Dr.Öğr. Üyesi Elçin BABAOĞLU

SBF / Hemşirelik / SBE - Müdür Yardımcısı

elcin.akdenizuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5090

ORCID ID: 0000-0002-0952-2652

Kısa Özgeçmiş

1976 yılında İstanbul’da doğdu. 1994 yılında Üsküdar Anadolu Lisesi’ni bitirdi. 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesini bitirdi. 1998-2004 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2010-2011 yıllarında Marmara Üniversitesi Hemşirelik bölümünde daha sonra ise 2011-2015 yılları arasında Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda Dr.Öğr. Üyesi unvanı ile öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2015 yılında Üsküdar Üniversitesinde çalışmaya başlamıştır. Halen bu üniversitede Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 5

KEMOTERAPİ SONRASI KANSER HASTASININ BİLİŞSEL İŞLEVSELLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

TÜRKİYE KLİNİKLERİ (2018)

OKUL ÇOCUKLARININ, AİLELERİNİN VE ÖĞRETMENLERİN OBEZİTE VE SOSYAL DIŞLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN KALİTATİF YÖNTEMLE BELİRLENMESİ

türkiye klinikleri (2016)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 7

INVESTIGATION OF EARLY PERIOD COGNITIVE FUNCTIONALITY OF CANCER PATIENTS WHO COMPLETED THEIR TREATMENT

3 RD INTERNATIONAL CLINICAL NURSING RESEARCH CONGRESS PROCEEDING BOOK (2020)

Terminal Dönemdeki ÇocuğunKardeşi Olmak

ürkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular (2018)

The problem identification of female Turkish immigrant women via qualitative methodology in a settlement of GermanyAlmanya nın bir yerleşim yerinde yaşayan göçmen Türk kadınlarının kalitatif yöntem ile belirlenen sorun alanları

ULUSLARARASI İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ (2013)

Koruyucu Psikiyatri Çalışmaları Açısından Göç ve Kadın RuhSağlığı

Kriz dergisi (2009)

Çocukluk Çağı Kanserlerinde Ailede Unutulan Grup Sağlıklı Kardeşler

Hemşirelik Forum Dergisi (2004)

Terminal Dönem Kanser Hastasına Bakım Veren Eşlerin Duygusalve Sosyal Sorunları Arasındaki İlişki

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi (2003)

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • The Trihd International Clinical Nursing Research Congress, 2020.
 • 2.Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, 2019.
 • V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2018.
 • V. Uluslar arası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (2019 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 • Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (2018 - 2019)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2018 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2015 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2015 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2015 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Kalitatif Araştırma Yöntemleri, (Doktora / 2019-2020 Güz)
 • Sağlığın Değerlendirmesi, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım VI, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Hemşirelikte İletişim, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Kadın Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında Bakım, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Klinik Psikiyatri Hemşireliği, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • İlaç Güvenliği ve Yönetimi, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Stres ve Kriz Yönetimi, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım I, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sağlığın Değerlendirilmesi, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index