İlkçağ ve Çağdaş Felsefe

Üyeler

Prof.Dr. Çiğdem YAZICI

İTBF / Felsefe Bölüm Başkanı / Felsefe Anabilim Dalı Başkanı

Araştırma Odağı

İlkçağ Felsefesinin Temel Kavramlarının ve Çağdaş Akımlar ve Sorunlar Üzerinden Yeniden Düşünülmesi:

Bu çalışma grubunda, bölümümüz üyelerinin araştırma alanlarına uygun bir biçimde Antik Yunan Felsefesinin günümüz felsefe dünyasındaki izlerini sürerek güncel düşünce ve bu düşüncenin açtığı alanlar hakkında bütüncül bir bakış sunmak için araştırma yapılmaktır.

Yayınları

WOS Kapsamına Giren Yayınların Sayısı : 0
Diğer Yayınların Sayısı : 7

Kongre-Konferans Katılımları
 • Post-Truth Çağında Felsefe ve Hakikat

  Kongre-Konferans Adı: Istanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Konuşmaları

  Tarih: 04.12.2019

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Çiğdem YAZICI

 • Mekansallık ve Kadınlık Üzerine Felsefi Yaklaşımlar

  Kongre-Konferans Adı: Samsun Mimarlar Odası Mekan Sempozyumu

  Tarih: 14.12.2019

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Çiğdem YAZICI

 • Philosophical Discussions on Antigone

  Kongre-Konferans Adı: İzmir Ekonomi Üniversitesi- Medya ve İletişim Bölümü-İletişim, Edebiyat, Felsefe (MCS 104)

  Tarih: 24.11.2020

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Çiğdem YAZICI

 • The Rule of Reason in Plato

  Kongre-Konferans Adı: Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, History of Thought

  Tarih: 01.12.2020

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Çiğdem YAZICI

 • Salgın, Oidipus, Hybris ve Hakikat Sorusu

  Kongre-Konferans Adı: Türkiye Felsefe Kurumu 32. Istanbul Semineri

  Tarih: 05.12.2020

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Çiğdem YAZICI

Diğer Faaliyetler
 • "Kral Oedipus ile Salgını Yeniden Düşünmek" adlı Felsefe Okulu Webinar Etkinliği

  Kategori: Fakülte - Bölüm veya SHMYO - Program semineri verme

  Tarih: 04.06.2020

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Çiğdem YAZICI

  Youtube Videosu
 • Tüm Çalışma Grupları