Sosyoloji Bölümü Grubu

Üyeler

Prof.Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI

İTBF / SOBE / Sosyoloji

Prof.Dr. Barış ERDOĞAN

İTBF / Sosyoloji Bölüm Başkanı / Sosyoloji Yüksek Lisans Anabilim Dalı Başkanı

Arş.Gör. Bengi ÇAKMAK

ITBF / Sosyoloji

Projeleri
 • Sosyoloji Eğitiminin Üniversite Öğrencilerine Olan Etkisi

  Kategori: BAP projesi

  Başvuru Kabul No: ÜÜ.BAP-YP-2021-011

  Tarih: 04.2022

Araştırma Odağı

Grubun faaliyet ve araştırma çalışmalarının odağında bu yıl Yalnızlaşma konusu ele almıştır. Bu amaçla Dünya ve Türkiye’de modernleşme ve şehirleşme olgusuyla berabeber hızla artan yalnızlaşmanın toplumsal boyutlarını etraflıca çok boyutlu ve katmanlı olarak incelencek konuyla ilgili bölüm seminerleri ve inter disipliner bir uluslararası bir konferans yapılacaktır. Ayrıca Türk sosyolojisinin güncel soruları araştırma konularımız arasındadır.

Yayınları

WOS Kapsamına Giren Yayınların Sayısı : 2
Diğer Yayınların Sayısı : 14

Kitapları
Kongre-Konferans Katılımları
 • Göç ve Yalnızlık

  Kongre-Konferans Adı: 1. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu

  Tarih: 06.12.2019

  Katılımcı(lar):

 • 21. Yüzyılda Birey Toplum

  Kongre-Konferans Adı: 1.Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu

  Tarih: 10.12.2019

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Zülfikar ÖZKAN

 • Pandemi Sürecinin Bayram Alışkanlıkları Üzerine Etkisi

  Kongre-Konferans Adı: 2nd International Social Innovation Congress (ISIC)

  Tarih: 10.12.2020

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI

 • Pandemi Sürecinde Yalnızlık

  Kongre-Konferans Adı: “Avrasya Psikoloji Bilimi ve Deneyimi: Disiplinlerarası Eğilimler”

  Tarih: 13.04.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI

 • Avrasya Ülkelerinde İntiharların Sosyolojik Tahlili

  Kongre-Konferans Adı: Birinci Uluslararası İntihar Sempozyumu

  Tarih: 24.05.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI

 • Karadeniz Bölgesinde Göç Hareketlerinin Sosyo-Politik Dinamikleri

  Kongre-Konferans Adı: 7. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi

  Tarih: 19.09.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI

 • Türk Cumhuriyetleri Arasında İlişkilerin Sosyo-Kültürel Dinamikleri

  Kongre-Konferans Adı: XXI yüzyılda İnsan ve Toplum Bilimleri: Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

  Tarih: 07.10.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI

 • Yerleşiklik Kavramı Bağlamında Geriye Dönüş Göçünün Sürdürülebilirliği Sorunu

  Kongre-Konferans Adı: SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE SOSYAL ÇALIŞMANIN OLASI KATKILARI

  Tarih: 17.11.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI

 • Nazarbayev’in Kazakistan Tarihinde Oynadığı rol ve Türk Dünyası

  Kongre-Konferans Adı: Elbaşı, Türk Entegrasyonunun Kurucusu

  Tarih: 19.11.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI

 • Bilgi Toplumu, Küreselleşme ve Türk Dünyası

  Kongre-Konferans Adı: Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri

  Tarih: 19.12.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI

 • DIJITALIZATION, EDUCATION AND LONILESS

  Kongre-Konferans Adı: VІІІ International scientific-practical conference «ACTUAL PROBLEMS IN THE SYSTEM OF EDUCATION: GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTION – PRE-UNIVERSITY TRAINING – HIGHER EDUCATION INSTITUTION»

  Tarih: 17.02.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI

 • The Role of the Dialogue of Scholars in the Integration of the International Humanities

  Kongre-Konferans Adı: Prospects for ensuring the ratio of education and upbringing in the Eurasian space

  Tarih: 25.03.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI

 • Dijitalleşme ve Yalnızlık

  Kongre-Konferans Adı: Dijitalleşme ve Yalnızlık

  Tarih: 26.03.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI

 • Bilgi Toplumu ve Türk Dünyası

  Kongre-Konferans Adı: TESAM Yaz Okulu

  Tarih: 16.08.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI

 • Bilgi Toplumu ve Türk Dünyası

  Kongre-Konferans Adı: İpek Yolu Vakfı “Türkiye'den Yedi Kıtaya” Uluslararası Yaz Eğitimi Etkinlikleri

