Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Ergoterapi Bölüm Hakkında

Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Bölümü ile Fark Yaratıyor


Ergoterapi Bölümü Nedir?

Ergoterapi, anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir.  Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü, Türkiye’de Ergoterapi alanının dünya standartlarına uygun, verimli yöntemlerle öğrenilmesini sağlayan inter disipliner bir araştırma ve geliştirme bölümü olmayı hedeflemektedir.  


Bakıma İhtiyacı Olan Kişilerin Yaşam Kalitesi Artırılıyor

Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Bölümü, özel tedaviye ihtiyacı olan, zihinsel, fiziksel, duyusal, görsel, sosyal, çevresel, duygusal, konuşma ve dil gelişimi güçlüğü veya davranış problemleri olan bireylerin kendine bakım ve bağımsız yaşam becerilerini geliştirerek toplum ile uyum sağlamalarını amaçlamaktadır.

Ergoterapi Bölümü, Engelleri Ortadan Kaldırmayı Hedefliyor

Kişi merkezli bir sağlık mesleği olan Ergoterapi, kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Ergoterapide, kişilerin toplumsal katılımını etkileyen fiziksel, sosyal ve çevresel faktörler değerlendirilerek bunları ortadan kaldırmak veya azaltmak için gerekli müdahaleler yapılmaktadır. (WFOT-Dünya Ergoterapi Federasyonu)

Ergoterapistler, kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları, kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek, aktiviteyi veya çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleme üzerine çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar;

 • Kişilerin bağımsızlığını, ev, sosyal ve iş yaşamlarının gereği olan rollerini kimseye muhtaç olmadan yapabilmeleri
 • Teknik, yasal ve davranış engellerini ortadan kaldırarak engelli kişilerin iş yapabilme potansiyellerini artırmaları
 • Dezavantajlı bireylerin iş bulabilmelerine yardımcı olacak, Avrupa Iş Kazandırma Stratejilerinin uygulanmasına yönelik girişimler
 • Dezavantajlı gruplar, engelliler, sokak çocukları, alkol ve madde bağımlıları, yaşlılar ve şiddet gören kadınların aktivite ve rol performanslarını artırarak yeterliliklerini ve toplumsal katılımlarını sağlamaya yönelik uygulamalar
 • Anlamlı ve amaçlı, fiziksel ve zihinsel ergoterapi aktiviteleri ile kişilerin yaşam stilini değiştirmeyi içeren koruyucu stratejilerin geliştirilmesidir.

Ergoterapistler, bir sağlık problemi nedeniyle vücut yapı ve işlevlerinde bozukluğu olan veya yer aldığı sosyal ya toplumdan dışlanmış veya katılımı kısıtlanmış tüm kişilerle çalışmalar yürütmektedir.

Ergoterapi Bölümün İlgi Alanları

 •  Psikiyatrik Rehabilitasyon
 • El Rehabilitasyonu
 • Mesleki Rehabilitasyon
 • Toplum Temelli Rehabilitasyon
 • Onkolojik Rehabilitasyon
 • Kognitif Rehabilitasyon
 • Engelli Bireyler
 • Yardımcı teknoloji
 • Geriatrik Rehabilitasyon
 • Nörolojik Rehabilitasyon
 • Pediatrik Rehabilitasyon
 • LGBTİ bireyler
 • Mülteciler

Ergoterapi Bölümünde Alınan Dersler Nelerdir?

Ergoterapi Bölümünde temel bilimler ve bölüm dersleri ile birlikte klinik becerisi gerektiren uygulamalar yer almaktadır. Öğrenciler, Büyüme ve Gelişme, Ergoterapi İçin Özel Anatomi, Sağlık Politikaları, Sağlık Sosyolojisi, Ergoterapiye Giriş, Temel Anatomi, Ergoterapi Teorileri, Hareket Analizi ve Biyomekanik, Koruyucu Ergoterapi ve Çevresel Düzenlemeler, Toplum Temelli Rehabilitasyon, Ergoterapide Duyu Bütünleme, Ergoterapide Müzik Terapi gibi dersler alarak meslek hayatlarına hazırlanmaktadır.

Bölüm

Puan Türü

2023 KONTENJAN

2022 ÖSYS Taban Puanı

2022 ÖSYS Başarı Sırası

ERGOTERAPİ (BURSLU)

SAY

7

339.48701

195579

ERGOTERAPİ (%50 İNDİRİMLİ)

SAY

42

247.72691

537229


Ergoterapi Eğitiminde Teorik ve Uygulama Birlikte Yürütülüyor 

Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Bölümü, öğrencilere Ergoterapinin temel ilkeleri üzerine kurulmuş, ergoterapi kavram ve kuramlarına hâkimiyet sağlayacak bir eğitim sunmaktadır.  

Lisans programı ile insanların yaşamın her alanında sağlıklı ve fonksiyonel olarak bağımsız olmalarını sağlayacak, temel tıp, rehabilitasyon ve ergoterapi bilgilerine sahip, klinik uygulama becerileri ile araştırmacı ve yönetici olma özelliklerini kazanmış ergoterapistler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Öğrenciler, birebir kişilerle, gruplarla veya topluluklarla iş birliği içinde çalışmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla donatılan tıbbi, sosyal, davranışsal, psikolojik, psikososyal ve ergoterapi bilimi alanını kapsayan geniş bir eğitim görmektedirler.   

Ergoterapi Bölümünü bitiren mezunlar “Ergoterapist” veya “İş ve Uğraşı Terapisti” olarak adlandırılmaktadır.

Ergoterapi Bölümü Müfredat Programı, öğrencilerin dört yıl boyunca edindikleri teorik ve pratik bilgileri sağlık, eğitim ve iş alanlarında uygulamaya geçirebilecekleri kapsamda eğitim sunmaktadır.

Ergoterapi Bölümünün Çalışma Alanları Nelerdir?

Ergoterapi Bölümünden mezun olan kişiler için; hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri, okullar, fabrikalar, halk sağliği ve iş sağliği merkezleri, hastaların ev ya da iş yerleri, özel eğitim kurumları, üniversite ve adli kurumlar gibi geniş bir çalışma alanı bulunmaktadır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!