Dr.Öğr. Üyesi Elçin BABAOĞLU

SBF / Hemşirelik

elcin.babaogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5105

ORCID: 0000-0002-0952-2652

Citation : 163 | h-index : 5 | i10-index : 2


Araştırma Alanları

psikoonkoloji, Konsultasyon liyezon psikiyatrisi, cognitive alan, psikososyal bakım, spirirtualite ve spiritual bakım, palyatif psikososyak bakım

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 4 10

Kısa Özgeçmiş

1976 yılında İstanbul’da doğdu. 1994 yılında Üsküdar Anadolu Lisesi’ni bitirdi. 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesini bitirdi. 1998-2004 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2010-2011 yıllarında Marmara Üniversitesi Hemşirelik bölümünde daha sonra ise 2011-2015 yılları arasında Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda Dr.Öğr. Üyesi unvanı ile öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2015 yılında Üsküdar Üniversitesinde çalışmaya başlamıştır. Halen bu üniversitede Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. MULTİPLE SKLEROZ TANILI BİREYLERDE ÖZYÖNETİM YETKİNLİĞİ İLE DEPRESİF BELİRTİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2023.
 2. BİR ŞEHİR HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN PSİKOSOSYAL RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ, 2023.
 3. ÖZEL BİR DAL HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ÇALIŞTIKLARI BİRİMLERE GÖRE ALGILANAN STRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, 2023.
 4. AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE BAŞVURAN GÖÇMEN KADINLARDA RUHSAL BELİRTİLERİN İNCELENMESİ, 2023.
 5. ÖZEL BİR DAL HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ÇALIŞTIKLARI BİRİMLERE GÖRE ALGILANAN STRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, 2023.
 6. BİR ŞEHİR HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN PSİKOSOSYAL RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ, 2023.
 7. “Covid-19 Pandemi Döneminde Hemşirelerin Çalışma Koşulları İle Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi”, 2022.
 8. Cvid 19 pandemisi sürecinde hemşirelik öğrencilerin uzaktan eğitime ilişkin deneyimlerinin algıladıkları stres düzeyleri açısından incelenmesi, 2021.
 9. Psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin alkol ve madde bağımlılığına yönelik tutumlarının incelenmesi, 2021.
 10. hemodiyaliz tedavisi alan kronik böbrek yetmezliği hastalarında bilişsel işlevselliğin psikolojik dayanıklılık ile ilişkisinin incelenmesi, 2021.
 11. Psikiyatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Alkol ve Madde Bağımlılığına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, 2021.
 12. “COVID-19 Pandemisi Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Deneyimlerinin Algıladıkları Stres Düzeyleri Açısından İncelenmesi, 2021.
 13. Hemodiyaliz Tedavisi Alan Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Bilişsel İşlevselliğin Psikolojik Dayanıklılık İle İlişkisinin İncelenmesi, 2021.
 14. Primer Beyin Tümörü Olan Bireylerin Cerrahi Girişim Sonrası Süreçteki Psikososyal Uyum Düzeylerinin İncelenmesi., 2020.
 15. )Ayaktan Tüberküloz Tedavisi Alan Hastaların Psikososyal Uyumlarının Değerlendirilmesi., 2020.
 16. Kanser Hastalarında Tedavi Sonrası Erken Dönemde Bilişsel İşlevselliğin Değerlendirilmesi., 2019.
 17. Meme Kanseri Tedavisi Alan Hastaların Psikososyal Uyumu Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi., 2019.
 18. Tiroid Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastaların Yaşam Kalitesinin İncelenmesi., 2019.
 19. )Toplum Ruh Sağlığı Merkezine Kayıtlı Şizofreni Hastalarının Sosyal İşlevselliklerinin İncelenmesi., 2019.
 20. Hemşirelerin Psikiyatri Hastalarında Metabolik Sendroma İlişkin Bilgi Düzeyleri Ve Uygulamaları. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik, 2019.
 21. Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ve ilişkili faktörlerin incelenmesi. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Bölümü, 2018.
 22. Ameliyat sonrası yoğun bakımda mekanik ventilasyona bağlı hastalarda müzik dinlemenin anksiyete üzerine etkisi,, 2018.
 23. Bir İnşaat Firmasında Çalışan İşçilerin Stresle Baş Etme Biçimleri Ve İş Kaza Sıklığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2017.
 24. Erken evre kanser tanısı almış olan hastalarda algılanan eş uyumu ve ruhsal durum ilişkisi, Üsküdar Üniversitesi., 2016.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 7

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 15

Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Deneyimlerinin Stres Düzeylerine Etkisi

Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2023)

Experiences of Nurses During the Fight Against COVID-19: A Qualitative Study.

