Görsel Çalışmalar Araştırma Grubu

Üyeler

Prof.Dr. And ALGÜL

İF/ Görsel İletişim Tasarımı-Bölüm Başkanı / SOBE / Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans / Doktora Programı Anabilim Dalı Başkanı

Arş.Gör. Simge KIRTEKE

İF / Görsel İletişim Tasarımı

Araştırma Odağı

Görsel Çalışmalar Araştırma Grubu, görseller ve görüntüler dünyasında görsel algı, görsel kültür, görsel kimlik, sanat çalışmaları, sanat akımları, geleneksel ve dijital medyada yer alan görseller üzerine araştırma ve çalışmalar ile görüntülerin anlamını, gücünü ve yaşamlarımız üzerindeki etkilerini anlamayı amaçlayan ve bu çalışmaların alt yapısını teoriler ve kavramlarla destekleyerek, disiplinler arası çalışan bir araştırma grubu oluşumudur.

MİSYON:

Görsel çalışmalar, çeşitli disiplinlerde görsel odaklı araştırmalara, görsel araştırma yöntemlerinin geliştirilmesine, sosyal ve kültürel dünyalar hakkında görsel iletişim araçlarının araştırılmasını hedefler. Görsel çalışmalar, görüntü, toplum ve kültürle etkileşime giren bütün disiplinleri kapsayan ve etkileyen önemli bir çalışma alanıdır. Görsel materyalin bilimsel kullanımı için standardı belirler, bu standartların duyurulması ve görünürlüğünü arttırmaya yönelik çalışmalar yapar. Çalışma grubunun multidisipliner karakteri, estetik, sosyoloji, felsefe, etnografi, antropoloji, kültürel ve medya çalışmaları, belgesel film ve fotoğrafçılık, bilgi teknolojisi, eğitim, iletişim çalışmaları ve görüntü tabanlı çalışma ile ilgili diğer alanlarda görsel temelli araştırmalara yansıtır.

VİZYON:

Görsel çalışmalar çalışma grubunun hedefleri şunlardır:

- Görsel araştırmanın geliştirilmesi için uluslararası bir forum sağlamak.

- Görüntü temelli araştırmayı oluşturan çok çeşitli yöntemlerin, yaklaşımların ve paradigmaların kabul edilmesini ve anlaşılmasını teşvik etmek.

- Sosyal bilimlerde görsel ve yazılı çalışmalar arasında denge sağlamak.

- Görsel araştırma metodolojilerini araştırmak, yeni platformlarda yeni metodolojilerin uygulanması için uygun zemin geliştirmek.

- Görsel araştırma yöntemleri ve analitik yaklaşımlar arasında sentez yapabilen araştırmalar yapmak.

- Çeşitli yaklaşımların, belirli yöntemlerin, temaların ve görsel fenomenlerin derinlemesine araştırılması için akademik alan ve arena sağlamak.

- Görsel kültür çalışmaları için akademik alt yapı sağlamak ve yayın alanı açmak.

- Geleneksel ve dijital medyada görsel okur-yazarlık bilincinin oluşmasına katkı sağlamak.

Yayınları

WOS Kapsamına Giren Yayınların Sayısı : 0
Diğer Yayınların Sayısı : 3

Kitapları
Kongre-Konferans Katılımları
 • AMBALAJIN YENİDEN KULLANIMI

  Kongre-Konferans Adı: 5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

  Tarih: 16.01.2021

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Tolga ERKAN

 • Trustik Belde Belediyelerin Covid-19 Kriz İletişim Sürecindeki Instagram Paylaşımlarının Analizi

  Kongre-Konferans Adı: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 8. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu

  Tarih: 26.05.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

 • Covid-19 Pandemi Döneminde Markaların Sosyal Medya Kriz İletişim Uygulamaları

  Kongre-Konferans Adı: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 8. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu

  Tarih: 26.05.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

 • Küreselleşme Sürecinde Influencerların Instagram Üzerinden Kozmetik Sektörü Paylaşımlarının Analizi

  Kongre-Konferans Adı: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 9. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu – İFİG2022

  Tarih: 16.05.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

 • Bilim Kurgu Sinemasında Görsel Betimlemeler ve Göstergebilim Kavramı ile Renklerin Dili

  Kongre-Konferans Adı: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 9. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu – İFİG2022

  Tarih: 16.05.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

 • Küreselleşme Sürecinde Influencerların Instagram Üzerinden Kozmetik Sektörü Paylaşımlarının Analizi

  Kongre-Konferans Adı: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 9. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu - İFİG2022

  Tarih: 16.05.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

 • Bilim Kurgu Sinemasında Görsel Betimlemeler ve Göstergebilim Kavramı ile Renklerin Dili

  Kongre-Konferans Adı: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 9. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu - İFİG2022

  Tarih: 16.05.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

 • 2022 “Çizgi Film Animasyonunun Doğuşu” Üsküdar Üniversitesi, İletişim Fakültesi, C-D Blok Fuat Gezgin Konferans Salonu, Konferans Sunumu, İstanbul, Türkiye, 06 Ekim 2022

  Kongre-Konferans Adı: 2022 “Çizgi Film Animasyonunun Doğuşu” Üsküdar Üniversitesi, İletişim Fakültesi, C-D Blok Fuat Gezgin Konferans Salonu, Konferans Sunumu, İstanbul, Türkiye, 06 Ekim 2022

  Tarih: 06.10.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Emre TANDIRLI

 • Tüketim Kültürü Bağlamında Yapay Zeka Sanatının İncelenmesi

  Kongre-Konferans Adı: 10. Uluslararası İletişim Günleri

  Tarih: 16.05.2023

  Katılımcı(lar): Arş. Gör. SİMGE KIRTEKE

 • DİJİTAL KAPİTALİZM VE İLETİŞİM BAĞLAMINDA ASTROLOJİNİN INSTAGRAM’DAKİ VARLIĞI

  Kongre-Konferans Adı: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 10. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumu - İFİG2023

  Tarih: 18.07.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

 • TÜRK PASTACI ŞEFLERİNİN INSTAGRAM PAYLAŞIMLARININ ANALİZİ

  Kongre-Konferans Adı: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 10. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumu - İFİG2023

  Tarih: 17.07.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

Diğer Faaliyetler
 • 29.09.2023 tarihine Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi “Eğiticinin Eğitimi” toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 29.09.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 27.09.2023 tarihinde İletişim Fakültesi Genişletilmiş Akademik Kurulu Prof. Dr. Süleyman İrvan hocamızın başkanlığında 43 öğretim elemanının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 27.09.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 21.08.2023 tarihinde dış paydaşımız VBM ortaklığı ile İş Hayatında Etkili İletişim ve Geri Bildirim Teknikleri eğitimi düzenlenmiştir.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 21.08.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 17.08.2023 tarihinde 2023 bahar görsel iletişim tasarım bölüm yüksek lisans tezli/tezsiz ve doktora programlarının öz değerlendirme raporu hazırlanarak teslim edilmiştir.

  Kategori: Kalite Belgelendirme

  Tarih: 17.08.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

 • 16.08.2023 tarihinde VBM Kurucu Ortakları Emre Özbey ve Şükrü Acartürk ile dış paydaş toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 16.08.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 15.08.2023 tarihinde 2023 bahar görsel iletişim tasarım bölüm öz değerlendirme raporu hazırlanarak teslim edilmiştir.

  Kategori: Kalite Belgelendirme

  Tarih: 15.08.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

 • 21.07.2023 tarihinde Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi bölüm başkanları toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 21.07.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 14.07.2023 tarihinde Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi bölüm başkanları toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 14.07.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 19.06.2023 tarihinde 2023 bahar değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman İrvan ile iç paydaş, dış paydaş toplam 30 kişi katılım sağlamıştır.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 19.06.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 16.06.2023 tarihinde Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Bölüm Başkanları toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 16.06.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 13 -15 Haziran 2023 tarihlerinde GİT492 Mezuniyet Projesi II dersi kapsamında Mezuniyet Projesi jürisi gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. And Algül, Prof. Dr. Emre Tandırlı, Doç. Dr. Tolga Erkan, Doç. Dr. Cem Tutar ve Dr. Öğr. Üyesi Ebru Karadoğan jüride yer almıştır. 84 öğrenci çalışmalarını sunmuşlardır.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 13.06.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 13 -19 Haziran 2023 tarihlerinde 2023 Bahar dönemi GİT492 Mezuniyet Projesi II sergisi gerçekleştirilmiştir (Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke C-D Blok Giriş Lobi).

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 13.06.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 09.06.2023 tarihinde İletişim Fakültesi Genişletilmiş Akademik Kurulu 39 öğretim elemanının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 09.06.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 05.06.2023 tarihinde İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü lisans öğrenci toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 05.06.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 02.06.2023 tarihinde Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Bölüm Başkanları toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 02.06.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 02.06.2022 tarihinde İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölüm öğretim elemanları, bölüm temsilcisi ve fakülte temsilcisi ile toplantı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 02.06.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 30.05.2023 tarihinde saat 17:00’de İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm etkinlikleri kapsamında Veri Bilgi Merkezi Şirket Ortağı Emre Özbey ile “Gelişen RPA Sektörü ve Görsel İletişim Tasarımı” başlıklı bölüm etkinliği gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe 20 kişi katılım sağlamıştır.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 30.05.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 29.05.2023 tarihinde saat 17:00’de “Akademik Etkinliklere Hazırlık Süreçleri” başlıklı etkinlik Prof. Dr. And Algül tarafından GriCreative Dijital Ajans için gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe 104 kişi katılım sağlamıştır.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 29.05.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 26.05.2023 tarihinde İletişim Fakültesi Genişletilmiş Akademik Kurulu gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 26.05.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 12.05.2023 tarihinde Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi bölüm başkanları toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 12.05.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 11.05.2023 saat 17:00’de İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm etkinlikleri kapsamında bölüm mezunumuz Ecenur Yıldırım ile “Mezun Deneyimleri” başlıklı bölüm etkinliği gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe 38 kişi katılım sağlamıştır.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 11.05.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 08.05.2023 tarihinde İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm etkinlikleri kapsamında UNİTE Edelman Art Direktörü Zeynep Seda Argut ile “Portfolyo Oluşturma Süreçleri” başlıklı bölüm etkinliği gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 08.05.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 05.05.2023 tarihinde İletişim Fakültesi Genişletilmiş Akademik Kurulu gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 05.05.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 28.04.2023 tarihinde İletişim Fakültesi Genişletilmiş Akademik Kurulu 38 öğretim elemanının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 28.04.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 27.04.2023 tarihinde Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör Başkanlığı’nda İFİG 2023 Düzenleme Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 27.04.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 18.04.2023 tarihinde Freelance Tasarımcı ve İllüstratör Murat Kalkavan ile “Akademi – Sektör iş birliği” bağlamında dış paydaş toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 18.04.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 14.04.2023 tarihinde Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi bölüm başkanları toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 14.04.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 07.04.2023 tarihinde İletişim Fakültesi Genişletilmiş Akademik Kurulu 43 öğretim elemanının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 07.04.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 07.04.2023 saat 16:30’da İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm etkinlikleri kapsamında bölüm mezunumuz Özdenur Çakmak ile “İş Hayatına Adaptasyon Süreci” başlıklı bölüm etkinliği gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 07.04.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 05.04.2023 tarihine Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi “Eğiticinin Eğitimi” toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 05.04.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 29.03.2023 tarihinde İletişim Fakültesi Akreditasyon toplantısına katılım sağlanmıştır.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 29.03.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 24.03.2023 tarihinde İletişim Fakültesi Genişletilmiş Akademik Kurulu 43 öğretim elemanının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 24.03.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 14.03.2023 tarihinde İLAD Görsel İletişim Tasarımı Bölümünü beş yıl akredite etti.

  Kategori: Kalite Belgelendirme

  Tarih: 14.03.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 13.03.2022 tarihinde İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü lisans öğrenci toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 13.03.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 10.03.2023 tarihinde İletişim Fakültesi Genel Kurulu 43 öğretim elemanının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 10.03.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 10.03.2022 tarihinde İletişim Fakültesi @if.uskudar Görsel İletişim Tasarımı @uskudarvcd bölüm öğretim elemanları, bölüm temsilcisi ve fakülte temsilcisi ile toplantı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 10.03.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 10.03.2023 tarihinde saat 17:40’da GİT492 Mezuniyet Projesi II dersi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 10.03.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 03.03.2023 tarihine Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi “Eğiticinin Eğitimi” toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 03.03.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 01.03.2023 tarihinde saat 16:00’da MFY Medya ile “Akademi – Sektör iş birliği” bağlamında dış paydaş toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 01.03.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 10.02.2023 tarihinde İletişim Fakültesi Genel Kurulu 44 öğretim elemanının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 24.02.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 17.02.2023 tarihinde Fakülte Kalite Komisyon toplantısına katılım sağlandı. Gündem: -YÖKAK değerlendirme süreci, -Akreditasyon başvuru süreci, -Bölüm dış paydaş toplantıları. Görüşülen Konular / Alınan Kararlar: 1. Fakültemiz bölümlerinin bölüm kurulu toplantılarında kullanacakları toplantı tutanağının hazırlanmasına, görüşülen taslağın. incelenerek kabulüne, gereği için Kalite Birimi'ne gönderilmesi karar verilmiştir. 2. Fakültemiz, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Radyo, Televizyon ve Sinema bölümlerinin İLAD akreditasyon başvuru sürecine ilişkin hazırlıklarının başlanmasına karar verilmiştir. 3. Fakültemiz bölümlerinin 2022-2023 Bahar dönemine ilişkin dış paydaş toplantılarının başlatılmasına, ilgili toplantılar için bölüm kurullarıyla değerlendirilmesine karar verilmiştir. Kalite yöneticisi İlknur Güzel hanım toplantıya katıldı.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 17.02.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 10.02.2023 tarihinde İletişim Fakültesi Genel Kurulu 43 öğretim elemanının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 10.02.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 30 Ocak – 01 Şubat 2023 tarihlerinde GİT491 Mezuniyet Projesi I dersi kapsamında Mezuniyet Projesi jürisi gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. And Algül, Prof. Dr. Emre Tandırlı, Doç. Dr. Tolga Erkan, Doç. Dr. Cem Tutar ve Dr. Öğr. Üyesi Ebru Karadoğan jüride yer almıştır. 85 öğrenci çalışmalarını sunmuşlardır.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 30.01.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 30 Ocak - 01 Şubat 2023 tarihinden 2022 Güz dönemi GİT491 Mezuniyet Projesi I sergisi gerçekleştirilmiştir (Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke C-D Blok Giriş Lobi).

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 30.01.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 16.01.2023 tarihinde İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölüm öğretim elemanları ve bölüm temsilcisi ile toplantı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 16.01.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 10.01.2023 tarihinde saat 18:00’de Görsel İletişim Tasarımı yüksek lisans öğrencileri ile zoom üzerinden toplantı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 10.01.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • Toplantı Gündemi ders kaydı ve benzeri konuda karşılaşılan sorunlar, istek ve öneriler. 24 kişi katılmıştır. Toplantı çıktısı olarak, Mac Lab I’de bilgisayarların yazılımların sorunsuz çalışması, sınavların erken saatlere konması, derse ilişkin önemli konuların ödev mahiyetinde ama not değerlendirmesine girmeyecek şekilde öğrencilere verilmesi.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 09.01.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 05.01.2023 saat 14:40’da İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm etkinlikleri kapsamında Dijifabrik Ajans’tan Yusuf Dahi ve Sinan Yılmaz ile “Görsel ve Metinsel Açıdan Reklamda İkna Yaratmak” başlıklı bölüm etkinliği gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 05.01.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 26.12.2022 tarihinde Reklamcılıkta İleri Tasarım Dersi Sergisi gerçekleştirilmiştir (Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke C-D Blok Giriş Lobi).

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 26.12.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

 • 15.12.2022 tarihinde İletişim Fakültesi İledak Değerlendirme sürecine dair Rektörlük birimleri ile toplantı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 15.12.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 15.12.2022 tarihinde İletişim Fakültesi İledak Değerlendirme sürecine dair Bölüm lisans öğrencileri ile toplantı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 15.12.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 14.12.2022 tarihinde tarihinden saat 14:00’de Fikirmod Dijital ve Kreatif Reklam Ajansı ile “Akademi – Sektör iş birliği” bağlamında dış paydaş toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 14.12.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 12.12.2022 tarihinde Görsel İletişim Tasarımı ikinci sınıf öğrencilerinin Sosyal Sorumluluk ve Arayüz Tasarımı sergisi gerçekleştirilmiştir (Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke C-D Blok Giriş Lobi).

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 12.12.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 09.12.2022 tarihinde Prof. Dr. Nazife Güngör’ın katılımıyla bölüm mezunlarıyla gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 09.12.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 06.12.2022 saat 18:00’de İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm etkinlikleri kapsamında Minus99 Design Studio'dan Kaan Yurtbaşı ile “Dijital Tasarım Prensipleri” başlıklı bölüm etkinliği gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 06.12.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 02.12.2022 tarihinde Prof. Dr. Nazife Güngör ve Prof. Dr. Süleyman İrvan’ın katılımıyla akreditasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 02.12.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 25.11.2022 tarihinde Prof. Dr. Nazife Güngör ve Prof. Dr. Süleyman İrvan’ın katılımıyla akreditasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 25.11.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 24.11.2022 tarihinde Altis Teknoloji dış paydaş toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 24.11.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 18.11.2022 tarihinde Prof. Dr. Nazife Güngör ve Prof. Dr. Süleyman İrvan’ın katılımıyla akreditasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 18.11.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 11.11.2022 tarihinde Güney Yerleşke 402 no’lu sınıfta Prof. Dr. Nazife Güngör ve Prof. Dr. Süleyman İrvan’ın katılımıyla akreditasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 17 öğretim elemanı katılmıştır.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 11.11.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 09.11.2022 saat 18:00’de İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm etkinlikleri kapsamında GriCreative Ajans’dan Neslihan Başar ve Zeynep Keleş ile “Sosyal Medya İçerik Tasarımı Süreçleri” başlıklı bölüm etkinliği gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 09.11.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 07.11.2022 tarihinde Görsel İletişim Tasarımı ikinci sınıf öğrencilerinin foto-manipülasyon sergisi gerçekleştirilmiştir (Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke C-D Blok Giriş Lobi).

