Afetlerde Sağlık Hizmetleri Çalışma Grubu

Üyeler

Dr.Öğr. Üyesi Ayşe YILDIRIM

SHMYO / Acil Durum ve Afet Yönetimi - Program Başkanı

Öğr.Gör. Merve AYDIN KARABAŞ

SHMYO / Perfüzyon Bölümü / Anestezi Program Başkanı

Öğr.Gör. Nelis BOSNALI

SHMYO / Ameliyathane Hizmetleri Programı

Arş.Gör. Rıdvan DOĞAN

SBF / Ortez ve Protez Bölümü

Araştırma Odağı

Türkiye jeolojik ve coğrafik olarak pek çok afet riski bulunduran bir ülkedir. Geçmişte yaşanan afetler günümüzde de her alanda her anımızda karşılaşabileceğimiz bir durumdur. Bu çalışma grubunda afetlerde sağlık hizmetlerinin rolleri, sağlık çalışanlarının hazırlık ve bilinç düzeyleri, afetlere bireysel ve kurumsal hazırlıkları değerlendirilecektir. Ayrıca afetlerde ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin önemi vurgulanacaktır.

Yayınları
Henüz içerik eklenmemiştir

Tüm Çalışma Grupları