Tasavvuf Araştırmaları Grubu

Üyeler

Prof.Dr. Elif ERHAN

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü - Müdür

Prof.Dr. Emine YENİTERZİ

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü - Müdür Yardımcısı ve Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Mahmut Erol KILIÇ

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

Prof.Dr. Reşat ÖNGÖREN

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

Prof.Dr. Niyazi BEKİ

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü ve Risale-i Nur Çalışmaları Platformu (RNÇ) Başkanı

Dr.Öğr. Üyesi F. Cangüzel GÜNER ZÜLFİKAR

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü - Müdür Yardımcısı

Dr.Öğr. Üyesi Hatice Dilek GÜLDÜTUNA

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

Dr.Öğr. Üyesi Omneya AYAD

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

Dr.Öğr. Üyesi Arzu Eylül YALÇINKAYA

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

Araştırma Odağı

Tasavvuf alanı temel İslâm bilimlerinin yanı sıra edebiyattan felsefeye, tarihten sosyolojiye, müzikten resme, siyaset felsefesinden popüler kültüre, bilim ve sanat konularında geniş bir ilgi alanına sahiptir. Daha yakından bakıldığında, bu coğrafyada kültürü konu alan her çalışmanın tasavvuf alanına müracaat etmek durumunda olduğu görülür. Tasavvuf ile ilgili araştırmalar, günümüzde toplumbilim ve insan psikolojisiyle ilgilenenlere de yeni bakış açıları sunmaktadır.

Tasavvuf Araştırmaları Çalışma grubu konuya geniş bir açıdan yaklaşabilmek için öncelikle tüm disipliner bakış açılarını bir araya getirmeyi hedefliyor. Bu yaklaşımla tasavvuf düşüncesi, tarihi ve edebiyatı konuları başta olmak üzere beşerî ve sosyal bilimler alanlarının, yerine göre diğer alanların çeşitli disiplinleri ile ilişkilendirilerek işlendiği disiplinler arası çalışmalara odaklanmaktadır.

Disiplinler arası çalışmaların temeli, farklı disiplinlerin ve farklı disiplinlerden araştırmacıların bir araya getirilmesiyle, alışılagelmiş kısıtlamalar olmadan ve bilinen kalıpların dışına çıkarak düşünme imkânlarının artırılmasına dayanır. Tasavvufun kendi kavram ve yöntemlerinin diğer disiplinlerle buluşmasından doğacak yeni imkânlar hakkında literatürde henüz yeterli birikime rastlamıyoruz. Enstitü, İslam medeniyetinin tasavvuf düşüncesi, tarihi ve edebiyatı konularında olduğu kadar, söz konusu çalışmalara kaynak oluşturan metinlerin çıktılarından, toplumu ilgilendiren, katma değer üreten, sosyal sorumluluğu paylaşan ve sürdürülebilir gelişimi etkileyen her alanda çözüm üreten düşünce alt yapısının oluşmasına katkı sağlamak için çalışmaktadır. 

Enstitünün Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı yüksek lisans programları kapsamında vermekte olduğu eğitim, bilimsel açıdan daha derin ve geniş imkânlar sunacak şekilde İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı doktora programı ile zenginleştirilmiştir. Doktora programı, çalışma grubunun araştırmalarını ve projelerini destekleyecek ilgili insan profilini bir merkezde toplamaktadır.

Bu yaklaşımın Türkiye kaynaklı medeniyet çalışmalarına ve tasavvuf düşüncesi merkezli İslam medeniyeti okumalarına katkı sağlaması hedeflenmektedir. Türkçe eserlerin İslam araştırmaları literatüründe hak ettiği yeri alması, Osmanlı tasavvuf düşüncesinin nadide örnekleri Osmanlı şerh geleneğinin ürünü eserlerin uluslararası yayınlarla tanıtılması bu çabanın önemli bir parçası ve ilgi odağıdır.

Çalışma grubu yalnızca yazılı yayınlar değil, yapılan çalışmaların ve elde edilen sonuçların, esas gayesi olarak topluma ulaşmasını sağlamak üzere eğitim programları, ulusal/uluslararası sempozyumlar, panel, konferans, söyleşi ve seminer gibi bilimsel etkinlikler gerçekleştirmektedir. Bu etkinlikler Enstitü ve Üniversitemizin medya ve sosyal medya araçlarıyla geniş kitlelere duyurulmaktadır.