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 07.11.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 07.11.2022 tarihinde Prof. Dr. And Algül öğrencileriyle birlikte bölüm dış paydaşı İllüsionist İstanbul’u ziyarette bulundurlar.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 07.11.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 01.11.2022 tarihinde saat 17:30’de İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm etkinlikleri kapsamında Salvo Ajans Kurucusu ve Kreatif Yönetmeni Okan Saykun ile “Yapay Zekâ ve Tasarım” başlıklı bölüm etkinliği zoom üzerinden gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe 90 kişi katılım sağlamıştır.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 01.11.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 25.10.2022 tarihinde saat 17:30’de İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm etkinlikleri kapsamında İletişim Tasarımcıları Meslek Kuruluşu Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Dağ ile “Pandemi Sonrası Tasarımın “Yeni” Geleceği başlıklı bölüm etkinliği zoom üzerinden gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 25.10.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 20.10.2022 tarihinde İletişim Fakültesi @if.uskudar Görsel İletişim Tasarımı @uskudarvcd bölüm öğretim elemanları ve bölüm temsilcisi ile toplantı gerçekleştirilmiştir. @uskudaruni. Toplantıya 10 öğretim elemanı ve bölüm temsilcisi katılmıştır. Toplantı çıktısı olarak, sınav kağıt teslimlerinin belirli formatlarda toplanmasını sağlayacak kriterlerin hazırlanması, Git491 mezuniyet Projesi I görüşme puanlarının değerlendirme kriterinde düşürülmesi, son çıktı üründeki yaratıcılık, uygulama kalem puan değerlerinin yükseltilmesine, Akreditasyon hazırlık süreçlerinde sınav kağıt teslim ve hazırlıklarının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 20.10.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 19.10.2022 tarihinde saat 17:30’da İletişim Fakültesi @if.uskudar Görsel İletişim Tasarımı @uskudarvcd bölüm öğrencileri ile zoom üzerinden toplantı gerçekleştirilmiştir. @uskudaruni. Toplantıya hem lisans hem de yüksek lisans öğrencileri katılım sağlamıştır. Toplantı Gündemi ders kaydı ve benzeri konuda karşılaşılan sorunlar, istek ve öneriler. 39 kişi katılmıştır. Toplantı çıktısı olarak, 2022 güz ve bahar dönemlerinde akademi-sektör işbirliğinin sağlanabilmesi amacıyla zoom ve yüz yüze olacak şekilde bölüm faaliyetlerinin öğrencilere sağladığı katkı dolayısıyla gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 19.10.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 05.10.2022 tarihinde Güney Yerleşke İletişim Fakültesinde Dış Paydaş Veri Bilgi Merkezi Bilişim Hizmetleri ile toplantı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 05.10.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 05.10.2022 tarihinde Güney Yerleşke İletişim Fakültesinde Dış Paydaş İllusionist İstanbul ile toplantı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 05.10.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 04.10.2022 tarihinde Fakülte Akreditasyon toplantısı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. Süleyman İrvan bilgilendirme yapmıştır. Toplantı gündemi: Akreditasyon süreçlerinde önemli konular. Üsküdar Üniversitesi Kalite Yöneticisi İlknur Güzel hanım toplantıya katıldı. 44 Fakülte öğretim elemanı toplantıya katılmıştır. Öğrencilerin, öğretim elemanlarının akreditasyon sürecine destek vermesine karar verilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 04.10.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 30.09.2022 tarihinde Güney Yerleşke İletişim Fakültesinde Dış Paydaş Pinelo Galeri sahibi Cem Üstüner ile toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantı gündemi 2023 etkinlik planlamaları görüşülmüştür. Toplantı çıktısı olarak, 2023’de sergi etkinliği ve uluslararasılaşma üzerine faaliyet kararları alınmıştır.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 30.09.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 27.09.2022 tarihine Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi “Eğiticinin Eğitimi” toplantısına katılım sağlanmıştır, gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 27.09.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 15.09.2022 saat 15:00’de Eroğlu Giyim Kurumsal İletişim Müdürü Ersin Çavuşlar ile dış paydaş toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 15.09.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 15.09.2022 saat 14:00’de İletişim Günleri İFİG2023 Tasarım toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 15.09.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 08.09.2022 saat 14:00’de Dijifabrik Ajansı ile dış paydaş toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 08.09.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 01.09.2022 tarihinde Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü'nden Levent Sayar ve İlknur Sayar hanımla Yökak’a ilişkin iç denetim toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 01.09.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

