Dr.Öğr. Üyesi Nuri BİNGÖL

SBF / Dekan Yardımcısı / FBE / Müdür Yardımcısı / ÜSUZEM Müdürü / Yapay Zeka Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı

nuri.bingoluskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2516

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6208-7277

Citation : | h-index : | i10-index :


Araştırma Alanları

Algoritmalar ve Hesaplama Kuramı, Bilgisayar Sistem Yapısı ve Donanımı, Yapay Zeka

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 7 8 9 11 12 16

Kısa Özgeçmiş

28.09.1969’da Ankara’ da doğdu. 1994’de Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans, 2014’de Okan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans programını tamamladı. 2019 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Doktorasını tamamlayan Bingöl, 1994 yılından beri çeşitli firmalarda Bilgisayar Mühendisi olarak çalışmış ve Genel Müdürlük dahil birçok müdürlükte bulunmuştur.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. Suriyeli Mülteciler Konusunda Derin Öğrenme Tabanlı Ön Eğitimli Bert Dil Modelleri Kullanılarak Türkçe Tweetlerin Duygu Analizi, 2023.
 2. YAPAY ZEKA DESTEKLİ DSL ARIZA TESPİTİ, 2023.
 3. xDSL PORTLARDA YAPAY ZEKA MAKİNE ÖĞRENMESİ YAKLAŞIMI İLE DİNAMİK HAT YÖNETİMİ OTOMASYONU, 2023.
 4. A COMPARATIVE STUDY OF MACHINE LEARNING CLASSIFICATION ALORITHMS ON ACCELERATION DATA, 2023.
 5. YAPAY ZEKA TABANLI TÜRKİYE KISA DÖNEM ELEKTRİK TAHMİNİ, 2023.
 6. Online Ödeme Dolandırıcılığı Saptama Yöntemleri ve Tespiti, 2023.
 7. ÖNERİ ALGORİTMALARININ ÇALIŞMA ŞEKLİ ve PERFORMANS KIYASLAMASI, 2023.
 8. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN TEHLİKELİ KİMYASALLAR VE ATEX UYGULAMALARININ İNCELENMESİ, 2022.
 9. Termik Santrallerde İş Sağlığı ve Güvenliği Performans Modeli Üzerine Bir Çalışma, 2022.
 10. PANDEMİ SÜRECİNDEGIDAPERAKENDECİLİĞİ SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ MOTİVASYONUNUN İŞ KAZALARINA ETKİLERİ VE SONUÇLARI, 2022.
 11. BAZI DOĞAL SOĞUTKANLARIN SENTETİK SOĞUTKANLAR İLE KARŞILAŞTIRILMASI ve EMNİYETLİ KULLANIMININ İSG AÇISINDAN İNCELENMESİ, 2021.
 12. KONFEKSİYON İŞLETMELERİNDE TOZ MARUZİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2021.
 13. Ofis Çalışmalarında Bilgisayar Kullanımının Ergonomik Açıdan İncelenmesi ve Rosa Yöntemi ile Analiz, 2020.
 14. İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Hidroelektrik Santrallerde Eğitim Parkuru Uygulaması, 2020.
 15. KAYNAKLI İMALATTAÇALIŞAN SAĞLIĞINI ETKİLEYEN TEHLİKELERİN VE ALINABİLECEK ÖNLEMLERİN İNCELENMESİ, 2020.
 16. BİR ASETİLEN ÜRETİM TESİSİNİN PATLAMA RİSKİ AÇISINDAN FONKSİYONEL GÜVENLİK ANALİZİ, 2020.
 17. BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ YAŞADIĞI ZORLUKLAR, 2020.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 2

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 10

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. natomi Anabilim Dalında Çalışanların Ve Çalışma Ortamlarının İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Durum Analizi, 2020.
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Biyosidal Ürün Çalışanlarında Meslek Hastalıklarının Önlenmesi, 2020.

Projeler > Projeler

 1. VII. Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 2023.
 2. BİR EBE BULMA SİSTEMİ, 2025.
 3. BİR EBE BULMA SİSTEMİ, 2025.
 4. Elektromanyetik Dalga Yayılım Paketi Geliştirilmesi ve Elektromanyetik Ölçüm Verileri ile Karşılaştırılması, 2023.
 5. EBEBUL, 2024.
 6. EBEBUL APLİKASYON, 2024.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. VII. Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanan Sorunlar ve Çözümleri, 2023.
 2. VII. Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 2023.
 3. Risk Yönetimi Sempozyumu, 2022.
 4. VI. TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAŞANILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU, 2022.
 5. 7TH INTERNATIONAL CONGRESS ON INNOVATIVE SCIENTIFIC APPROACHES, 2022.
 6. V. Ulusal Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi ve Proses Güvenliği Sempozyumu, 2021.
 7. First international Conference on Health, Safety, Environment Management and Sustainable Development-Tourism Industry, 2021.
 8. Uluslararası 2. Patlamadan Korunma Konferansı, 2019.
 9. 20. Uluslararası Anatomi Kongresi, 2019.

İdari Faaliyetler

 1. Dekan Yardımcısı / Vice Dean, Sağlık Bilimleri Fakültesi, (2022 - Devam ediyor.)
 2. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Yapay Zeka Mühendisliği, (2020 - Devam ediyor.)
 3. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ÜSUZEM, (2020 - Devam ediyor.)
 4. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, İş sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 5. Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2019 - Devam ediyor.)
 6. Kurul Üyeliği / Board Member, Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 8. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2016 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Seminer, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Occupational Health and Safety II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Lojistikte İş Güvenliği, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 7. Risk Değerlendirme Yöntemleri, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 8. Major Kazaların Bilgisayar Destekli Modellemeleri, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 9. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 10. Kaza Analizi, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 11. Research Methods and Scientific Ethics, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 12. Research Methods and Scientific Ethics, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 13. Research Methods and Scientific Ethics, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 14. Seminer, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 15. Seminer, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 16. Yapay Zekanın Prensipleri, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 17. Yapay Zekanın Prensipleri, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 18. İş Güvenliğinde Tehlike ve Risk Değerlendirme Yöntemleri, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 19. İş Güvenliğinde Tehlike ve Risk Değerlendirme Yöntemleri, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 20. Bakım Onarımda Çalışan Güvenliği, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 21. Bakım Onarımda Çalışan Güvenliği, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 22. Elektrik Tehlikeleri ve İş Güvenliği, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 23. Elektrik Tehlikeleri ve İş Güvenliği, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 24. Occupational Health and Safety I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 25. İş Güvenliğinde Yapay Zeka Uygulamaları, (Doktora / 2022-2023 Güz)
 26. ATEX(Patlayıcı Ortamlar) ve Önlemleri, (Doktora / 2022-2023 Güz)
 27. İSG Elektrik Uygulamaları, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 28. Elektrik Tehlikeleri ve İş Güvenliği, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 29. Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği, (Lisans / 2022-2023 Güz)