Doç.Dr. Sebahat ATEŞ

SBF / Hemşirelik

sebahat.atesuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5090

ORCID ID: 0000-0002-8300-8037

Citation : 113 | h-index : 6 | i10-index : 3


Araştırma Alanları

Hemşirelik, Onkoloji Hemşireliği, Geriatri Hemşireliği, Kardiyoloji Hemşireliği, Nefroloji Hemşireliği

Kısa Özgeçmiş

1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda lisans eğitimini tamamlayan Sebahat Ateş, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde Hemşirelik alanında Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora eğitimini tamamlayarak 2011 yılında Doktor unvanını alan Ateş, 2021 yılında Dahili Hastalıklar Hemşireliği bilim alanında Doçent unvanını almaya hak kazanmıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE TOPUK BASINÇ YARALARININ VE PLANTAR FLEKSİYON KONTRAKTÜRLERİNİN ÖNLENMESİNDE TOPUK KORUYUCU KULLANIMININ ETKİSİ, 2023.
 2. EPİLEPSİLİ BİREYLERDE STİGMA VE YAŞAM KALİTESİ İLİŞKİSİ, 2023.
 3. Hemşirelerin delici kesici alet kullanımına yönelik tutumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi, 2020.
 4. Aile İş Birliği Ölçeği’nin (AİBÖ) Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliliği, 2020.
 5. Ameliyat öncesi klorheksidin glukonat ile yapılan cilt temizliğinin bakteri kolonizasyonu ve cerrahi alan enfeksiyonlarını azaltmasındaki rolü, 2019.
 6. Alkol içerikli koruyucu kapak kullanımının kan dolaşımı enfeksiyonlarının önlenmesindeki etkinliğinin belirlenmesi, 2019.
 7. Kahkaha yogasının hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastalarda plazma beta endorfin düzeyine, ağrı şiddetine ve uyku kalitesine etkisi, 2019.
 8. Cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerin çalışma koşullarının tükenmişlik düzeyleri üzerine olan etki…, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 6

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 19

Empatik Eğilim, Özgeci Davranış ve Kan Bağışı

Sağlık Akademisi Kastamonu (2023)

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARININ GÜLEN YÜZÜ: KAHKAHA YOGASI

Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences (2021)

Hemodiyaliz Hastalarında Ağrı ve Ağrı Yönetimi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2020)

Complementary Methods Used for Uremic Pruritus

International Journal of Caring Sciences (2018)

Hemşirelerin Çalışma Koşulları Tükenmişlik Düzeylerini Etkiler mi?

Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi (2018)

Diyabetik Nöropati ve Bitkisel Tedavi

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu Dergisi (2016)

Hava Kirliliği ve Diabet

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu Dergisi ’xx (2015)

Kemoterapiye Bağlı Alopesi ve Yaşam Kalitesi

Hacettepe Hemşirelik Fakültesi Dergisi (2014)

Hipertansiyon ve öfke

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu Dergisi (2013)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Hemşirelikte Lisans Temel Yeterlilik Soru Bankası- Cilt 1-Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği- Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliğinde Genel Konular-, 2021.
 2. Chapter 32 .Dermatological Signs in Systemic Lupus Erythematosus Patients and Nursing Approach, 2018.
 3. Yoğun Bakım Seçilmiş Semptom ve Bulguları Yönetimi, 2015.
 4. Erişkinlerde Acil Bakım, 2014.
 5. Erişkinlerde Acil Bakım-Onkolojik Aciller, 2014.
 6. Çevresel Aciller, 2014.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. Gevher Nesibe 10. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 2023.
 2. 4 th INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN MEDICAL SCIENCES, 2022.
 3. VI.Uluslararası X.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2021.
 4. IV. International Conference on COVID-19 Studies, 2021.

İdari Faaliyetler

 1. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - Devam ediyor.)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)

Bilimsel Üyelikler

 1. Üsküdar Üniversitesi Hemşirelik Haftası Etkinliği Düzenleme Kurulu Üyesi 2023

* ISI Web of Science Core Collection

 1. Science Citation Index (SCI)
 2. Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
 3. Science Citation Index Expanded (SCI-E)
 4. Social Sciences Citation Index (SSCI)
 5. Emerging Sources Citation Index (E-SCI)