Halk Sağlığı ve Sağlık Politikaları Çalışma Grubu

Üyeler

Prof.Dr. Haydar SUR

Tıp Fakültesi - Dekan/ Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı / SBF - Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı

Dr.Öğr. Üyesi Ayhan ÖZŞAHİN

Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı

Dr.Öğr. Üyesi Yusuf BAKTIR

SBF / Sağlık Yönetimi / Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SATUMER) - Müdür

Arş.Gör. İbrahim Alptuğ HARBİ

SBF / Sağlık Yönetimi

Araştırma Odağı

Amacı:

Halk sağlığı sağlık sistemlerinin genel  amaçlarından biri olan sağlığın geliştirilmesinde en önemli faktörlerden biridir. Sağlık yöneticileri ise sektörde sağlık politikalarının belirlenmesinde aktif bir biçimde yer almaktadır. Sağlık yöneticileri ile halk sağlığı uzmanlarının bir arada çalışarak sağlığın geliştirilmesine yönelik politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında bilimsel katkı sağlamayı amaç edinmiştir. 

Araştırma Odakları:

Halk Sağlığı, Sağlık Politikaları, Sağlık İletişimi ve Sosyolojisi, Sağlığın Geliştirilmesi,  Sağlık Sistemleri, Sağlık Ekonomisi, Sağlık İşletmeleri

Hedefler:

1 yıllık hedefler: Ulusal ve uluslararası yayınlar yapmak; bilimsel toplantılara katılmak; bilimsel toplantılarda bildiriler sunmak.

3 yıllık hedefler: Ulusal ve uluslararası yayınlar yapmak; SCI, SCIE, SSCI yayınlar yapmak; Bilimsel kongreler düzenlemek.

5 Yıllık hedefler: Ulusal projeler yapmak; Ulusal ve uluslararası yayınlar yapmak; SCI, SCIE, SSCI yayınlar yapmak; Bilimsel kongreler düzenlemek.

Yayınları

WOS Kapsamına Giren Yayınların Sayısı : 0
Diğer Yayınların Sayısı : 1

Kongre-Konferans Katılımları
 • SAĞLIK YÖNETİMİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

  Kongre-Konferans Adı: 4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

  Tarih: 14.10.2021

  Katılımcı(lar): Arş. Gör. İbrahim Alptuğ HARBİ , Doç. Dr. Tuğba ALTINTAŞ

 • Şehir Hastanelerine Yönelik Pazarlama Karması Unsurlarının Değerlendirilmesi

  Kongre-Konferans Adı: 12. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi

  Tarih: 17.11.2021

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BAKTIR, Arş. Gör. İbrahim Alptuğ HARBİ

 • Sağlık Yönetimi Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

  Kongre-Konferans Adı: 12. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi

  Tarih: 17.11.2021

  Katılımcı(lar): Arş. Gör. İbrahim Alptuğ HARBİ , Doç. Dr. Tuğba ALTINTAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BAKTIR

 • A Current Innovation in Healthcare Delivery: Remote Healthcare

  Kongre-Konferans Adı: 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi

  Tarih: 16.06.2022

  Katılımcı(lar): Arş. Gör. İbrahim Alptuğ HARBİ

 • A Research On Five Factor Personal Characteristics Of Nurses In A Public Hospital

  Kongre-Konferans Adı: 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi

  Tarih: 16.06.2022

  Katılımcı(lar): Arş. Gör. İbrahim Alptuğ HARBİ

 • Investigation of Society Anxiety, Depression and Intention to Go to Hospital in the Process of Pandemic

  Kongre-Konferans Adı: 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi

  Tarih: 16.06.2022

  Katılımcı(lar): Arş. Gör. İbrahim Alptuğ HARBİ , Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BAKTIR

 • Design of Baby Death Lowering Policies in Turkey

  Kongre-Konferans Adı: 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi

  Tarih: 16.06.2022

  Katılımcı(lar): Arş. Gör. İbrahim Alptuğ HARBİ , Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BAKTIR

 • Examination of Health Management Undergraduate Students Choosing Departments

  Kongre-Konferans Adı: 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi

  Tarih: 16.06.2022

  Katılımcı(lar): Arş. Gör. İbrahim Alptuğ HARBİ

 • Determination of Health Literacy Levels of Health Management Associate, Undergraduate and Graduate Students

  Kongre-Konferans Adı: 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi

  Tarih: 16.06.2022

  Katılımcı(lar): Arş. Gör. İbrahim Alptuğ HARBİ , Doç. Dr. Tuğba ALTINTAŞ

Tüm Çalışma Grupları