Dr.Öğr. Üyesi Müge ENSARİ ÖZAY

SBF / İş Sağlığı ve Güvenliği / SBE - Müdür Yardımcısı

muge.ensariozayuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5030

ORCID ID: 0000000247855503

Citation : 2 | h-index : 1 | i10-index : 0


Kısa Özgeçmiş

Müge Ensari Özay İzmir doğumludur. 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda eğitim gördükten sonra, 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü’nden lisans mezunu olmuştur. 2000 yılında yine Boğaziçi Üniversitesi’nde Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2005 yılında Kimya Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamlayarak Doktor unvanını kazanmıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • REBA, BAUA, NİOSH VE SNOOK TABLOLARI YÖNTEMLERİYLE ERGONOMİK RİSK ANALİZİ İNCELEMESİ: GIDA SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR UYGULAMA, 2020.
 • HAVALİMANI YER HİZMETLERİ BİNALARINDA TEMİZLİK İŞLERİNİN ERGONOMİK RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ, 2020.
 • OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BAUA LMM YÖNTEMLERİYLE ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ: TEKNİK SERVİS ÇALIŞMALARI VAKA ANALİZİ, 2019.
 • Evsel atıksu arıtma tesislerindeki kapalı alanlarda bulunan tehlikeli ve zararlı gazlara yönelik bir araştırma, 2019.
 • TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ: İÇME SUYU ARITMA TESİSİ LABORATUVARI, 2019.
 • İnşaat işlerinde ergonomik risklerin reba, rula venıosh risk değerlendirme yöntemleri ile incelenmesi, 2019.
 • Harita meslek lisesi, ön lisans harita teknikerliği ve lisans harita mühendisliği öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği algısının karşılaştırılması, 1919.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 10

ANALYSIS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY DATA BETWEEN 2003 -2015 IN TURKEY

Journal of Business, Economics and Finance (2020)

Temizlik Çalışanlarının Çalışma Duruş Pozisyonlarının REBA Yöntemi ile Ergonomik Açıdan İncelenmesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2020)

EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE Kİ KAPALI ALANLARDA BULUNAN TEHLİKELİ VE ZARARLI GAZLAR AÇISINDAN İŞ GÜVENLİĞ

I.ULUSLARARASI X.ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI (2019)

VAKA ÇALIŞMASI: OTEL MUTFAĞI ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ

OHS Academy İş sağlığı ve Güvenliği Dergisi (2018)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARININ İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNE ETKİSİ, 2020.
 • New Engineer Candidates in the Technology of Future, 2020.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • I.ULUSLARARASI X.ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ’, 2019.
 • ICOLES 2nd İnternational Conference on Life and Engineering Sciences, 2019.

İdari Faaliyetler

 • Enstitü Müdür Yardımcısı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2020.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Endüstride ve Kimya Sanayinde İş Sağlığı ve Güvenliği, (lisansustu) Güz.
 • Endüsriyel Hijyen ve Toksikoloji, (lisans) Güz.
 • Çalışma Ortamında Kimyasal Etmenler, (lisans) Güz.
 • Ergonomi, (lisans) Güz.
 • Temel Kimya, (lisans) Güz.
 • Besin Kimyası ve Uygulamaları I, (lisans) Güz.
 • Çevre Sağlığı, (lisans) Bahar.
 • Ergonomi, (onlisans) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Bilimsel Araştırma ve Mesleki Etik, (lisans) Bahar.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği-II, (lisans) Bahar.
 • Çevre Sağlığı ve Güvenliği, (lisans) Bahar.
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (lisansustu) Bahar.
 • Besin Kimyası ve Uygulamaları II, (lisans) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Endüsriyel Hijyen ve Toksikoloji, (lisans) Güz.
 • Çalışma Ortamında Kimyasal Etmenler, (lisans) Güz.
 • Temel Kimya, (lisans) Güz.
 • Besin Kimyası ve Uygulamaları I, (lisans) Güz.
 • Çevre Sağlığı, (lisans) Bahar.
 • Çalışma Ortamında Kimyasal Etmenler, (lisans) Güz.

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index