 • Görsel İLetişim Tasarımı Yüksek Lisans Tezli / Tezsiz Program web sayfalarının Türkçelerinin güncellenmesi. (Hakkında, Misyon, Misyon, Başvuru Ücretler, Dersler, Ders İçerikleri, Yayınlar ve Tezler) Görsel İLetişim Tasarımı Yüksek Lisans Tezli / Tezsiz Program web sayfalarının İngilizcelerinin güncellenmesi. (About, Mission and Vision, Application and Fees, Content, Course Content, Publication and Dissertations)

  Kategori: Web sitesi tabanlı çalışmalar

  Tarih: 26.08.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • Görsel İLetişim Tasarımı Doktora Program web sayfalarının Türkçelerinin güncellenmesi. (Hakkında, Misyon, Misyon, Başvuru Ücretler, Dersler, Ders İçerikleri, Yayınlar ve Tezler) Görsel İLetişim Tasarımı Doktora web sayfalarının İngilizcelerinin güncellenmesi. (About, Mission and Vision, Application and Fees, Content, Course Content, Publication and Dissertations)

  Kategori: Web sitesi tabanlı çalışmalar

  Tarih: 26.08.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Lisans sayfalarının ingilizceleri aktive edildi. Ayrıca 2021 Güz dönemi başından itibaren Türkçe sayfaların banner ve etkinlik sayfalarının güncel olması için çalışma yapılmıştır.

  Kategori: Web sitesi tabanlı çalışmalar

  Tarih: 19.08.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 04-05-06 Temmuz 2022 tarihlerinde GİT492 Mezuniyet Projesi II dersi kapsamında Mezuniyet Projesi jürisi gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. And Algül, Doç. Dr. İpek Fatma Çevik, Doç. Dr. Tolga Erkan, Dr. Öğr. Üyesi Cem Tutar ve Dr. Öğr. Üyesi Ebru Karadoğan jüride yer almıştır. 92 öğrenci çalışmalarını sunmuşlardır.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 04.07.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 04.07.2022 tarihinde Görsel İletişim Tasarımı dördüncü sınıf öğrencilerinin git492 mezuniyet projesi II sergisi gerçekleştirilmiştir (Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke C-D Blok Giriş Lobi).

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 04.07.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 13.06.2022 tarihinde saat 18:00’de İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm etkinlikleri kapsamında DNC Medya’da Sayın Mehmet Karadereli ve Sayın Rabia Uzunağaç ile “Mezunlardan okul ve iş hayatı deneyimleri” başlıklı bölüm etkinliği zoom üzerinden gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 13.06.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 30.05.2022 tarihinde Prof. Dr. And Algül Reklamcılık Bölümü Afiş Tasarım Sergisini gerçekleştirmiştir. (Üskudar Üniversitesi Güney Yerleşke C-D blok Giriş Lobi.).

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 30.05.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

 • 26.05.2022 saat 19:00’de İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm etkinlikleri kapsamında “Mezunlarla Buluşma” başlıklı bölüm paydaş toplantısını zoom üzerinden gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 26.05.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 25.05.2022 saat 17:30’de İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm etkinlikleri kapsamında Minus99 Design Studio’dan Sayın Gökçen Yılmaz ile “Duygusal tasarım Nedir?” başlıklı bölüm etkinliği zoom üzerinden gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 25.05.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 24.05.2021 saat 14:00’de İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm etkinlikleri kapsamında İllüstratörler Platformu Kurucu Başkanı Sayın Nurgül Şenefe ile “İllüstratörün Hayatta Kalma Rehberi ve Girişimcilik” başlıklı etkinlik gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 24.05.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 23.05.2022 tarihinde Görsel İletişim Tasarımi ikinci sınıf öğrencilerinin Dergi Kapak Tasarımı Sergisi gerçekleştirilmiştir (Üskudar Üniversitesi Güney Yerleşke C-D blok Giriş Lobi.).

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 23.05.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 12.05.2022 tarihinde saat 10:00’da Pinelo Sanat Galerisi ile “Akademi – Sektör iş birliği” bağlamında dış paydaş toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 12.05.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 22.02.2022 tarihinde Doç. Dr. And Algül tarafından üç boyutlu modellenin geleceğin mesleği olacağı üzerine değerlendirme yapıldı. https://www.anadoluexpres.com/uc-boyutlu-modelleme-gelecegin-meslegi-4161.html https://www.sektorel.com.tr/haber/3-boyutlu-model-tasarimciligi-gelecegin-meslegi-olacak-26809 https://www.mahalligundem.com/3-boyutlu-model-tasarimciligi-gelecegin-meslegi-olacak/54920/ https://kocaelihaber.gen.tr/3-boyutlu-model-tasarimciligi-gelecegin-meslegi-olacak/