Yayınları

WOS Kapsamına Giren Yayınların Sayısı : 2
Diğer Yayınların Sayısı : 26

Kitapları
Kongre-Konferans Katılımları
 • XV. Yüzyılda Kaleme Alınmış Manzum Bir Fütüvvet-nâmede Fütüvvet Kavramları

  Kongre-Konferans Adı: Fütüvvet Sultanı Ebû'l Hasan Harakanî Uluslararası Sempozyumu

  Tarih: 27.04.2019

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Emine YENİTERZİ

 • Hasan Sezâî-yi Gülşenî'nin Tasavvuf Anlayışı

  Kongre-Konferans Adı: Hasan Sezâî-yi Gülşenî'yi Yad Etme Programı

  Tarih: 30.12.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Reşat ÖNGÖREN

 • Meşkûre Sargut'un Eserleri

  Kongre-Konferans Adı: Meşkûre Sargut'un Hatırasına: 9 Sene-i Devriyesinde Meşkûre Sargut'u Anma Paneli

  Tarih: 12.02.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi F. Cangüzel Güner Zülfikar

Diğer Faaliyetler
 • Makale-Mesnevî’nin İlk Cildinde Mevlânâ’nın Hayat Yolcularına Tavsiyeleri

  Kategori: Web sitesi tabanlı çalışmalar

  Tarih: 17.09.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Emine YENİTERZİ

  Youtube Videosu
 • İnsan Maneviyat ve Şifa Konuşmaları-Yediden Yetmişe Hikayeler

  Kategori: Web sitesi tabanlı çalışmalar

  Tarih: 25.05.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Emine YENİTERZİ

  Youtube Videosu
 • İnsan Maneviyat ve Şifa Konuşmaları-Yediden Yetmişe Hikayeler

  Kategori: Web sitesi tabanlı çalışmalar

  Tarih: 04.05.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Emine YENİTERZİ

  Youtube Videosu
 • İnsan Maneviyat ve Şifa Konuşmaları-Yediden Yetmişe Hikayeler

  Kategori: Web sitesi tabanlı çalışmalar

  Tarih: 13.04.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Emine YENİTERZİ

  Youtube Videosu
 • İnsan Maneviyat ve Şifa Konuşmaları-Yediden Yetmişe Hikayeler

  Kategori: Web sitesi tabanlı çalışmalar

  Tarih: 06.04.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Emine YENİTERZİ

  Youtube Videosu
 • İnsan Maneviyat ve Şifa Konuşmaları-Yediden Yetmişe Hikayeler

  Kategori: Web sitesi tabanlı çalışmalar

  Tarih: 30.03.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Emine YENİTERZİ

  Youtube Videosu
 • İnsan Maneviyat ve Şifa Konuşmaları-Yediden Yetmişe Hikayeler

  Kategori: Web sitesi tabanlı çalışmalar

  Tarih: 23.03.2023

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Emine YENİTERZİ

  Youtube Videosu
 • TRT Radyo 1 Sahur Özel Programına katılım. Konu: Ramazan'ı Uğurlamak-Bayramı Karşılamak

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 28.04.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Reşat ÖNGÖREN

 • TRTR Radyo'da Hacı Bektâş-ı Velî hakkında konuşma.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 25.04.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Reşat ÖNGÖREN

 • Vav TV Sahur programına katılım gerçekleştirildi. Konu: Kalb-i selim ve Akl-ı selim.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 20.04.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Reşat ÖNGÖREN

 • Tasavvuf ve Oruç başlıklı İnstagram yayını.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 15.04.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Reşat ÖNGÖREN

 • Akit TV Sahur Bereketi programına katılım

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 08.04.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Reşat ÖNGÖREN

 • Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü İnstagram yayını. Konu: Tasavvuf ve Ramazan Ayı

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 08.04.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Reşat ÖNGÖREN

 • Hacı Bayrâm-ı Velî hakkında konuşma TRT Radyo Türkiye'nin Sesleri programında yayımlandı.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 04.04.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Reşat ÖNGÖREN

 • TRT Radyo kanalında Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî hakkında konuşma

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 14.02.2022

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Reşat ÖNGÖREN

 • Tüm Çalışma Grupları