Hemşirelik Eğitimini Geliştirme Çalışma Grubu

Üyeler

Dr.Öğr. Üyesi Bahise AYDIN

SBF / Hemşirelik

Prof.Dr. Selma DOĞAN

SBF / Hemşirelik - Bölüm Başkanı

Dr.Öğr. Üyesi Meftun AKGÜN

SBF / Hemşirelik

Dr.Öğr. Üyesi Nuriye PEKCAN

SBF / Hemşirelik

Dr.Öğr. Üyesi Merve ÇOLAK

SBF / Hemşirelik

Öğr.Gör. Derya DENİZ

SBF/Hemşirelik

Arş.Gör. Gizem GÜNEŞ

SBF / Hemşirelik

Arş.Gör. Emel ERDENİZ

SBF / Perfüzyon

Arş.Gör. Rıdvan DOĞAN

SBF / Ortez ve Protez Bölümü

Araştırma Odağı

Araştırma Odağı:

Lisans ve yüksek lisans düzeyindeki hemşirelik eğitiminin güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefleyen bir gruptur. Çalışma gurubunda, hemşirelik eğitiminin gelişimini destekleyecek çalışmaların planlanması, yürütülmesi ve sonuçlarının paylaşılarak bu alanda sağlık politikalarının geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Hemşirelik lisans ve yüksek lisans eğitiminin yükseltilmesi için ülkemizde başta Hemşirelik Eğitimi Derneği ve bu alanda çalışmalar yapan politika yapıcıların yayınlarının ve raporlarının takip edilmesi önemlidir. Bu alanda yayınlanan temel standartların karşılanması ile üniversitemiz müfredatında ve öğretim yöntemlerinde verilen eğitimin iyileştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gereklidir.

Bu grup Hemşirelik bölümü öğretim üyesi ve elemanlarının bir araya gelerek literatüre yeni katkılar sağlamayı hedefleyen bir gruptur. Bu grupta hemşirelik eğitimini geliştirmeye yönelik araştırma ve projelerin planlaması, kanıta dayalı çalışmalarla eğitimin güçlendirilmesi,  araştırma gruplarının kurulması, işbirliği çalışmalarının yapılması, farklı araştırma yöntemlerinin kullanılması, araştırmaların raporlanması ve yayına dönüştürülmesi ve gerekli eğitimlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Yayınları

WOS Kapsamına Giren Yayınların Sayısı : 0
Diğer Yayınların Sayısı : 2

Kongre-Konferans Katılımları
 • COVİD-19 Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenme Öz Yeterlikleri ve Akademik Başarılarının İncelenmesi

  Kongre-Konferans Adı: T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ-I

  Tarih: 14.06.2021

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Hatice DEMİRDAĞ, Dr. Öğr. Üyesi Nuriye PEKCAN

 • Covid 19 pandemi döneminde klinik uygulamaya çıkan hemşirelerin yaşadığı sorunların belirlenmesi

  Kongre-Konferans Adı: Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu 3

  Tarih: 28.09.2021

  Katılımcı(lar): Doç. Dr. NURCAN UYSAL, Dr. Öğr. Üyesi Hatice DEMİRDAĞ

 • COVİD 19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İŞE HAZIR BULUNUŞLUKLARININ İNCELENMESİ

  Kongre-Konferans Adı: HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİ SEMPOZYUMU

  Tarih: 28.09.2021

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Hatice DEMİRDAĞ, Doç. Dr. NURCAN UYSAL

 • Hemşirelik Eğitiminde Aktif Bir Öğrenme Yöntemi: Takıma Dayalı Öğrenme

  Kongre-Konferans Adı: I. Uluslararası Hemşirelik Eğitiminde Program Geliştirme Kongresi

  Tarih: 16.12.2021

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Hatice DEMİRDAĞ, Dr. Öğr. Üyesi Bahise AYDIN, Dr. Öğr. Üyesi Nuriye PEKCAN, Dr. Öğr. Üyesi Meftun AKGÜN, Dr. Öğr. Üyesi Emine EKİCİ

 • The Development of Rational Drug Use İn Elderly During Covid !)

  Kongre-Konferans Adı: Maltepe University İnternational Student Congress

  Tarih: 12.05.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Emine EKİCİ

 • Hemşirelikte Bilişim Dersinin Dijital Okuryazarlık ve Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutuma Etkisi: Yarı Deneysel Ön Test- Son Test Çalışma

  Kongre-Konferans Adı: 1. Uluslararası Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Kongresi

  Tarih: 21.09.2023

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Hatice DEMİRDAĞ, Arş. Gör. Rıdvan DOĞAN

Diğer Faaliyetler
 • Rehber Hemşire Eğitim Programı içinde "Klinik Uygulamanın Değerlendirilmesinde Rehber Hemşirenin Rolü"

  Kategori: Fakülte - Bölüm veya SHMYO - Program semineri verme

  Tarih: 31.10.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Nuriye PEKCAN

 • "Rehber Hemşire Eğitimi" içerisinde "Klinik Rehberlik Nedir? Klinik Rehberin Özellikleri, Rol ve Sorumlulukları"

  Kategori: Fakülte - Bölüm veya SHMYO - Program semineri verme

  Tarih: 31.10.2022

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Hatice DEMİRDAĞ

 • Çocuğun Cinsel Gelişimi ve Eğitimi

  Kategori: Fakülte - Bölüm veya SHMYO - Program semineri verme

  Tarih: 24.12.2021

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Bahise AYDIN

  Youtube Videosu
 • Tüm Çalışma Grupları