Sosyal Sorunlara Dair Güncel Yaklaşımlar

Üyeler

Öğr.Gör.Dr. Bahriye ESELER

SHMYO / Sosyal Güvenlik Programı / Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Öğr.Gör. Ezgi TESİR

SHMYO / Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri - Program Başkanı

Araştırma Odağı

Sosyal bilimler kapsamında yer alan sosyo-ekonomik ve kültürel problemlerin incelenmesi, ilgili alanlarda çalışmaların gerçekleştirilmesi.

Araştırmanın odakları: Araştırmanın odak konuları; dezavantajlı grupların yaşam koşulları, çalışma hayatında yaşanılan problemler ve kentleşme gibi güncel sosyal sorunların incelenmesi, araştırılması ve çözüm önerilerinin sunulmasıdır.

Çalışma grubu ilk senesinde güncel konular üzerinden en az iki çalışma gerçekleştirip ulusal ve uluslararası kongrelerde bilgi paylaşımında bulunmayı hedeflemektedir. Üç yıllık hedefleri kapsamında çalışma grubuna yeni üyelerin dahil olup multidisipliner çalışmalar yapılması yer almakta, ilgili süre zarfında öğrencilerinde çalışma gruplarında yer almalarını sağlayarak araştırma yapma ve bilimsel bilgi üretme sürecine katkı sağlamaları amaçlanmaktadır. Beş yıllık süre zarfında alanla ilgili gerçekleştirilen çalışmaların basılı yayına dönüştürülür yayınlanması hedeflenmektedir.

Yayınları
Henüz içerik eklenmemiştir

Tüm Çalışma Grupları