIK İLGAR

MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe)

Arş.Gör. Çağla GÜNEY

MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

Projeleri
 • Geliştirilen Toprak Tabanlı Mikrobiyal Yakıt Hücrelerinin Performansı Üzerinde Seçilen Çevresel Kirleticilerin Etkisinin Analizi: Yeni bir biyosensör önerisi

  Kategori: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri

  Başvuru Kabul No: 28521

  Tarih: 03.2023

 • Antartika’dan İzole Edilen Psychrobacter sp. TaeBurcu001 Kullanılarak Eş zamanlı Elektrik Üretimi ve Pestisit Biyogideriminin Mikrobiyal yakıt hücrelerinde Araştırılması

  Kategori: TÜBİTAK Öğrenci Projesi

  Başvuru Kabul No: 1139B412200658

  Tarih: 11.2022

 • Porphyridium cruentum Mikroalg Türünden Antimikrobiyal Özellikli Peptitlerin İzolasyonu, Üretimi ve İn-vitro Etkinlik Analizi

  Kategori: TÜBİTAK Öğrenci Projesi

  Başvuru Kabul No: 1919B012210310

  Tarih: 11.2022

 • Çam Kozalağı ile Yoğurt Üretimi ve Üretilen Yoğurdun Tiroit Kanseri Üzerinde Anti Kanser Etkisinin Araştırılması

  Kategori: TÜBİTAK Öğrenci Projesi

  Başvuru Kabul No: 1919B011901965

  Tarih: 03.2020

 • Yeni Keşfedilen Bir Reaktif ile Farklı Kullanım Alanlarına Yönelik Demir (2) Sülfat Tayin Kitlerinin Geliştirilmesi

  Kategori: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri

  Başvuru Kabul No: 1671619

  Tarih: 07.2019

 • İstanbul Protein Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Merkezi Kurulması

  Kategori: Kalkınma Ajansı destekli ulusal Ar-Ge projeleri

  Başvuru Kabul No: TR10/16/YNY/0167

  Tarih: 01.2017

Araştırma Odağı

Moleküler Biyoteknoloji çalışma grubu, yeni sentezlenen, özgün veya doğada bulunan moleküllerin biyolojik ve kimyasal özelliklerinin moleküler biyolojik, biyoteknolojik ve hesaplamalı kimyasal yöntemler ile araştırılması konusunda çalışmaktadır.

Toplantı Özetleri

Son 5 toplantı listelenmektedir.

Gündem Maddeleri 1. Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu Faaliyetlerinin Paylaşılması 2. Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Görüşülen Konular / Alınan Kararlar 1. Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu Faaliyetleri konuşuldu. 2. Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu Faaliyetleri değerlendirilerek ek çalışmaların neler olabileceği hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.
Gündem Maddeleri 1. Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu Yeni Katılımcıları 2. Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu Çalışmaları Değerlendirildi 3. Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu Faaliyetlerinin Planlanması 4. Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu Faaliyetleri Görüşülen Konular / Alınan Kararlar 1. Yeni dönemde Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubuna yeni katılımcılarımız Dr. Öğr. Ayla ARSLAN, Arş. Gör. Çağla GÜNEY ve Arş. Gör. Ayşegül YANIK ile tanışma gerçekleşmiştir. 2. Dr. Öğr. Ayla ARSLAN, Arş. Gör. Çağla GÜNEY ve Arş. Gör. Ayşegül YANIK, geçmiş ve güncel çalışmaları hakkında bilgi vermiştir. 3. Çalışma grubu faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı 4. PROMER Laboratuvarında yürütülecek iki öğrenci projesi hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Moleküler Biyoteknoloji ile ilgili süreçlerdeki gelişmeler paylaşılmış, sabit gündem maddeleri görüşülmüştür.
Gündem Maddeleri 1. Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu Faaliyetlerinin Paylaşılması 2. Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu Faaliyetlerinin Planlanması 3. Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu Üyelerinin Geçmiş Çalışma Sonuçları Değerlendirildi Görüşülen Konular / Alınan Kararlar 1. Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu güncel faaliyetleri konuşuldu ve çalışmaların gidişatı hakkında fikirler paylaşıldı. 2. Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu gelecek dönem gerçekleşecek faaliyetlerin neler olabileceği hakkında fikir paylaşımında bulunuldu. 3. Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu Üyelerinin geçmiş çalışma sonuçları değerlendirildi ve bilgi paylaşımı yapıldı.
Gündem Maddeleri 1. Yapılan ve Yapım Aşamasında Olan Çalışmaların Değerlendirilmesi 2. Ulusal Proje Çağrıları 3. Lisans Öğrencilerini Proje Yazımında Teşvik Etmek 4. Toplantı Katılımcıları Görüşülen Konular / Alınan Kararlar 1. Prof. Dr. Tunç ÇATAL ve Doç. Dr. Vildan ENİSOĞLU ATALAY ekipleri ile yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem SEZER ZHMUROV, çalışma fikirlerini paylaştı. 2. Prof. Dr. Tunç ÇATAL, PROMER Laboratuvarına entegre iki adet Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2209 projesinin gönderildiğini bildirdi. Doç. Dr. Vildan ENİSOĞLU ATALAY, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortaklaşa çalışan bir projesinin devam ettiğini bildirdi. Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem SEZER ZHMUROV, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) projesi yazımına başlayacağından bahsetti. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) proje çağrılarının takip edilmesi kararlaştırıldı. 3. Proje çağrılarını takip edip, popüler çalışma konuları ile ilgili özellikle ürün, prototip ve patent bazlı projelerin yazımı konusunda lisans öğrencilerinin teşvik edilmesi kararlaştırıldı. 4. Doç. Dr. Belkıs ATASEVER ARSLAN yıllık izinde olduğundan dolayı toplantıya katılmamıştır. Moleküler Çalışma Grubu'nda olan diğer bütün katılımcılar toplantıya katılmışlardır.
Yayınları

