Ebelik Araştırmaları ve Yayın Grubu

Üyeler

Prof.Dr. Güler CİMETE

SBF / Ebelik Bölüm Başkanı

Dr.Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

SBF / Dekan Yardımcısı / Ebelik

Dr.Öğr. Üyesi Ayça DEMİR YILDIRIM

SBF / Ebelik Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı

Araştırma Odağı

Ebelik bölümü olarak literatüre yeni katkılar sağlamak amacıyla kurulan gruptur. Grubun amacı araştırma planlaması, araştırma yöntemleri, literatür tarama, makale yazımı ve yayın oluşturma çalışmaları ve eğitimleri gerçekleştirmektir. Araştırma çıktıları olarak ebelik alanında yayın potansiyelinin arttırılması desteklenmektedir.

Yayınları

WOS Kapsamına Giren Yayınların Sayısı : 0
Diğer Yayınların Sayısı : 3

Tüm Çalışma Grupları