International Journal of Caring Sciences May-August 2022 Volume 15 | Issue 2| Page1374 (2022)

INVESTIGATION OF EARLY PERIOD COGNITIVE FUNCTIONALITY OF CANCER PATIENTS WHO COMPLETED THEIR TREATMENT

3 RD INTERNATIONAL CLINICAL NURSING RESEARCH CONGRESS PROCEEDING BOOK (2020)

Terminal Dönemdeki ÇocuğunKardeşi Olmak

ürkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular (2018)

The problem identification of female Turkish immigrant women via qualitative methodology in a settlement of GermanyAlmanya nın bir yerleşim yerinde yaşayan göçmen Türk kadınlarının kalitatif yöntem ile belirlenen sorun alanları

ULUSLARARASI İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ (2013)

Koruyucu Psikiyatri Çalışmaları Açısından Göç ve Kadın RuhSağlığı

Kriz dergisi (2009)

Çocukluk Çağı Kanserlerinde Ailede Unutulan Grup Sağlıklı Kardeşler

Hemşirelik Forum Dergisi (2004)

Terminal Dönem Kanser Hastasına Bakım Veren Eşlerin Duygusalve Sosyal Sorunları Arasındaki İlişki

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi (2003)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. onkoloji hastalarında palyatif ve destekleyici bakım:spiritualite/ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİNDE PSİKOSOSYAL BAKIM BECERİLERİ, 2023.
 2. Ağır Evre Nörobilişsel Bozukluğu Olan Yaşlı Birey ve Hemşirelik Bakımı, 2023.
 3. PSİKOSOSYAL HEMŞİRELİK, 2014.
 4. OBESİTEYE KARŞI EL ELE PROJESİ, 2013.

Projeler > Projeler

 1. Üniversite Öğrencilerinde İklim Değişikliği Anksiyetesi ile Öznel İyilik Hali Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2023.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. Hemşirelik haftası sempozyumu, 2024.
 2. 7.uluslararası psikiyatri hemşireliği kongresi, 2023.
 3. 7.uluslararası 11.ulusal psikiyatri hemşireliği kongresi, 2023.
 4. 7.uluslararası 11.ulusal psikiyatri hemşireliği kongresi, 2023.
 5. 7.uluslararası 11. ulusal psikiyatri hemşireliği kongresi, 2023.
 6. 7. Uluslararası 11. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2023.
 7. . 6. Uluslararası 10.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi. 20-23 Ekim 2021, Çevrimiçi. (Sözel Sunum), 2021.
 8. 6. Uluslararası 10.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi. 20-23 Ekim 2021, Çevrimiçi. (Sözel Sunum), 2021.
 9. VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2021.
 10. 3. International Clinical Nursing Research Congress., 2020.
 11. The Trihd International Clinical Nursing Research Congress, 2020.
 12. 2.Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, 2019.
 13. V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2018.
 14. V. Uluslar arası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2018.

İdari Faaliyetler

 1. Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (2019 - Devam ediyor.)
 2. Koordinatör / Coordinator, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 3. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 4. Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (2018 - 2019)
 5. Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2018 - Devam ediyor.)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2018 - Devam ediyor.)
 7. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2015 - Devam ediyor.)
 8. Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2015 - Devam ediyor.)
 9. Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2015 - Devam ediyor.)

Ödüller

 1. Dijitalleşme ve Sağlık alanındaki TÜBİTAK 1503 Proje Pazarı Diji- Sağlık İnovatif Çözümler Zirvesi’nde “OTI-STOP” adlı projenin 11. oluşu, (HALİÇ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ), 2023.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Psikiyatri Hemşireliğinde İleri Uygulamalar, (Doktora / 2022-2023 Bahar)
 2. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Klinik Psikiyatri Hemşireliği, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım I, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Psikiyatri Hemşireliğinde Terapötik Girişimler, (Doktora / 2022-2023 Güz)
 7. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 8. Seminer, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 9. Mezuniyet Projesi (Proje), (Lisans / 2022-2023 Güz)
 10. Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım VI, (Lisans / 2022-2023 Güz)