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 22.04.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 13.04.2021 saat 17:30’de İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm etkinlikleri kapsamında Sayın Reyhan Cengiz ile “Bir Dijital Ürünün Tasarım Yolculuğu” başlıklı bölüm etkinliği zoom üzerinden gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 13.04.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 12.04.2021 saat 17:30’de İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm etkinlikleri kapsamında Sayın Cihat Kablan ile “Yenilikçi Bir Marka Nasaıl Yaratılır” başlıklı bölüm etkinliği zoom üzerinden gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 12.04.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 11 Nisan 2022 tarihinde Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi @if.uskudar Görsel İletişim Tasarımı @uskudarvcd bölümü, Haşim İşcan İlkokulu ile dış paydaş toplantısı gerçekleştirmiştir. Kendilerine çok teşekkür ederiz. @uskudaruni

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 11.04.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 05.04.2022 tarihinde saat 18:00’de İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm etkinlikleri kapsamında HBO Max'ten sorumlu Müşteri İlişkileri Yöneticisi Sayın Cansu Aydın ile “Senaryo Geliştirme Aşamasından Satışa Film ve Dizi Yapımı” başlıklı bölüm etkinliği zoom üzerinden gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 05.04.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 01.04.2022 tarihinde Görsel İletişim Tasarımı dördüncü sınıf öğrencilerinin mezuniyet projesi sergisi gerçekleştirilmiştir (Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke C-D Blok Giriş Lobi).

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 01.04.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 31 Mart 2022 tarihinde Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi @if.uskudar Görsel İletişim Tasarımı @uskudarvcd bölümü, İllüstratörler Platfomu ile dış paydaş toplantısı gerçekleştirmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 31.03.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 29.03.2022 tarihinde saat 17:30’da İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm etkinlikleri kapsamında Pixelate Creative Kreatif Yönetmeni ve Kurucusu Sayın Talha Duran ile “Bir Hayali İnşa Etmek” başlıklı bölüm etkinliği zoom üzerinden gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 29.03.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 21.03.2022 tarihinde Görsel İletişim Tasarımı dördüncü sınıf öğrencilerinin özgün ambalaj tasarımı sergisi gerçekleştirilmiştir (Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke C-D Blok Giriş Lobi).

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 21.03.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 14.03.2022 tarihinde saat 11:00’de İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör’ün katılımıyla Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ikinci sınıf öğrencilerinin “Özgün Kurumsal Kimlik Tasarımı” başlıklı sergisi gerçekleştirilmiştir

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 14.03.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 04.03.2022 saat 15:30’da İllusionist İstanbul ile “Akademi – Sektör iş birliği” bağlamında dış paydaş toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 04.03.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 01.03.2022 tarihinde Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi @if.uskudar Görsel İletişim Tasarımı @uskudarvcd bölümü, Devinim Medya ile dış paydaş toplantısı gerçekleştirmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 01.03.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 14-15-16 Şubat 2022 tarihlerinde GİT491 Mezuniyet Projesi I dersi kapsamında Mezuniyet Projesi jürisi gerçekleştirilmiştir. Doç. Dr. And Algül, Doç. Dr. İpek Fatma Çevik, Doç. Dr. Tolga Erkan, Dr. Öğr. Üyesi Cem Tutar ve Dr. Öğr. Üyesi Ebru Karadoğan jüride yer almış, 2022 Güz kapsamında 91 öğrencinin mezuniyet projeleri değerlendirilmiştir.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 14.02.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 5 Şubat 2022 tarihinde 11. İLAD Kurum Bilgilendirme Çalıştay'ına Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü olarak katılım sağlanmıştır.

