Popüler Kültür Çalışma Grubu

Üyeler

Doç.Dr. Pınar ASLAN

İF /Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Arş.Gör. Hakan KOLUMAN

İF / Gazetecilik

Araştırma Odağı

Araştırma Odağı
Popüler Kültür Çalışmaları Grubu, popüler kültürü anlamak üzerine veri temelli çalışmalar gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Kültürün tanımlanmasının zorluğu bu karmaşık kavramı anlamak ve anlamlandırmak zorluğuna işaret etmektedir, öte yandan bu alanda ölçümleme yapılmasına yönelik çalışmalar kavramın anlaşılmasını kolaylaştırmak açısından önemlidir. Bu ihtiyaçtan yola çıkan çalışma grubumuz kültürün önemli alt alanlarından biri olan popüler kültüre dair bağlam, hedef kitle ve etki odağında araştırmalar gerçekleştirmeyi ana amaç edinmiştir.

Misyon
Kitle iletişim araçları ve popüler kültür ilişkisini güncel bağlamda ele almak
Popüler kültürü retrospektif olarak araştırmak ve analiz etmek
Popüler kültür ve hedef kitle ilişkisine dair araştırmalar gerçekleştirmek 
Popüler kültür odağında etki araştırmaları gerçekleştirmek

Vizyon
Popüler kültür odaklı arşiv çalışmalarına katkıda bulunmak
Popüler kültüre dair ölçümlemeler gerçekleştirmek
Popüler kültür ve zeitgeist ilişkisini anlamlandırmak

Yayınları

WOS Kapsamına Giren Yayınların Sayısı : 0
Diğer Yayınların Sayısı : 2

Kongre-Konferans Katılımları
 • Çok Kanallı Televizyona Geçiş Odağında Televizyon Tarihi ve Güncel Yeni Medya Ortamlarının Karşılaştırmalı Örnek Olay Analizi

  Kongre-Konferans Adı: CIDA 2022 3rd Communication in the Digital Age Symposium

  Tarih: 12.10.2022

  Katılımcı(lar): Doç. Dr. Pınar ASLAN

 • TÜRK TELEVİZYONLARINA DAİR RETROSPEKTİF BİR İNCELEME: 1990-1992 YILLARI ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

  Kongre-Konferans Adı: 5. Cultural Informatics Communication and Media Studies Conference-CICMS 2022

  Tarih: 16.05.2022

  Katılımcı(lar): Doç. Dr. Pınar ASLAN

 • Değişen Dünyada Kitle İletişim Araçları: Afet Dönemlerinde Televizyon Yayıncılığı

  Kongre-Konferans Adı: 10. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumu

  Tarih: 17.05.2023

  Katılımcı(lar): Arş. Gör. Hakan KOLUMAN

 • Değişen Dünyada Kitle İletişim Araçları: Afet Dönemlerinde Televizyon Yayıncılığı

  Kongre-Konferans Adı: 10. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumu

  Tarih: 16.05.2023

  Katılımcı(lar): Arş. Gör. Hakan KOLUMAN, Doç. Dr. Pınar ASLAN

Tüm Çalışma Grupları