Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro

Prof.Dr. 31 Doç.Dr. 10 Dr.Öğr. Üyesi 45 Öğr.Gör.Dr. 8 Öğr.Gör. 83 Arş.Gör. 26 Toplam 203

Prof.Dr. Mehmet ZELKA

Rektör Danışmanı / Bologna Eşgüdüm Başkanı (BEK Başkanı) / SBF / Sağlık Yönetimi

Devamı

Prof.Dr. Arif Aktuğ ERTEKİN

SBF / Dekan / Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Nuri BİNGÖL

SBF / Dekan Yardımcısı / FBE / Müdür Yardımcısı / ÜSUZEM Müdürü / Yapay Zeka Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

SBF / Dekan Yardımcısı / Ebelik

Devamı

Prof.Dr. Mehmet ALP

SHMYO / Ortopedik Protez ve Ortez

Devamı

Prof.Dr. Tuğba ALTINTAŞ

SBF / Sağlık Yönetimi / VERİMER Müdürü

Devamı

Prof.Dr. Sevda ASQAROVA

SBF / Ergoterapi / MÜTEM Müdürü / Ergoterapi Bölüm Başkanı / SBE - Ergoterapi Anabilim Dalı Başkanı

Devamı

Prof.Dr. Mehmet BALTALI

Tıp Fakültesi / Kardiyoloji Anabilim Dalı

Devamı

Prof.Dr. İsmail BARIŞ

Rektör Danışmanı / SBF / Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı/ KÜGEMER Müdürü

Devamı

Prof.Dr. Engin ÇAKAR

SBF / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Devamı

Prof.Dr. Güler CİMETE

SBF / Ebelik Bölüm Başkanı

Devamı

Prof.Dr. Duran DEMİRCİ

SBF / Beslenme ve Diyetetik Bölümü - SHMYO / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri/ Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı Direktörü/Biyokimya Uzmanı

Devamı

Prof.Dr. Deniz DEMİRCİ

SBF / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı

Devamı

Prof.Dr. Selma DOĞAN

SBF / Hemşirelik - Bölüm Başkanı

Devamı

Prof.Dr. Serap ERDOĞAN

SBF / Çocuk Gelişimi

Devamı

Prof.Dr. Ümit GÖKTOLGA

Tıp Fakültesi - Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

Devamı

Prof.Dr. Mesut KARAHAN

SHMYO - Müdür / FBE Müdürü / Kuluçka Merkezi ve TTO Direktörü / SHMYO / Biyomedikal Cihaz Teknolojisi / SBF / Beslenme ve Diyetetik

Devamı

Prof.Dr. Ali KOCAİLİK

SHMYO / Perfüzyon Teknikleri / SBF / Perfüzyon Bölümü

Devamı

Prof.Dr. Hikmet KOÇAK

Rektör Yardımcısı / Tıp Fakültesi / Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Devamı

Prof.Dr. Ahmet KONROT

SBF / Dil ve Konuşma Terapisi - Bölüm Başkanı / ÜSESKOM Müdürü

Devamı

Prof.Dr. Halis KÖYLÜ

Tıp Fakültesi / Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Devamı

Prof.Dr. Cemal Onur NOYAN

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / SBF / Ergoterapi - ITBF / Psikoloji

Devamı

Prof.Dr. Bahaddin SİNSOYSAL

SBF / İş Sağlığı ve Güvenliği

Devamı

Prof.Dr. Osman SULAK

Tıp Fakültesi / Anatomi Anabilim Dalı

Devamı

Prof.Dr. Haydar SUR

Tıp Fakültesi - Dekan/ Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı / SBF - Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı

Devamı

Prof.Dr. Nurper ÜLKÜER

SBF / Çocuk Gelişimi - Bölüm Başkanı

Devamı

Prof.Dr. Ahmet USTA

Tıp Fakültesi (İngilizce) / Temel Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı- Anatomi Anabilim Dalı Başkanı / SBF / Ortez ve Protez

Devamı

Prof.Dr. Nurcan UYSAL

SBF / Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcısı

Devamı

Prof.Dr. İsmail DALAY

(Kısmi Zamanlı) SBF / Sağlık Yönetimi / SBE / Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans

Devamı

Prof.Dr. İsmet ÖZTÜRK

(Kısmi Zamanlı) SBF / Beslenme ve Diyetetik

Devamı

Prof.Dr. Şükrü TORUN

(Kısmi Zamanlı) SBE / Dil ve Konuşma Terapsi

Devamı

Doç.Dr. Müge ARSLAN

SBF/Beslenme ve Diyetetik-Bölüm Başkanı

Devamı

Doç.Dr. Sebahat ATEŞ

SBF / Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcısı

Devamı

Doç.Dr. Müge ENSARİ ÖZAY

SBF / İş Sağlığı ve Güvenliği / ARGE ve Yenilik Politikaları Direktörlüğü

Devamı

Doç.Dr. Habib ERENSOY

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / İTBF / Psikoloji / SHMYO / Sosyal Hizmetler

