Dr.Öğr. Üyesi Nuri BİNGÖL

SBF / Dekan Yardımcısı / FBE / Müdür Yardımcısı / ÜSUZEM Müdürü / Yapay Zeka Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı

nuri.bingoluskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2516

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6208-7277

Araştırma Alanları

Algoritmalar ve Hesaplama Kuramı, Bilgisayar Sistem Yapısı ve Donanımı, Yapay Zeka

Kısa Özgeçmiş

28.09.1969’da Ankara’ da doğdu. 1994’de Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans, 2014’de Okan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans programını tamamladı. 2019 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Doktorasını tamamlayan Bingöl, 1994 yılından beri çeşitli firmalarda Bilgisayar Mühendisi olarak çalışmış ve Genel Müdürlük dahil birçok müdürlükte bulunmuştur.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN TEHLİKELİ KİMYASALLAR VE ATEX UYGULAMALARININ İNCELENMESİ, 2022.
 • Termik Santrallerde İş Sağlığı ve Güvenliği Performans Modeli Üzerine Bir Çalışma, 2022.
 • PANDEMİ SÜRECİNDEGIDAPERAKENDECİLİĞİ SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ MOTİVASYONUNUN İŞ KAZALARINA ETKİLERİ VE SONUÇLARI, 2022.
 • BAZI DOĞAL SOĞUTKANLARIN SENTETİK SOĞUTKANLAR İLE KARŞILAŞTIRILMASI ve EMNİYETLİ KULLANIMININ İSG AÇISINDAN İNCELENMESİ, 2021.
 • KONFEKSİYON İŞLETMELERİNDE TOZ MARUZİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2021.
 • Ofis Çalışmalarında Bilgisayar Kullanımının Ergonomik Açıdan İncelenmesi ve Rosa Yöntemi ile Analiz, 2020.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Hidroelektrik Santrallerde Eğitim Parkuru Uygulaması, 2020.
 • KAYNAKLI İMALATTAÇALIŞAN SAĞLIĞINI ETKİLEYEN TEHLİKELERİN VE ALINABİLECEK ÖNLEMLERİN İNCELENMESİ, 2020.
 • BİR ASETİLEN ÜRETİM TESİSİNİN PATLAMA RİSKİ AÇISINDAN FONKSİYONEL GÜVENLİK ANALİZİ, 2020.
 • BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ YAŞADIĞI ZORLUKLAR, 2020.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 8

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • natomi Anabilim Dalında Çalışanların Ve Çalışma Ortamlarının İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Durum Analizi, 2020.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Biyosidal Ürün Çalışanlarında Meslek Hastalıklarının Önlenmesi, 2020.

Projeler > Projeler

 • Elektromanyetik Dalga Yayılım Paketi Geliştirilmesi ve Elektromanyetik Ölçüm Verileri ile Karşılaştırılması, 2023.
 • EBEBUL, 2024.
 • EBEBUL APLİKASYON, 2024.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • Risk Yönetimi Sempozyumu, 2022.
 • VI. TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAŞANILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU, 2022.
 • 7TH INTERNATIONAL CONGRESS ON INNOVATIVE SCIENTIFIC APPROACHES, 2022.
 • V. Ulusal Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi ve Proses Güvenliği Sempozyumu, 2021.
 • First international Conference on Health, Safety, Environment Management and Sustainable Development-Tourism Industry, 2021.
 • Uluslararası 2. Patlamadan Korunma Konferansı, 2019.
 • 20. Uluslararası Anatomi Kongresi, 2019.

İdari Faaliyetler

 • Dekan Yardımcısı / Vice Dean, Sağlık Bilimleri Fakültesi, (2022 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Yapay Zeka Mühendisliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ÜSUZEM, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, İş sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2016 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • İş Güvenliğinde Tehlike ve Risk Değerlendirme Yöntemleri (Yaz Okulu), (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği (Yaz Okulu), (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Bakım Onarımda Çalışan Güvenliği (Yaz Okulu), (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Elektrik Tehlikeleri ve İş Güvenliği (Yaz Okulu), (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği (Yaz Okulu), (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (Yaz Okulu), (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Occupational Health and Safety II (Yaz Okulu), (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Occupational Health and Safety I (Yaz Okulu), (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • İletişimde İş Sağlığı ve Güvenliği (Yaz Okulu), (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Occupational Health and Safety II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Occupational Health and Safety II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Occupational Health and Safety II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Yangın Güvenliği, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Lojistikte İş Güvenliği, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Büyük Endüstriyel Kazaları Önleme, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Risk Değerlendirme Yöntemleri, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Major Kazaların Bilgisayar Destekli Modellemeleri, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Kaza Analizi, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Yapay Zekanın Prensipleri, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 • İş Güvenliğinde Tehlike ve Risk Değerlendirme Yöntemleri, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • İş Güvenliğinde Tehlike ve Risk Değerlendirme Yöntemleri, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Bakım Onarımda Çalışan Güvenliği, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Bakım Onarımda Çalışan Güvenliği, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Elektrik Tehlikeleri ve İş Güvenliği, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Elektrik Tehlikeleri ve İş Güvenliği, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Occupational Health and Safety I, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Occupational Health and Safety I, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Occupational Health and Safety I, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Büyük Endüstriyel Kazaların Önlemesi için İSG, (Doktora / 2021-2022 Güz)
 • İSG Elektrik Uygulamaları, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Elektrik Tehlikeleri ve İş Güvenliği, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği, (Lisans / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 9 11 12

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index