Dr.Öğr. Üyesi Ayça DEMİR YILDIRIM

SBF / Ebelik Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı

ayca.demiruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID ID: 0000-0001-8385-3954

Citation : 112 | h-index : 4 | i10-index : 3


Kısa Özgeçmiş

Ayça DEMİR YILDIRIM, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’nden lisans mezuniyetini almıştır. 2011 yılında Marmara Üniversitesi’nde Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 2022 yılında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamlamıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Ebe Liderli Sürekli Bakımın Perinatal Sonuçlara Etkisi, 2022.
 • Mandala Aktivitesinin Jinekolojik Onkoloji Hastalarında Ameliyat Sonrası Ağrı ve Anksiyete Düzeylerine Etkisi, 2022.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 5

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 12

Anne Ölümlerinin Önlenmesi: Uluslararası Bakım ve İzlem Modelleri

Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi (2022)

Riskli Gebelerde Prenatal Bağlanma ve Risklerin Değerlendirilmesi

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi (2020)

COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE TOPLUM TABANLI EBELİK HİZMETLERİ

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi (2020)

DÜNYADA VE TÜRKİYEDE OPTİMAL PERİNATAL BAKIMA YÖNELİK PROGRAMLAR

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi (2020)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Tüm kadınlar ve tüm yenidoğanlar için kaliteli ebelik bakımı:Lancet’in ebelik serisi’nden öğrenme ve seri’yi kullanma, 2022.
 • EBELİK BAKIMINDA GÜNCEL BİLGİLER: OMUZ DİSTOSİSİNDE YENİ İKİ UYGULAMA ÖRNEĞİ, 2022.
 • Hemşireler ve Ebeler İçin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları-Aile Planlaması, 2022.
 • GEBELİKTE 3. TRİMESTER FİZYOLOJİSİ VE YAKINMALARI, 2021.
 • Gebeliğin Taçlandırdığı Annelik Mucizesi, 2021.
 • Güncel Jinekoloji Hemşireliği, 2020.
 • Güncel Jinekoloji Hemşireliği, 2020.

Projeler > Projeler

 • Doğum Sonrası Kadınların Genital Estetik Algıları ve Cinsel Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi, 2022.
 • EBEBUL APLİKASYON, 2024.
 • EBEBUL, 2024.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2022.
 • 3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2022.
 • 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 • 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 • 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 • 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 • 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 • 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 • 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 • 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 • 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 • 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 • 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 • 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 • 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 • 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongres, 2022.
 • 3. Koruyucu Hekimlik Günleri, 2022.
 • 5. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi, 2022.
 • 5. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi, 2022.
 • 5. Uluslararası Koru Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, 2022.
 • 5. Uluslararası Koru Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, 2022.
 • 5. uluslararası Koru Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, 2022.
 • 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, 2021.
 • 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, 2021.
 • 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, 2021.
 • 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, 2021.
 • 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2021.
 • 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2021.
 • 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2021.
 • 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2021.
 • Sağlık Eğitiminde Similasyon Ulusal Kongresi, 2021.
 • Sürdürülebilir Gelecek İçin Ebeler Her Yerde Sempozyumu, 2021.
 • 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 2021.
 • 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2021.
 • 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2021.
 • 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2021.
 • 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2021.
 • 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2021.
 • 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2020.
 • 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2020.
 • 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2020.
 • 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2020.
 • 3. Uluslararası 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, 2020.
 • 3. ULUSLARARASI 4. ULUSAL EBELİK GÜNLERİ KONGRESİ, 2020.
 • 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 2019.
 • 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 2019.
 • 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 2019.
 • 2. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2019.
 • 1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 100 -150 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Ebelik Bölüm Başkan Yardımcısı, (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 • Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Ebelikte İnovasyon ve AR-GE Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Ebelik Araştırmaları ve Yayın Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Ebelik ve Güncel Gelişmeler Makale Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Yenidoğan, Çocuk ve Adölesan Bakımı Çalışmaları Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, İnsan Sağlığına Yönelik AR-GE ve İnovasyon Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - 2020)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - 2020)

Ödüller

 • Doğumda Uygulanan Fundal Basının Doğum Memnuniyeti ve Doğum Süresi Üzerine Etkisi başlıklı S-171 nolu Sözel bildiri 3. Ödülü Alınmıştır, (2. Uluslararası Anadolu Ebelik Kongresi), 2022.
 • Poster Bildiri Birincilik Ödülü, (7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi), 2021.

Bilimsel Üyelikler

 • EBELERE ODAKLAN" TEMALI ÖDÜLLÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI DEĞERLENDİRME KURULU 2021
 • Anadolu Ebeler Derneği 2019
 • Ebelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği 2018
 • Tüberküloz Derneği 2013
 • Türk Ebeler Derneği 2005

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 4

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index