Devamı

Doç.Dr. Fatma Duygu KAYA YERTUTANOL

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / SBF / Ergoterapi - ITBF / Psikoloji

Devamı

Doç.Dr. Serkan YILMAZ

SBF / Sağlık Yönetimi

Devamı

Doç.Dr. Melike BOZTİLKİ

(Kısmi Zamanlı) SBF / Sosyal Hizmet

Devamı

Doç.Dr. Onur SOKULLU

(Kısmi Zamanlı) SBF / Perfüzyon Bölümü

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Zehra AKGÜN

SBF / Perfüzyon Bölüm Başkanı

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Seçil AYDIN ORAL

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Dil ve Konuşma Terapisi

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Yusuf BAKTIR

SBF / Sağlık Yönetimi / Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SATUMER) - Müdür

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Ata CAN

SBF / Ortez ve Protez Bölümü

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Önder ÇEREZCİ

SBF / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Osman ÇOBAN

SBF / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Ayça DEMİR YILDIRIM

SBF / Ebelik Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Elif DİNÇERLER

SBF / Beslenme ve Diyetetik

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Kadir DOĞRUER

SHMYO / Perfüzyon Teknikleri / SBF / Perfüzyon Bölümü

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Filiz EYÜBOĞLU

SBF / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Şevki Serkan HEZAR

SHMYO / Ortopedik Protez ve Ortez

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Gamze KAĞAN

SHMYO / İş Sağlığı ve Güvenliği - Program Başkanı

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Öznur KARAOĞLU

MDBF - Endüstri Mühendisliği / SBF - Sağlık Yönetimi / SHMYO - Sağlık Kurumları İşletmeciliği Program Başkanı

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Muhammed Fatih KAVAK

Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Hacer KAYHAN

SBF / İş Sağlığı ve Güvenliği

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Özlem OĞUZ

SBF /Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkan Yardımcısı

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Cüneyt ÖZTÜRK

SHMYO / Perfüzyon Teknikleri / Tıp Fakültesi

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Didem ŞAHİN CEYLAN

SBF / Odyoloji - Bölüm Başkanı

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Ömer ŞEVGİN

SBF / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Sedat TARHAN

Tıp Fakültesi / Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Fırat TÜLEK

SBF / Ebelik / Tıp Fakültesi

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Esin TÜMER KURNAZ

SBF / İş Sağlığı ve Güvenliği

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Rüştü UÇAN

SBF / İş Sağlığı ve Güvenliği - Bölüm Başkanı / ÜSGÜMER Müdürü

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Maral YEŞİLYURT

SBF / Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkan Yardımcısı

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Necip Selçuk YONTAR

Tıp Fakültesi / Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Hacer ALATAŞ

(Kısmi Zamanlı) SBE / Beslenme ve Diyetetik

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Salih AYDIN

(Kısmi Zamanlı) SBF / Sağlık Yönetimi

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Murat FIRAT

(Kısmi Zamanlı) SBF / Sağlık Yönetimi

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Ebru SİDAR

(Kısmi Zamanlı) SBF / Ergoterapi

Devamı

Öğr.Gör.Dr. Melek ÇAYLAK

SHMYO / Sosyal Hizmetler - Program Başkanı

Devamı

Öğr.Gör.Dr. Seda ÖZCAN İŞLER

SBF / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Devamı

Öğr.Gör.Dr. Tuğçe AYTULU

(Kısmi Zamanlı) SBE / Beslenme ve Diyetetik

Devamı

Öğr.Gör.Dr. Murat ÇİÇEK

(Kısmi Zamanlı) SBF / Perfüzyon Bölümü

Devamı

Öğr.Gör.Dr. Osman Eren KARPUZOĞLU

(Kısmi Zamanlı) SBF / Perfüzyon Bölümü

Devamı

Öğr.Gör.Dr. Evren KUL PANZA

(Kısmi Zamanlı) Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Devamı

Öğr.Gör.Dr. Nezih PİŞKİNPAŞA

(Kısmi Zamanlı) SBF / Beslenme ve Diyetetik

Devamı

Öğr.Gör. Hatice Hümeyra AKIL

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Devamı

Öğr.Gör. Kübra AKKALAY

SBF / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon / SHMYO / Ortopedik Protez ve Ortez - Program Başkanı