  Kategori: Kalite Belgelendirme

  Tarih: 05.02.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 17.01.2022 saat 11:30’da İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm etkinlikleri kapsamında Kıbrıs Üniversitesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Elif Songür Dağ ile “Bilimsel İllüstrasyon” başlıklı bölüm etkinliği zoom üzerinden gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 17.01.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 13.01.2022 tarihinde saat 13:00’de İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör’ün katılımıyla Görsel İletişim Tasarımı Bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinin “Ambalaj Tasarımlarını Yeniden Ele Alınması” başlıklı sergisi gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 13.01.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 10.01.2022 saat 11:30’da İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm etkinlikleri kapsamında GriCreative Ajans’dan Barış Beysel ile “Sosyal Medya İçerik Tasarımı Dinamikleri” başlıklı bölüm etkinliği zoom üzerinden gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 10.01.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 10.01.2022 tarihinde saat 10:00’da İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör’ün katılımıyla Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ikinci sınıf öğrencilerinin “Kurumsal Kimlik Tasarımlarının Yeniden Ele Alınması” başlıklı sergisi gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 10.01.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 04.01.2022 tarihinde saat 11:00’de Heybe Creative ile “Akademi – Sektör iş birliği” bağlamında dış paydaş toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 04.01.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 03.01.2022 saat 11:30’da İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm etkinlikleri kapsamında Pixelate Creative’den Seval Şeker ile “Animasyonun Temeli storyboard” başlıklı bölüm etkinliği zoom üzerinden gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 03.01.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 27.12.2021 saat 11:30’da İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm etkinlikleri kapsamında Ay Yapım Tasarım Merkezi’den Sayın Kaan Tolga Değirmenci ve Sayın Hamdi Deniz ile “Bir Kurgu Yönetmeni Gözünden Dizinin Doğuşu” başlıklı bölüm etkinliği zoom üzerinden gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 27.12.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 22.12.2021 tarihinde Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği ile “Akademi – Sektör iş birliği” bağlamında dış paydaş toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 22.12.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 20.12.2021 saat 11:30’da İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm etkinlikleri kapsamında GriCreative Ajans’dan Hakan Kurnaz ile “Türk Reklamcılığında Neden Yaratıcı İşler Çıkmıyor?” başlıklı bölüm etkinliği zoom üzerinden gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 20.12.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 13.12.2021 saat 11:00’de İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm etkinlikleri kapsamında Alaa Alnuamimi ile “Web Tasarımında Hız Algısı” başlıklı bölüm etkinliği zoom üzerinden gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 13.12.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 08.12.2021 tarihinde Damialis Medya ile “Akademi – Sektör iş birliği” bağlamında dış paydaş toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 08.12.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 30.11.2021 tarihinde Anima İstanbul ile “Akademi – Sektör iş birliği” bağlamında dış paydaş toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 30.11.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 30.11.2021 tarihinde Ambalaj Sanayicileri Derneği ile “Akademi – Sektör iş birliği” bağlamında dış paydaş toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 30.11.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 15.11.2021 saat 15:00’de İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm etkinlikleri kapsamında Selin Koşağan ile “Kariyer Yolculuğu: UX/UI Alanında Tasarımcı Olmak” başlıklı bölüm etkinliği zoom üzerinden gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 15.11.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 11.11.2021 saat 13:40’da Lighthouse FX ile “Akademi – Sektör iş birliği” bağlamında dış paydaş toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 11.11.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 01.11.2021 saat 11:30’da İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm etkinlikleri kapsamında Kerem Kurdoğlu ile “Türkiye reklam, sinema ve dizi sektöründe Post-Prodüksiyon süreçleri” başlıklı bölüm etkinliği zoom üzerinden gerçekleştirilmiştir.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 01.11.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 04.10.2021 saat 11:00’de Minu99 ile “Akademi – Sektör iş birliği” bağlamında dış paydaş toplantısı gerçekleştirildi.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 04.10.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • Üsküdar’a Gelirken (2021). 01.10.2021 tarihinde saat 11:00’de Doç. Dr. And Algül tarafından “Üsküdar’a Gelirken” programına katılım sağlanmıştır.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 01.10.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 30.09.2021 saat 11:00’de Ay yapım ile “Akademi – Sektör iş birliği” bağlamında dış paydaş toplantısı gerçekleştirildi.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 30.09.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 27.09.2021 saat 14:00’de Pixelate Ajansı ile “Akademi – Sektör iş birliği” bağlamında dış paydaş toplantısı gerçekleştirildi.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 27.09.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 24.09.2021 tarihinden saat 14:30’da Userspots Ajansı ile “Akademi – Sektör iş birliği” bağlamında dış paydaş toplantısı gerçekleştirildi.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 24.09.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 23.09.2021 tarihinden saat 14:30’da Fikirmod Dijital ve Kreatif Reklam Ajansı ile “Akademi – Sektör iş birliği” bağlamında dış paydaş toplantısı gerçekleştirildi.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 23.09.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 22.09.2021 tarihinde saat 10:00’da Gricreative ile “Akademi – Sektör iş birliği” bağlamında dış paydaş toplantısı gerçekleştirildi.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 22.09.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • 16.09.2021 tarihinde Doç. Dr. And Algül Neden Üsküdar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nün tercih edilmesi gerektiğini aktarmıştır.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 16.09.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • Haber Üsküdar (2021). Doç. Dr. And Algül Görsel İletişim Tasarımı Mesleğinin Geleceğini Değerlendirdi.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 09.09.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. And Algül

  Youtube Videosu
 • Tüm Çalışma Grupları