WOS Kapsamına Giren Yayınların Sayısı : 21
Diğer Yayınların Sayısı : 4

Kitapları
 • Hydrogen Production by Algae

  Kategori: Uluslararası yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü yazarlığı

  ISBN: 9781119152026

  Tarih: 2020

  Yazar(lar): Prof. Dr. Tunç ÇATAL

Kongre-Konferans Katılımları
 • MICROBIAL BIOTECHNOLOGY

  Kongre-Konferans Adı: YTÜ 3. BİYOTEKNOLOJİ KONFERANSI

  Tarih: 18.10.2019

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Tunç ÇATAL

 • Effects of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors on Electricity Generation in Microbial Fuel Cells

  Kongre-Konferans Adı: 8. International Congress of Molecular Biology and Biotechnology

  Tarih: 17.12.2019

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN, Prof. Dr. Tunç ÇATAL

 • Effects of Ferula assafoetida, Rosa canina and a microalgae isolate on ECV 304 and Ishikawa Cell Lines

  Kongre-Konferans Adı: 8. International Congress of Molceular Biology and Biotechnology

  Tarih: 17.12.2019

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Tunç ÇATAL

 • KOLORİMETRİK YÖNTEMLE DEMİR SÜLFAT TAYİNİ

  Kongre-Konferans Adı: Ulusal Patent Fuarı ve Kongresi 2019

  Tarih: 26.11.2020

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Tunç ÇATAL

 • Hydrogen production using selective serotonin reuptake inhibitors in microbial electrolysis cells

  Kongre-Konferans Adı: BIOMATSEN 2021

  Tarih: 21.10.2021

  Katılımcı(lar): Uzman Murat ÖZDEMİR, Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN, Prof. Dr. Tunç ÇATAL

 • Deniz müsilajı kullanılarak mikrobiyal yakıt hücrelerinde elektrik üretimi

  Kongre-Konferans Adı: 25. Ulusal Biyoloji Kongresi

  Tarih: 12.07.2023

  Katılımcı(lar): Uzman Burak Aliosman KILINÇ, Prof. Dr. Tunç ÇATAL

Diğer Faaliyetler
 • (TÜSEB) Eurasia Biotechnology Forum 13 Ara 2022 Sal 14:00 - 17:00 (GMT+03:00) İstanbul

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 13.12.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Tunç ÇATAL

 • Gündem Maddeleri 1. Geçmiş toplantıların değerlendirilmesi. 2. Staj yapan bölüm öğrencilerimiz hakkında Dış Paydaş temsilcimiz Betül Bıyık'ın görüşlerinin alınması. 3. Taraflar arasında imzalanan iş birliği protokolünün uzatılması hususunun görüşülmesi. 4. Gelecek döneme ait muhtemel işbirliklerinin görüşülmesi. Görüşülen Konular / Alınan Kararlar 1. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri Dış Paydaş 3. Toplantısında alınan kararlar üzerinde görüşüldü. 2. Staj yapan bölüm öğrencilerinin temel bilgi düzeyleri hakkında dış paydaşımızın görüşleri alındı. 3. Taraflar arasında imzalanan iş birliği protokolünün uzatılması hususu görüşüldü ve protokolün uzatılmasına karar verildi. 4. Gelecek döneme ait işbirlikleri hakkında tartışıldı.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 23.05.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Tunç ÇATAL