Devamı

Öğr.Gör. Jane Cronin–Davis

SBF / Ergoterapi / Bölüm Danışmanı ve Misafir Öğretim Elemanı

Devamı

Öğr.Gör. Hatice DEMİR

SBF / Beslenme ve Diyetetik

Devamı

Öğr.Gör. Esad Sadık DEMİRTAŞ

SHMYO/İş Sağlığı ve Güvenliği

Devamı

Öğr.Gör. Hazal ERKAN ARIMAN

SBF / Beslenme ve Diyetetik

Devamı

Öğr.Gör. Mert İLHAN

SBF / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Devamı

Öğr.Gör. Deniz Kudret KALAYCI

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Çocuk Gelişimi

Devamı

Öğr.Gör. Sebiha KESKİN

SBF / Beslenme ve Diyetetik

Devamı

Öğr.Gör. Tuba KOLAYLI

SBF/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Devamı

Öğr.Gör. Elif KONAR ÖZKAN

SBF - Çocuk Gelişimi / ÖYEMER Müdür Yardımcısı - Özel Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖYEMER)

Devamı

Öğr.Gör. Mitra NIAZI

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Ergoterapi

Devamı

Öğr.Gör. Ömer Faruk OKUYUCU

SHMYO / İş Sağlığı ve Güvenliği / Optisyenlik - Program Başkanı

Devamı

Öğr.Gör. Kübra ŞAHİN

SBF / Beslenme ve Diyetetik

Devamı

Öğr.Gör. Ayşe Buse SARAÇ

SBF /Dil ve Konuşma Terapisi

Devamı

Öğr.Gör. Neşe ŞEKERCİ

SBF / Çocuk Gelişimi

Devamı

Öğr.Gör. Claire Smith

SBF / Ergoterapi / Bölüm Danışmanı ve Misafir Öğretim Elemanı

Devamı

Öğr.Gör. Anuş TAHMİNCİOĞLU

SBF /Dil ve Konuşma Terapisi

Devamı

Öğr.Gör. Funda TUNCER

SBF/Beslenme ve Diyetetik

Devamı

Öğr.Gör. Yasin TUTKUN

SBF / Ortez ve Protez

Devamı

Öğr.Gör. Merve YÜKSEL

SBF / Çocuk Gelişimi

Devamı

Öğr.Gör. Abidin ÖZLER

(Kısmi Zamanlı) SBF / İş Sağlığı ve Güvenliği

Devamı

Öğr.Gör. Mustafa AKMAN

(Kısmi Zamanlı) SBF / Sağlık Yönetimi

Devamı

Öğr.Gör. Nurcan ALPÜRAN KOCABIYIK

(Kısmi Zamanlı) SBF / Dil ve Konuşma Terapisi

Devamı

Öğr.Gör. Nihal AYDIN

(Kısmi Zamanlı) SBF / Dil ve Konuşma Terapisi

Devamı

Öğr.Gör. Aylin BAŞARAN

(Kısmi Zamanlı) SBF / Dil ve Konuşma Terapisi

Devamı

Öğr.Gör. Özlem Ayça BOYACIOĞLU

(Kısmi Zamanlı) SBF / Çocuk Gelişimi

Devamı

Öğr.Gör. Tuncay ÇAĞIL

(Kısmi Zamanlı) SBF / Odyoloji

Devamı

Öğr.Gör. Seda CANBOLAT

(Kısmi Zamanlı) SBF / Sağlık Yönetimi

Devamı

Öğr.Gör. Burak Adnan ÇATAKOĞLU

(Kısmi Zamanlı) SBF / İş Sağlığı ve Güvenliği

Devamı

Öğr.Gör. Cahit Burak ÇEBİ

(Kısmi Zamanlı) SBF / Ergoterapi / Çocuk-Ergen Gelişimi ve Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi - Müdür Yardımcısı

