Görsel Çalışmalar Araştırma Grubu

Üyeler

Prof.Dr. Hatice ÖZ PEKTAŞ

İF/ Görsel İletişim Tasarımı - Bölüm Başkanı / Çizgi Film ve Animasyon / SOBE - Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr. Feride Zeynep GÜDER

İF / Medya ve İletişim Bölümü - Bölüm Başkanı

Araştırma Odağı

Görsel Çalışmalar Araştırma Grubu, görseller ve görüntüler dünyasında görsel algı, görsel kültür, görsel kimlik, sanat çalışmaları, sanat akımları, geleneksel ve dijital medyada yer alan görseller üzerine araştırma ve çalışmalar ile görüntülerin anlamını, gücünü ve yaşamlarımız üzerindeki etkilerini anlamayı amaçlayan ve bu çalışmaların alt yapısını teoriler ve kavramlarla destekleyerek, disiplinler arası çalışan bir araştırma grubu oluşumudur.

MİSYON:

Görsel çalışmalar, çeşitli disiplinlerde görsel odaklı araştırmalara, görsel araştırma yöntemlerinin geliştirilmesine, sosyal ve kültürel dünyalar hakkında görsel iletişim araçlarının araştırılmasını hedefler. Görsel çalışmalar, görüntü, toplum ve kültürle etkileşime giren bütün disiplinleri kapsayan ve etkileyen önemli bir çalışma alanıdır. Görsel materyalin bilimsel kullanımı için standardı belirler, bu standartların duyurulması ve görünürlüğünü arttırmaya yönelik çalışmalar yapar. Çalışma grubunun multidisipliner karakteri, estetik, sosyoloji, felsefe, etnografi, antropoloji, kültürel ve medya çalışmaları, belgesel film ve fotoğrafçılık, bilgi teknolojisi, eğitim, iletişim çalışmaları ve görüntü tabanlı çalışma ile ilgili diğer alanlarda görsel temelli araştırmalara yansıtır.

VİZYON:

Görsel çalışmalar çalışma grubunun hedefleri şunlardır:

- Görsel araştırmanın geliştirilmesi için uluslararası bir forum sağlamak.

- Görüntü temelli araştırmayı oluşturan çok çeşitli yöntemlerin, yaklaşımların ve paradigmaların kabul edilmesini ve anlaşılmasını teşvik etmek.

- Sosyal bilimlerde görsel ve yazılı çalışmalar arasında denge sağlamak.

- Görsel araştırma metodolojilerini araştırmak, yeni platformlarda yeni metodolojilerin uygulanması için uygun zemin geliştirmek.

- Görsel araştırma yöntemleri ve analitik yaklaşımlar arasında sentez yapabilen araştırmalar yapmak.

- Çeşitli yaklaşımların, belirli yöntemlerin, temaların ve görsel fenomenlerin derinlemesine araştırılması için akademik alan ve arena sağlamak.

- Görsel kültür çalışmaları için akademik alt yapı sağlamak ve yayın alanı açmak.

- Geleneksel ve dijital medyada görsel okur-yazarlık bilincinin oluşmasına katkı sağlamak.

Yayınları
Henüz içerik eklenmemiştir
Kongre-Konferans Katılımları
  • AMBALAJIN YENİDEN KULLANIMI

    Kongre-Konferans Adı: 5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

    Tarih: 16.01.2021

    Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tolga ERKAN

Tüm Çalışma Grupları