Multidisipliner Sağlık Araştırmaları Çalışma Grubu

Üyeler

Öğr.Gör. Merve ÇOLAK

SBF / Hemşirelik

Arş.Gör. Emel ERDENİZ

SBF / Perfüzyon

Arş.Gör. Hatice ÇOLAK

SBF / Beslenme ve Diyetetik

Arş.Gör. Mert İLHAN

SBF / Ortez ve Protez Bölümü

Araştırma Odağı

Birey, aile ve toplumların bütüncül bir yaklaşımla sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık durumunda tedavi, bakım ve rehabilitasyonunun sağlanması için sağlık profesyonellerinin multidisipliner bir yaklaşım benimsemesi gerekmektedir. Bu doğrultuda beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon ve hemşirelik gibi çeşitli sağlık bilimleri disiplinlerinin bir çatı altında güçlenmesi hedeflenmektedir. Çalışma gurubunda toplum sağlığı, ruh sağlığı, beslenme ve fiziksel sağlık temalarında bireyleri bütüncül olarak değerlendirecek çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Ayrıca sağlık politikalarının geliştirilmesine katkı sağlamak ve sağlıkta inovasyon çalışmalarının yürütülmesi amaçlanmıştır.

Yayınları
Henüz içerik eklenmemiştir
Kongre-Konferans Katılımları
 • COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

  Kongre-Konferans Adı: 2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN MEDICAL SCIENCES

  Tarih: 13.02.2021

  Katılımcı(lar): Öğr. Gör. Merve ÇOLAK, Arş. Gör. Emel ERDENİZ , Arş. Gör. Ezgi Hasret KOZAN , Arş. Gör. HATİCE ÇOLAK, Arş. Gör. MERT İLHAN, Arş. Gör. Rıdvan DOĞAN

 • Attitude Towards COVID-19 Vaccine and Affecting Factors in Adults from Turkey

  Kongre-Konferans Adı: 4th INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS

  Tarih: 09.04.2021

  Katılımcı(lar): Arş. Gör. HATİCE ÇOLAK, Arş. Gör. Emel ERDENİZ , Arş. Gör. Ezgi Hasret KOZAN , Arş. Gör. Rıdvan DOĞAN , Öğr. Gör. Merve ÇOLAK, Arş. Gör. MERT İLHAN

 • DETERMINATION OF COVID-19 FEAR AND HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS IN FACULTY OF HEALTH SCIENCES STUDENTS

  Kongre-Konferans Adı: INTERNATIONAL GEVHER NESIBE HEALTH SCIENCES CONFERENCE-VII

  Tarih: 17.04.2021

  Katılımcı(lar): Arş. Gör. MERT İLHAN, Arş. Gör. HATİCE ÇOLAK, Arş. Gör. Emel ERDENİZ , Arş. Gör. Ezgi Hasret KOZAN , Arş. Gör. Rıdvan DOĞAN , Öğr. Gör. Merve ÇOLAK

Tüm Çalışma Grupları