Devamı

Öğr.Gör. Tarık DEMİR

(Kısmi Zamanlı) SBF / Perfüzyon

Devamı

Öğr.Gör. Arzu DİLEKÇİER

(Kısmi Zamanlı) SHMYO / Fizyoterapi

Devamı

Öğr.Gör. Ebru DÖNER

(Kısmi Zamanlı) SHMYO / Fizyoterapi

Devamı

Öğr.Gör. Gökhan DÖNER

(Kısmi Zamanlı) SHMYO / Fizyoterapi

Devamı

Öğr.Gör. Hazel Ezgi DÜNDAR

(Kısmi Zamanlı) SBF /Dil ve Konuşma Terapisi

Devamı

Öğr.Gör. Hüseyin DURU

(Kısmi Zamanlı) SBF / Dil ve Konuşma Terapisi

Devamı

Öğr.Gör. Murat EREN

(Kısmi Zamanlı) SBF / Sağlık Yönetimi

Devamı

Öğr.Gör. Mustafa EREN

(Kısmi Zamanlı) Sağlık Bilimleri Fakültesi / Perfüzyon

Devamı

Öğr.Gör. Mert Şaban ERGİN

(Kısmi Zamanlı) SBF / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Devamı

Öğr.Gör. Mücahit ERGİN

(Kısmi Zamanlı) SBF / Perfüzon

Devamı

Öğr.Gör. Kenan ESERTAŞ

(Kısmi Zamanlı) SBF / Perfüzyon

Devamı

Öğr.Gör. Andrea GÜVENÇ

(Kısmi Zamanlı) SBF / Ergoterapi / Misafir Öğretim Görevlisi

Devamı

Öğr.Gör. Hasan İŞÇİ

(Kısmi Zamanlı) SBF / Ortez ve Protez Bölümü

Devamı

Öğr.Gör. Ali Orhan KARACIĞAN

(Kısmi Zamanlı) SBF / İş Sağlığı ve Güvenliği

Devamı

Öğr.Gör. Serdar KARAGÖZ

(Kısmi Zamanlı) Rektör Danışmanı / Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBUL Hastanesi Grup Koordinatörü (Kalite ve Personel’den Sorumlu)

Devamı

Öğr.Gör. Tuğba KAYA

(Kısmi Zamanlı) SBF/ Dil ve Konuşma Terapisi

Devamı

Öğr.Gör. Murat Semih KAYHAN

(Kısmi Zamanlı) Sağlık Bilimleri Fakültesi / İş Sağlığı ve Güvenliği

Devamı

Öğr.Gör. Mücahit KUZU

(Kısmi Zamanlı) SBF / Dil ve Konuşma Terapisi

Devamı

Öğr.Gör. Mevlüt OLUK

(Kısmi Zamanlı) SBF / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Devamı

Öğr.Gör. Gülberk Benan ÖZAN

(Kısmi Zamanlı) SBF / Çocuk Gelişimi

Devamı

Öğr.Gör. Ferit PEKGÖZ

(Kısmi Zamanlı) SHMYO / Fizyoterapi

Devamı

Öğr.Gör. Seçkin PİŞKİN

(Kısmi Zamanlı) SBF / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Devamı

Öğr.Gör. Cengiz ŞAFAK

(Kısmi Zamanlı) SBF / Ortez Protez

Devamı

Öğr.Gör. Yasemin ŞAFAK

(Kısmi Zamanlı) SBF / Ortez ve Protez

Devamı

Öğr.Gör. Mustafa Onur SEYREK

(Kısmi Zamanlı) SBF / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Devamı

Öğr.Gör. Eyüp SEZER

(Kısmi Zamanlı) SBF / Dil ve Konuşma Terapisi

Devamı

Öğr.Gör. Selin TOKALAK

(Kısmi Zamanlı) SBF / Dil ve Konuşma Terapisi

Devamı

Öğr.Gör. Mehbube TUNCER

(Kısmi Zamanlı) SBF / Dil ve Konuşma Terapisi

Devamı

Öğr.Gör. Özgür VARAN

(Kısmi Zamanlı) SHMYO / Sosyal Hizmet Programı

Devamı

Öğr.Gör. İsmail YERLİ

(Kısmi Zamanlı) SBF / Perfüzyon

Devamı

Öğr.Gör. Melih YILDIZ

(Kısmi Zamanlı) SBF / Çocuk Gelişimi

Devamı

Öğr.Gör. Filiz YILDIZ AYDIN

(Kısmi Zamanlı) SBF / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Devamı

Öğr.Gör. Ayşegül YILMAZ

(Kısmi Zamanlı) SBF / Dil ve Konuşma Terapisi

Devamı

Arş.Gör. Ekin ÇEVİK

SBF / Beslenme ve Diyetetik

Devamı

Arş.Gör. Hatice ÇOLAK

SBF / Beslenme ve Diyetetik

Devamı

Arş.Gör. Fatma DEMİR

SBF / Ergoterapi Bölümü

Devamı

Arş.Gör. Ece DEREAĞZI

SBF / Perfüzyon Bölümü

Devamı

Arş.Gör. Beyzanur DİKMEN HOŞBAŞ

SBF/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Devamı

Arş.Gör. Rıdvan DOĞAN

SBF / Ortez ve Protez Bölümü

Devamı

Arş.Gör. Berna KARAMANCIOĞLU

SBF / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Devamı

Arş.Gör. Tuğçe ORAL

SBF / İş Sağlığı ve Güvenliği

Devamı

Arş.Gör. Seher SAV

SBF / Çocuk Gelişimi

Devamı

Arş.Gör. Ender SEZEN

Sağlık Bilimleri Fakültesi/İş Sağlığı ve Güvenliği

Devamı

Arş.Gör. Ceren SÖĞÜT

SBF / Dil ve Konuşma Terapisi

Devamı

Arş.Gör. Sema URNEK

SBF/ Sağlık Yönetimi

Devamı

Arş.Gör. Göksu YILMAZ

SBF / Dil ve Konuşma Terapisi

Devamı
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!