Arş.Gör. Tuğçe ORAL

Sağlık Bilimleri Fakültesi / İş Sağlığı ve Güvenliği

tugce.oraluskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID ID: 0000-0003-1795-1550

Citation : 16 | h-index : 3 | i10-index : 0


Araştırma Alanları

Çok kriterli Karar verme, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Yöneylem Araştırması

Kısa Özgeçmiş

Arş. Gör. Tuğçe ORAL 1990 yılında doğmuştur. Lisans eğitimini 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde, yan dal olarak 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. 2020 yılında Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimi tamamlamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı bölümünde doktora yapmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 5

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 1. II. ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, ISSN:, 2021.
 2. VI. TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAŞANILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YAPAY ZEKÂ VE DİJİTALLEŞME UYGULAMALARI) BİLDİRİ KİTABI, ISSN:, 2023.

Projeler > Projeler

 1. TÜBİTAK 1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı, 2023.
 2. DEPREM SONRASI YAPILARIN YIKIMI VE ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA BAĞLI BÖLGEDE OLUŞAN SOLUNABİLİR TOZ KONSANTRASYONUNUN ARAŞTIRILMASI, 2023.
 3. DEPREM SONRASI YAPILARIN YIKIMI VE ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA BAĞLI BÖLGEDE OLUŞAN SOLUNABİLİR TOZ KONSANTRASYONUNUN ARAŞTIRILMASI, 2023.
 4. VI. Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Sempozyumu (İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Uygulamaları) ", 2022.
 5. VI. TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAŞANILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU (İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Uygulamaları), 2022.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. IV. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Kongresi, 2023.
 2. 7. Uluslararası Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresi, 2022.
 3. 7. Uluslararası Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresi, 2022.
 4. VI. TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAŞANILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU, 2022.
 5. KARADENIZ 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES JUNE 25 - 26, 2022 - ARTVIN, 2022.

İdari Faaliyetler

 1. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2023 - Devam ediyor.)
 2. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, SENARYO BAZLI İSG UYGULAMALARI KULÜBÜ, (2022 - Devam ediyor.)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Ders Programı Hazırlama Komisyonu, (2021 - 2023)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3

* ISI Web of Science Core Collection

 1. Science Citation Index (SCI)
 2. Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
 3. Science Citation Index Expanded (SCI-E)
 4. Social Sciences Citation Index (SSCI)
 5. Emerging Sources Citation Index (E-SCI)