Yeni Medya ve Kent Araştırmaları Grubu

Üyeler

Doç.Dr. Feride Zeynep GÜDER

İTBF / İF / İngilizce Mütercim ve Tercümanlık / Yeni Medya ve İletişim

Doç.Dr. Cem TUTAR

İF / Radyo, Televizyon ve Sinema

Doç.Dr. Yıldıray KESGİN

İF / Gazetecilik

Arş.Gör. Baran KAHRAMAN

İF / Görsel İletişim Tasarımı

Güler KALAY

Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi/Politik Psikoloji Merkezi Müdür Yardımcısı

Araştırma Odağı

Yeni Medya ve Kent Araştırmaları Grubu, yeni medyanın kent ile ilgili çalışmalarla ilgili teorik ve uygulamayı kapsayan araştırma ve çalışmaları özellikle mekânsal pratikler bağlamında ele alan bir kavramsal çerçeveye sahiptir. Yeni Medya ve Kent çalışmaları; Dijital Mekân, Sosyal Medya ve Kentli Kimliği, Elektronik Yurttaşlık, Kent ve Veri Görselleştirme, Dijital Topografi Yazılımı, Dijital Hikâyeler, Kent ve Etik, Sanal Kimlikler, Dijital Gözetim ve Kent, Dijital ve Akıllı Kentler, Kent Arkeolojisi, Kent Belleği, Kent Öykülendirmeleri, Psikolojik Haritalandırma, Mekân Merkezli Sosyal Ağlar, Arttırılmış Gerçeklik ve Kent, Mekânların dijital medyada yeniden temsili gibi çok zengin kavramsal ve paradigmatik açılımlara sahiptir. Bu bağlamda araştırma grubu kent alanına ait fenomenlerin ve çalışmaların yeni medyadaki yansımalarını toplumsal, ekonomik, psikolojik ve felsefi yönleriyle birlikte ele almayı hedeflemektedir. Yeni Medya ve Kent Araştırmaları Grubu yeni medyanın anlamını, gücünü ve yaşamlarımız üzerindeki etkilerini anlamayı amaçlamakta ve bu çalışmaların alt yapısını teoriler ve kavramlarla destekleyen disiplinlerarası bir görüş açısıyla çalışan bir araştırma grubu oluşumudur.

MİSYON:

Yeni Medya ve Kent çalışmaları, çeşitli disiplinlerde kent ve yeni medyanın değişen ve farklılaşan yönlerine odaklı araştırmalara, araştırma yöntemlerinin geliştirilmesine, sosyal ve kültürel gelişmeler hakkında yeni iletişim araçlarının araştırılmasını hedefler. Yeni Medya ve Kent çalışmaları, kent, toplum ve kültürle etkileşime giren bütün disiplinleri kapsayan ve etkileyen önemli bir çalışma alanıdır. Yeni Medya ve Kent çalışmaları araştırma grubu kent ve yeni medyanın özellikle kentle ilgili gerçekleştirilen çalışmaların bilimsel kullanımı için standart belirler, bu standartların duyurulması ve görünürlüğünü arttırmaya yönelik çalışmalar yapar. Çalışma grubunun multidisipliner karakteri, estetik, sosyoloji, felsefe, etnografi, antropoloji, mimarlık, kent ve kültürel çalışmalar, belgesel film ve fotoğrafçılık, kentlilik kimliği, dijital ve akıllı kentler, kent arkeolojisi, kent belleği, kent öykülendirmeleri, psikolojik haritalandırma, arttırılmış gerçeklik ve kent gibi geniş çerçeveye yayılmış olan kent çalışmalarını yeni iletişim araçlarıyla birlikte ele almayı hedefleyen bilimsel temelli araştırmaları yansıtır.

VİZYON:

Yeni Medya ve Kent çalışmaları çalışma grubunun hedefleri şunlardır:

- Kentle ilgili araştırmanın geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası bir forum sağlamak.

- Yeni Medya ve Kent çalışmaları temelli araştırmayı oluşturan çok çeşitli yöntemlerin, yaklaşımların ve paradigmaların kabul edilmesini ve anlaşılmasını teşvik etmek.

- Sosyal Bilimlerde Yeni Medya ve Kent çalışmalarını derleyen ve geliştiren bir bakış açısı geliştirmek.

- Kent çalışmaları alanında var olan metodolojileri araştırmak, bunların yeni medya uygulamalarıyla ilgili metodolojilerin çağdaş ve güncel hale getirilmesi için uygun zemin geliştirmek.

- Yeni Medya ve Kent çalışmaları araştırma yöntemleri ve analitik yaklaşımlar arasında sentez yapabilen araştırmalar yapmak.

- Çeşitli yaklaşımların, belirli yöntemlerin, temaların ve görsel fenomenlerin derinlemesine araştırılması için akademik alan ve arena sağlamak

-Kent çalışmaları ile ilgili akademik ve sanatsal atölye ve toplantılar düzenlemek.

- Yeni Medya ve Kent çalışmaları için akademik alt yapı sağlamak ve yayın alanı açmak.

- Geleneksel ve dijital medyada Yeni Medya ve Kent çalışmaları bilincinin oluşmasına katkı sağlamak.

-Kent çalışmaları kapsamında tarih, kent ve sanatla ilgili STK ve kurumlar, belediye ve yerel yönetimler, il kültür müdürlükleri ve müzelerle akademik işbirliklerini sağlayacak şekilde sosyal ekolojiyi oluşturmak ve zenginleştirmek.

Yayınları

WOS Kapsamına Giren Yayınların Sayısı : 0
Diğer Yayınların Sayısı : 1

Kitapları
Kongre-Konferans Katılımları
 • “The Rise of Cancel Culture: In search of Peace and Redemptive Discourse in Digital Media"

  Kongre-Konferans Adı: The 8th World Conference on Media and Mass Communication 2023

  Tarih: 16.03.2023

  Katılımcı(lar): Doç. Dr. Feride Zeynep GÜDER

Diğer Faaliyetler
 • Üsküdar Üniversitesi Televizyonunda Öğretim Üyesi Doç. Dr. Feride Zeynep Güder'in hazırlayıp sunduğu "Satırların Ötesinde" programına konuk olarak katılım. Programda sosyolojik ve sosyal psikolojik bağlamda "Yorgunluk Toplumu" kavramı tartışılmıştır.

  Kategori: Detaylı Medya Katılımı

  Tarih: 05.03.2021

  Katılımcı(lar): Doç. Dr. Cem TUTAR

  Youtube Videosu
 • Tüm Çalışma Grupları