 • Gündem Maddeleri 1. Toplantıda ana gündem maddeleri proje çalışmalarının ve iş birliklerinin görüşülmesi olmak üzere, aşağıdaki maddeler görüşülerek kararlar alınmıştır: 2. Gerçekleştirilmesi muhtemel işbirlikleri üzerine görüşülmesi. 3. Dış paydaşımız ile yapılabilecek proje çalışmalarının değerlendirilmesi. 4. Bölüm öğrencilerimizin staj imkanları hakkında görüşülmesi. 5. Bir sonraki Dış Paydaş toplantısı tarihinin belirlenmesi. Görüşülen Konular / Alınan Kararlar 1. Bölüm öğretim üyeleri ile dış paydaş temsilcisi Betül Bıyık'ın tanışması gerçekleştirildi. 2. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleri öğrencilerine yönelik olacak şekilde dış paydaş ile gerçekleştirilmesi muhtemel işbirlikleri üzerine görüşüldü. 3. Dış paydaş temsilcimiz Betül Bıyık ile gerçekleştirilmesi muhtemel ortak projeler hakkında görüşüldü. 4. Bölüm öğrencilerimizin staj imkanları hakkında görüşüldü. 5. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri Dış Paydaş 4. Toplantısının 23/05/2022 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildi.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 04.04.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Tunç ÇATAL

 • 1. Toplantıda ana gündem maddesi ilk toplantıda alınan kararların görüşülmesi olarak belilrlenmiştir. 2. Bölüm öğrencilerimizin staj süreçleri hakkında dış paydaşımızdan görüş alınması. 3. Dış paydaşımızın görüş, öneri ve taleplerinin değerlendirilmesi. 4. Taraflar arasında imzalanan iş birliği protokolünün uzatılması hususu görüşülmesi. 5. Gelecek dönemde yapılabilecek iş birliklerinin değerlendirilmesi. 6. Bir sonraki Dış Paydaş Toplantısının tarihinin belirlenmesi. Görüşülen Konular / Alınan Kararlar 1. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri Dış Paydaş 1. Toplantısında alınan kararlar üzerinde görüşüldü. 2. Staj yapan bölüm öğrencilerinin temel bilgi düzeyleri hakkında dış paydaşımızdan görüşler alındı. 3. Dış paydaşımızın talepleri üzerinde tartışıldı. 4. Taraflar arasında imzalanan iş birliği protokolünün uzatılması hususu görüşüldü ve protokolün uzatılmasına karar verildi. 5. Gelecek döneme ait işbirlikleri hakkında tartışıldı. 6. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri Dış Paydaş 3. Toplantısının 04/04/2022 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildi.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 07.03.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Tunç ÇATAL

 • Gündem Maddeleri 1. Toplantıda ana gündem maddesi ilk toplantıda alınan kararların görüşülmesi olarak belilrlenmiştir. 2. Bölüm öğrencilerimizin staj süreçleri hakkında dış paydaşımızdan görüş alınması. 3. Dış paydaşımızın görüş, öneri ve taleplerinin değerlendirilmesi. 4. Taraflar arasında imzalanan iş birliği protokolünün uzatılması hususu görüşülmesi. 5. Gelecek dönemde yapılabilecek iş birliklerinin değerlendirilmesi. 6. Bir sonraki Dış Paydaş Toplantısının tarihinin belirlenmesi. Görüşülen Konular / Alınan Kararlar 1. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri Dış Paydaş 1. Toplantısında alınan kararlar üzerinde görüşüldü. 2. Staj yapan bölüm öğrencilerinin temel bilgi düzeyleri hakkında dış paydaşımızdan görüşler alındı. 3. Dış paydaşımızın talepleri üzerinde tartışıldı. 4. Taraflar arasında imzalanan iş birliği protokolünün uzatılması hususu görüşüldü ve protokolün uzatılmasına karar verildi. 5. Gelecek döneme ait işbirlikleri hakkında tartışıldı. 6. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri Dış Paydaş 3. Toplantısının 04/04/2022 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildi.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 10.01.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Tunç ÇATAL

 • Proje makale yazma eğitimi

  Kategori: Kurum dışı eğitim verme

  Tarih: 17.11.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Tunç ÇATAL

 • PROMER BİYOTEKNOLOJİ BAHAR SEMİNERLERİ 2021

  Kategori: Kurum dışı eğitim verme

  Tarih: 04.06.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Tunç ÇATAL

 • Cağaloğlu Anadolu Lisesi tanıtım

  Kategori: Kurum dışı eğitim verme

  Tarih: 18.02.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Tunç ÇATAL

 • Yıldız TTO toplantı

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 20.01.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Tunç ÇATAL

 • Yıldız TTO toplantı

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 20.01.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Belkıs ATASEVER ARSLAN

 • TÜSEB toplantı

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 13.01.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Tunç ÇATAL

 • Tüm Çalışma Grupları