Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Öğr.Gör. Mücahit KUZU

SBF / Dil ve Konuşma Terapisi

mucahit.kuzuuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

Mücahit KUZU, 1997-2001 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden lisans mezunu olmuştur. 2015 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapistliği Yüksek Lisans Programı’nda yüksek lisans eğitimini tamamlayan Kuzu, halen Üsküdar Üniversitesi’ne Dil ve konuşma Terapisi Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir.