Ebelikte İnovasyon ve AR-GE Çalışma Grubu

Üyeler

Dr.Öğr. Üyesi Ayça DEMİR YILDIRIM

SBF / Ebelik Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof.Dr. Güler CİMETE

SBF / Ebelik Bölüm Başkanı

Dr.Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

SBF / Dekan Yardımcısı / Ebelik

Projeleri
 • Cost Action

  Kategori: Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri

  Başvuru Kabul No: CA22114

  Tarih: 12.2023

 • Ortaokul Kız Öğrencilerinin Menstrüasyon Hakkındaki Bilgi Durumları, Sağlıklı Yaşam Farkındalıkları ve Genital Hijyen Davranışlarının Değerlendirilmesi

  Kategori: TÜBİTAK Öğrenci Projesi

  Başvuru Kabul No: 1919B012304067

  Tarih: 10.2023

 • BİR EBE BULMA SİSTEMİ

  Kategori: TÜBİTAK

  Başvuru Kabul No: 7220295

  Tarih: 01.2023

 • Bilgisayarlı Simülasyon Teknolojisi Kullanılarak Gerçekleştirilen Eğitimin, Ebelik Öğrencilerinde Mesleki Beceriler Gelişimine Etkisi

  Kategori: BAP projesi

  Başvuru Kabul No: ÜÜBAP-YP-2022-001

  Tarih: 01.2023

 • Bilgisayarlı Simülasyon Teknolojisi Kullanılarak Gerçekleştirilen Eğitimin, Ebelik Öğrencilerinde Mesleki Beceriler Gelişimine Etkisi

  Kategori: BAP projesi

  Başvuru Kabul No: ÜÜBAP-YP-2022-001

  Tarih: 01.2023

 • Bilgisayarlı Simülasyon Teknolojisi Kullanılarak Gerçekleştirilen Eğitimin, Ebelik Öğrencilerinde Mesleki Beceriler Gelişimine Etkisi

  Kategori: BAP projesi

  Başvuru Kabul No: ÜÜBAP-YP-2022-001

  Tarih: 01.2023

Araştırma Odağı

Teknoloji ve bilim ışığında Ebelik alanında yeni ürünleri projelendirilerek patent ve faydalı model fikri sinai hakların alınması amacına dönük çalışmaları gerçekleştirecek gruptur. Grubun temel kurulum amacı Ebelerde var olan fikirlerin hayata geçirilmesini sağlamaktır. Ebelik mesleği kendi özünde inovasyona oldukça açık bir meslek grubudur. Bu grup ile var olan potansiyelin geliştirilmesi, ürünlerin hayata geçirilmesi ve en son olarak da ticarileştirilmesi hususunda destek verilmesi sağlanacaktır. Bu konuda grup içinde eğitimler düzenlenerek inovatif düşünme becerileri desteklenecek olup ürün geliştirme çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.

Yayınları

WOS Kapsamına Giren Yayınların Sayısı : 2
Diğer Yayınların Sayısı : 9

Kitapları
Kongre-Konferans Katılımları
 • Sanal Gerçekliğin Doğum Ağrısında Kullanımı

  Kongre-Konferans Adı: 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi

  Tarih: 11.11.2021

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi AYÇA DEMİR YILDIRIM, Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

 • Doğum Sonrası Kadınların Genital Estetik Algıları ve Cinsel Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi

  Kongre-Konferans Adı: 1. Uluslararası Ebelik Tarihi Kongresi

  Tarih: 22.11.2023

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi AYÇA DEMİR YILDIRIM

 • Ortaokul Kız Öğrencilerinin Menstrüasyon Hakkındaki Bilgi Durumu, Sağlıklı Yaşam Farkındalıkları Ve Genital Hijyen Davranışlarının Değerlendirilmesi

  Kongre-Konferans Adı: II. Uluslararası III. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi

  Tarih: 21.12.2023

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi AYÇA DEMİR YILDIRIM, Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

Diğer Faaliyetler
 • TUBİTAK 1001 Spor Çağrısı Toplantısı

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 11.11.2021

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi AYÇA DEMİR YILDIRIM

  Youtube Videosu
 • Ebebul Projesiş ve Şirket Toplantısı

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 04.11.2021

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

  Youtube Videosu
 • Startup Çalışmaları

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 04.11.2021

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi AYÇA DEMİR YILDIRIM

  Youtube Videosu
 • TUBİTAK 1001 Proje Çağrısı

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 03.11.2021

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi AYÇA DEMİR YILDIRIM

  Youtube Videosu
 • TUBİTAK 1001 Proje Çağrısı

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 28.10.2021

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi AYÇA DEMİR YILDIRIM

  Youtube Videosu
 • ARGEYEP Buluş Fikri Değerlendirme Toplantısı

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 05.10.2021

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

  Youtube Videosu
 • Ar-Ge Birimi Buluş Fikri Değerlendirme Toplantısı

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 05.10.2021

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Günay ARSLAN

  Youtube Videosu
 • Ar-Ge Birimi Buluş Fikri Değerlendirme Toplantısı

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 05.10.2021

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi AYÇA DEMİR YILDIRIM

  Youtube Videosu
 • Tüm Çalışma Grupları