Doç.Dr. Müge ENSARİ ÖZAY

SBF / İş Sağlığı ve Güvenliği

muge.ensariozayuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5030

ORCID ID: 0000000247855503

Citation : 58 | h-index : 4 | i10-index : 0


Araştırma Alanları

İş Sağlığı ve Güvenliği, Ergonomi, Risk Analizi, Risk Değerlendirme, Teorik Kimya, Su ve Atıksu Arıtma, Katı ve Tehlikeli Atıklar

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 9

Kısa Özgeçmiş

Müge Ensari Özay İzmir doğumludur. 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda eğitim gördükten sonra, 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü’nden lisans mezunu olmuştur. 2000 yılında yine Boğaziçi Üniversitesi’nde Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2005 yılında Kimya Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamlayarak Doktor unvanını kazanmıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. REBA, BAUA, NİOSH VE SNOOK TABLOLARI YÖNTEMLERİYLE ERGONOMİK RİSK ANALİZİ İNCELEMESİ: GIDA SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR UYGULAMA, 2020.
 2. HAVALİMANI YER HİZMETLERİ BİNALARINDA TEMİZLİK İŞLERİNİN ERGONOMİK RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ, 2020.
 3. OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BAUA LMM YÖNTEMLERİYLE ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ: TEKNİK SERVİS ÇALIŞMALARI VAKA ANALİZİ, 2019.
 4. Evsel atıksu arıtma tesislerindeki kapalı alanlarda bulunan tehlikeli ve zararlı gazlara yönelik bir araştırma, 2019.
 5. TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ: İÇME SUYU ARITMA TESİSİ LABORATUVARI, 2019.
 6. İnşaat işlerinde ergonomik risklerin reba, rula venıosh risk değerlendirme yöntemleri ile incelenmesi, 2019.
 7. Harita meslek lisesi, ön lisans harita teknikerliği ve lisans harita mühendisliği öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği algısının karşılaştırılması, 1919.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 1

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 28

Investigation of the Burnout Level of Health Workers during the Covid-19 Pandemic Period

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi (2022)

CAST APPLICATION: A CASE STUDY OF CAPECO MULTIPLE TANK EXPLOSION

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi (2022)

İstanbul Boğazı Geçişi Güvenlik Açığı: Olası Tanker Patlama Simülasyonu

International Journal of Pure and Applied Sciences (2021)

İş Doyumu ile İş Güvenliği Algısı Arasındaki İlişki: İnşaat İşçileri Örneği

International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences (2021)

Consequence Modelling and Analysis of Methane Explosions: A prelimi-nary Study on Biogas Stations

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences (2021)

Güvenlik Kültürü Üzerine Bir Araştırma: İtfaiyeciler

International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences (2021)

ANALYSIS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY DATA BETWEEN 2003 -2015 IN TURKEY

Journal of Business, Economics and Finance (2020)

Temizlik Çalışanlarının Çalışma Duruş Pozisyonlarının REBA Yöntemi ile Ergonomik Açıdan İncelenmesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2020)

EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE Kİ KAPALI ALANLARDA BULUNAN TEHLİKELİ VE ZARARLI GAZLAR AÇISINDAN İŞ GÜVENLİĞ

I.ULUSLARARASI X.ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI (2019)

Sanayide Doktoralı Çalışanlar

Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi (2019)

VAKA ÇALIŞMASI: OTEL MUTFAĞI ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ

OHS Academy İş sağlığı ve Güvenliği Dergisi (2018)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi, 2023.
 2. SARS CoV-2 Salgını için Bireysel Risk Yönetiminde Potansiyel Proflaktik ve Terapötik Stratejiler, 2022.
 3. BİR DEMİYELİNİZAN HASTALIK OLAN MULTİPL SKLEROZDA BESLENME VE DİYET YAKLAŞIMLARI, 2022.
 4. Sağlık Çalışanlarının Güvenliği Yönünden Kimyasal Riskler, 2022.
 5. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YENİ NESİL TEKNOLOJİ UYGULAMALARI ..., 2022.
 6. Sağlık & Bilim: İş Güvenliği Ve Meslek Hastalıkları, 2021.
 7. Sağlık Bilimlerinde Bütüncül Bakış: Sağlığın Korunması, 2021.
 8. Sağlığın Korunması: Katkı Maddeleri, Koruyucular, 2021.
 9. COVID-19 ve SAĞLIK ARAŞTIRMALARI 2, 2021.
 10. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNDE EĞİTİM UYGULAMALARI, 2021.
 11. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAKIŞ AÇISINDAN GÜVENLİK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI, 2021.
 12. A Cross-Sectional Review: Description Of The Environmental Non-Governmental Organizations Between 1980-2000 In Turkey, 2021.
 13. Dökümhane Maça Üretimi Çalışmalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği, 2021.
 14. Patlayıcı Maddelerin Taşınmasında ve Depolanmasında İş Güvenliği Uygulamaları: Sınıf 1 Tip, 2021.
 15. AKILLI DÖNÜŞÜME YOLCULUK, 2021.
 16. SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARININ İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNE ETKİSİ, 2020.
 17. Hastane Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromu: Özel Hastane Örneği, 2020.
 18. New Engineer Candidates in the Technology of Future, 2020.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 1. OHS Academy İş Sağlığı ve GÜvenliği Dergisi, ISSN:2630-578X, 2018.
 2. OHS Academy İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, ISSN:2630-578X, 2018.
 3. OHS Academy, ISSN:2630-578X, 2018.

Projeler > Projeler

 1. Güvenli Gaz Hidrojen Tankı Tasarımı Geliştirilmesi ve Prototip İmalatı, 2025.
 2. Empati İstanbul, 2024.
 3. VII. Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 2023.
 4. TÜBİTAK 1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı, 2023.
 5. DEPREM SONRASI YAPILARIN YIKIMI VE ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA BAĞLI BÖLGEDE OLUŞAN SOLUNABİLİR TOZ KONSANTRASYONUNUN ARAŞTIRILMASI, 2023.
 6. DEPREM SONRASI YAPILARIN YIKIMI VE ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA BAĞLI BÖLGEDE OLUŞAN SOLUNABİLİR TOZ KONSANTRASYONUNUN ARAŞTIRILMASI, 2023.
 7. VI. Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Sempozyumu (İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Uygulamaları) ", 2022.
 8. VI. TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAŞANILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU (İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Uygulamaları), 2022.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 3. Uluslararası İstanbul Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2022.
 2. V. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR KONGRESİ – MÜHENDİSLİK (BILMES EN 2020), 2020.
 3. 2nd. International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, 2020.
 4. 2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, 2020.
 5. 2. International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, 2020.
 6. 1. ULUSLARARSI HAZAR BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2020.
 7. 1. ULUSLARARASI HAZAR BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2020.
 8. 8th World Conference on Health Sciences (HSCI-2021), 2020.
 9. I.ULUSLARARASI X.ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ’, 2019.
 10. ICOLES 2nd İnternational Conference on Life and Engineering Sciences, 2019.

İdari Faaliyetler

 1. Kurul Üyeliği / Board Member, ARGEYEP Yürütme Kurulu Üyeliği, (2022 - Devam ediyor.)
 2. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte ARGEYEP Kurul Üyeliği, (2022 - Devam ediyor.)
 3. Koordinatör / Coordinator, ARGEYEP, (2021 - Devam ediyor.)
 4. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 1-10 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 5. Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, ÜSGÜMER Müdür Yardımcısı, (2020 - Devam ediyor.)
 6. Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (2018 - 2020)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Çevre Sağlığı, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Occupational Health and Safety II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Occupational Health and Safety II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Occupational Health and Safety II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Occupational Health and Safety II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 7. Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi, (Doktora / 2022-2023 Bahar)
 8. Seminer, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 9. İş Hijyeni, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 10. Occupational Health and Safety I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 11. Seminer, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 12. Çalışma Ortamında Biyolojik Etmenler, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 13. Psikososyal Risk Etmenleri, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 14. Çalışma Ortamında Kimyasal Etmenler, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 15. Ergonomi, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 16. Temel Kimya, (Lisans / 2022-2023 Güz)