Animasyon ve Dijital Oyun Çalışma Grubu

Üyeler

Doç.Dr. İpek Fatma ERTAN

İF/Çizgi Film ve Animasyon

Dr.Öğr. Üyesi Dicle YILDIRIM

İletişim Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı

Arş.Gör. Hüsna TOSUN

İF / Çizgi Film ve Animasyon

Araştırma Odağı

Araştırma Odağı
Animasyon ve Dijital Oyun Çalışmaları Grubu iki ve üç boyutlu animasyonlar, deneysel ve geleneksel animasyonların yanı sıra dijital oyun tasarımı üzerine veri temelli araştırmalar, alan yazına katkı sağlayacak araştırmaları ve uygulama analizleri temelli çalışmalar gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Günümüz teknolojik değişim ve dönüşümleri ile animasyon ve dijital oyun tasarımı alanında sınırları zorlayan üretim ve uygulamaların, uygulayıcı ve maruz kalan kitle arasındaki anlamlı bağlantıyı tanımlamak gerekliliği ortaya çıkmıştır. Yine animasyon ve dijital oyun tasarımı alanında öğrenim gören öğrenci gruplarından alınan sayısal veriler ile bu alanda verilen eğitimlerde sınırlılıklarının belirlenmesi, eğitim ve üretim kalitesinin artırılmasına yönelik araştırmalar yapılarak, alan yazına katkı sağlanması amaç edinilmiştir.

Misyon
İki ve üç boyutlu animasyon ile dijital oyun tasarımı üretimlerinde kullanılan yazılım ve donanımları tasarımcı ve öğrenci bağlamında ele almak.
İki ve üç boyutlu animasyonlar, deneysel ve geleneksel animasyonların yanı sıra dijital oyun tasarımı üzerine veri temelli araştırmalar yapmak.
İki ve üç boyutlu animasyonlar, deneysel ve geleneksel animasyonların yanı sıra dijital oyun tasarımı bağlamında alan yazına katkı sağlayacak araştırmaları ve uygulama analizleri temelli çalışmalar gerçekleştirmek.
Üretim ve uygulamaların, uygulayıcı ve maruz kalan kitle arasındaki anlamlı bağlantıyı tanımlamak.

Vizyon
İki ve üç boyutlu animasyonlar, deneysel ve geleneksel animasyonların yanı sıra dijital oyun tasarımı bağlamında alan yazına katkıda bulunmak.
Animasyon ve dijital oyun tasarımı alanında öğrenim gören öğrenci gruplarından alınan sayısal veriler ile bu alanda verilen eğitimlerde sınırlılıklarının belirlenmesi için ölçümlemeler gerçekleştirmek.
Eğitim ve üretim kalitesinin artırılmasına yönelik araştırmalar gerçekleştirmek.

Yayınları
Henüz içerik eklenmemiştir

Tüm Çalışma Grupları