  Tarih: 24.08.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI

 • Türk Cumhuriyetlerinin Eğitim Sistemlerinin ve Üniversitelerin Bilgi Toplumuna Uyumluluk Düzeyi

  Kongre-Konferans Adı: 3. Eğitim Araştırmaları Kongresi (FSMVU-EAK2022)

  Tarih: 14.10.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI

 • Modern Şehir Kimliğinin Geleneksel Mesleklere Yansımaları: İstanbul Kapalıçarşı Örneği

  Kongre-Konferans Adı: Şehir Kimliği ve Sosyal Bütünleşme

  Tarih: 14.10.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI

 • “Türk Toplulukları Arasında Kültürel Birliğin Sağlanmasında Sosyolojinin ve Sosyologların Rolü”

  Kongre-Konferans Adı: “Yeni Özbekistan: Özbekistan’ın Toplumsal Süreçlerine Sosyolojik Yaklaşım”

  Tarih: 04.11.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI

 • Türk Cumhuriyetlerinin Eğitim Sistemlerinin Uluslararası Kriterler Bağlamında Değerlendirilmesi

  Kongre-Konferans Adı: ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU 2-3 ARALIK 2022 İZMİR

  Tarih: 02.12.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI

 • Türk Cumhuriyetlerinin Eğitim Sistemlerinin Uluslararası Kriterler Bağlamında Değerlendirilmesi

  Kongre-Konferans Adı: EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ’NÜNKURULUŞUNUN 30. YILI ANISINA ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

  Tarih: 05.01.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI

 • Türk Cumhuriyetlerinin Eğitim Sistemlerinin Uluslararası Kriterler Bağlamında Değerlendirilmesi

  Kongre-Konferans Adı: EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ’NÜN KURULUŞUNUN 30. YILI ANISINA ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

  Tarih: 02.12.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI

 • Bilgi Toplumu Açısından Türk Cumhuriyetlerinde Üniversitelerin Mevcut Durumu ve Sorunları

  Kongre-Konferans Adı: 7. ULUSLARARASI BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM VE YENİLİKÇİ BİLİMLER KONGRESİ

  Tarih: 12.05.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI

 • UNIVERSITIES IN TURKIC REPUBLICS: CURRENT SITUATION AND INFORMATION SOCIETY CHALLENGES

  Kongre-Konferans Adı: THE ROLE OF UNIV ERSITIES IN ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS” international scientific-practical conference

  Tarih: 29.05.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI

Diğer Faaliyetler
 • "Nevruz Bayramı ve Türk Dünyası" Sunumu (Trt1 Radyo Gündem Programı)

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 21.03.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI

 • TRT Radyo 1 Gündem Programı

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 06.03.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI

  Youtube Videosu
 • 2 Şubat Azerbaycan Gençlik Günüyle ilgili Halk Gazetesine geniş makale

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 02.02.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI

 • Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, pandemi sürecinde üniversite gençlerinin gündelik yaşam pratikleri üzerine kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya Türkiye’nin 73 şehrinde 146 farklı devlet ve vakıf üniversitelerinde öğrenim gören 18-26 yaş arasında toplam 1865 önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi katıldı. Üniversite gençliğinin yüzde 43,2’si arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi, yüzde 19,3’ü sevdikleriyle kucaklaşmayı ve sarılmayı, yüzde 15,8’i okula gitmeyi özlediğini belirtti

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 25.01.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI

  Youtube Videosu
 • Anket: Pandemi döneminde yaşlılık ve yalnızlık araştırması Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı önderliğinde yürütülen çalışmada Üsküdar Üniversitesi öğretim görevlisi İdil Arasan Doğan, sosyoloji Bölümü lisans öğrencilerinden Ayşe Yaman, Sinem Doğangönül ve Zühal Sarı Arslan aktif olarak görev aldı. 20 Kasım-30 Kasım 2020 tarihleri arasında çevrimiçi anket yoluyla Türkiye’nin farklı illerinden 60 yaş ve üzeri bin 598 katılımcıyla gerçekleştirilen çalışmada oldukça ilginç bulgular ortaya çıktı.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 17.12.2020

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI

  Youtube Videosu
 • Tüm Çalışma Grupları