Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Prof.Dr. Abdullah KARATAY

SBF / Sosyal Hizmet

abdullah.karatayuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22

Özgeçmiş

Doç. Dr. Abdullah Karatay 1962 Diyarbakır doğumlu olup ilk ve ortaokul eğitimini Batman'da tamamladıktan sonra, 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümünü kazanmıştır. 1986 yılında lisans mezunu olduktan sonra, 1989 yılında Sosyal Hizmet Uzmanı olarak Ankara Ayaş Çocuk Yuvası'nda çalışma yaşamına başlamıştır.

1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Family Structure of Children under State Protection isimli teziyle, yüksek lisans-master derecesiyle mezun olmuştur.

Memuriyet çalışmalarına paralel olarak, akademik dünyadan da uzak kalmayarak Cumhuriyet Dönemi Korunmaya Muhtaç Çocuklara İlişkin Politikanın Oluşumu isimli teziyle, Marmara Üniversitesi, Kamu Yönetimi, Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalından doktora derecesiyle 2007 yılında mezun olmuştur. Yurt içi ve yurt dışında, birçok mesleki toplantı ve çalışma ziyaretinde, birçok araştırma ve uygulama projesi içinde bulunmuştur. Mayıs 2013 yılında doçent unvanı almıştır. Uzun yıllar sosyal hizmet alanında sosyal hizmet uzmanı ve idareci olarak çok çeşitli alan ve kurumlarda görev almıştır. Memuriyetinin son 15 yılında, risk grupları olarak sokakta çalışan ve yaşayan çocuklar ile istismar mağduru çocuklar alanında çalışarak 2014 yılında emekliye ayrılmıştır. Mart 2014 tarihinde, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümüne öğretim üyesi doçent olarak atanmıştır.