Dr.Öğr. Üyesi Ayça DEMİR YILDIRIM

SBF / Ebelik Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı

ayca.demiruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID: 0000-0001-8385-3954

Citation : 205 | h-index : 7 | i10-index : 6

: 8
: 1

Araştırma Alanları

Kadın Araştırmaları, Gebelik, Doğum, Doğum Sonu, Toplum Sağlığı, Antenatal Bakım, Doğuma Hazırlık Eğitimleri, Doğum Sonu Depresyon, Ev ziyaretleri, Egzersiz, Yoga, Meditasyon, İnfertilite, Riskli Gebelikler, Alternatif Tedaviler, Toplumsal Cinsiyet, Anne Sütü ve Emzirme, Aile Planlaması, Menopoz, Jinekoloji, Ebelik, Mesleki aidiyet, Anne ruh sağlığı, Yeni doğan, Çocuk Sağlığı, Merhamet, Mahremiyet, Aşılama, Doğum Korkusu

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 4 5 9

Kısa Özgeçmiş

Ayça DEMİR YILDIRIM, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’nden lisans mezuniyetini almıştır. 2011 yılında Marmara Üniversitesi’nde Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 2022 yılında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamlamıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. Salutojenik Model Temelli Bakımın Ateşli Hastalık Geçiren Çocukların Anneleri Üzerine Etkisi, 2023.
 2. Gebelik Terminasyonu Sonrası Verilen Yas Danışmanlığının Perinatal Yas Düzeyleri Üzerine Etkisi, 2023.
 3. Gebelik Kaybı Yaşayan Çiftlere Verilen Swanson Bakıma Göre Temellendirilmiş Ebelik Bakımının Yas ve Genel İyi Oluşluk Düzeyine Etkisi, 2023.
 4. Ebe Liderli Sürekli Bakımın Perinatal Sonuçlara Etkisi, 2022.
 5. Mandala Aktivitesinin Jinekolojik Onkoloji Hastalarında Ameliyat Sonrası Ağrı ve Anksiyete Düzeylerine Etkisi, 2022.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 7

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 17

Parenting attitudes in different cultures and cultural integration of midwives’ parenting care

Ümraniye Pediatri Dergisi - Journal of Umraniye Pediatrics (2024)

EBELİK ALANINDA KULLANILAN MOBİL SAĞLIK UYGULAMALARI

Karya Journal of Health Science (2023)

Ebelik İlk ve Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Aidiyetlerinin Değerlendirilmesi

Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022)

Anne Ölümlerinin Önlenmesi: Uluslararası Bakım ve İzlem Modelleri

Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi (2022)

Riskli Gebelerde Prenatal Bağlanma ve Risklerin Değerlendirilmesi

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi (2020)

COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE TOPLUM TABANLI EBELİK HİZMETLERİ

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi (2020)

DÜNYADA VE TÜRKİYEDE OPTİMAL PERİNATAL BAKIMA YÖNELİK PROGRAMLAR

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi (2020)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Ebelik Felsefesi-Beden imajı, 2023.
 2. GEBELİĞİN OLUŞUMU VE FETÜSÜN FİZYOLOJİSİ, 2023.
 3. RAHATLIK, YAŞAM KALİTESİ KAVRAMLARI, 2023.
 4. JİNEKOLOJİK KANSERLERDE TEDAVİ VE BAKIM, 2023.
 5. Tüm kadınlar ve tüm yenidoğanlar için kaliteli ebelik bakımı:Lancet’in ebelik serisi’nden öğrenme ve seri’yi kullanma, 2022.
 6. EBELİK BAKIMINDA GÜNCEL BİLGİLER: OMUZ DİSTOSİSİNDE YENİ İKİ UYGULAMA ÖRNEĞİ, 2022.
 7. Hemşireler ve Ebeler İçin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları-Aile Planlaması, 2022.
 8. GEBELİKTE 3. TRİMESTER FİZYOLOJİSİ VE YAKINMALARI, 2021.
 9. Gebeliğin Taçlandırdığı Annelik Mucizesi, 2021.
 10. Güncel Jinekoloji Hemşireliği, 2020.
 11. Güncel Jinekoloji Hemşireliği, 2020.

Projeler > Projeler

 1. Cost Action, 2024.
 2. Maternal Perinatal Stress and Adverse Outcomes in the Offspring: Maximising infants´development, 2024.
 3. Ortaokul Kız Öğrencilerinin Menstrüasyon Hakkındaki Bilgi Durumları, Sağlıklı Yaşam Farkındalıkları ve Genital Hijyen Davranışlarının Değerlendirilmesi, 2024.
 4. BİR EBE BULMA SİSTEMİ, 2025.
 5. BİR EBE BULMA SİSTEMİ, 2025.
 6. Bilgisayarlı Simülasyon Teknolojisi Kullanılarak Gerçekleştirilen Eğitimin, Ebelik Öğrencilerinde Mesleki Beceriler Gelişimine Etkisi, 2025.
 7. Bilgisayarlı Simülasyon Teknolojisi Kullanılarak Gerçekleştirilen Eğitimin, Ebelik Öğrencilerinde Mesleki Beceriler Gelişimine Etkisi, 2025.
 8. Bilgisayarlı Simülasyon Teknolojisi Kullanılarak Gerçekleştirilen Eğitimin, Ebelik Öğrencilerinde Mesleki Beceriler Gelişimine Etkisi, 2025.
 9. Bilgisayarlı Simülasyon Teknolojisi Kullanılarak Gerçekleştirilen Eğitimin, Ebelik Öğrencilerinde Mesleki Beceriler Gelişimine Etkisi, 2025.
 10. Doğum Sonrası Kadınların Genital Estetik Algıları ve Cinsel Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi, 2022.
 11. EBEBUL, 2024.
 12. EBEBUL APLİKASYON, 2024.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 7. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi, 2024.
 2. II. Uluslararası, III. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2023.
 3. II. Uluslararası III. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2023.
 4. 1. Uluslararası Ebelik Tarihi Kongresi, 2023.
 5. 9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 6. 9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 7. 9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 8. 9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 9. 9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 10. 9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 11. 9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 12. 9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 13. 9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 14. 9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 15. 9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 16. 9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 17. 9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 18. 9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 19. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Gebe Okulu Eğitici Eğitimleri, 2023.
 20. 6. Uluslarararası Koru Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, 2023.
 21. 6. Uluslararası Koru Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, 2023.
 22. 6. Uluslararası Koru Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, 2023.
 23. 3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2022.
 24. 3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2022.
 25. 3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği, 2022.
 26. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 27. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 28. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 29. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 30. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 31. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 32. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 33. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 34. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 35. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 36. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 37. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 38. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2022.
 39. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongres, 2022.
 40. 3. Koruyucu Hekimlik Günleri, 2022.
 41. 5. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi, 2022.
 42. 5. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi, 2022.
 43. 5. Uluslararası Koru Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, 2022.
 44. 5. Uluslararası Koru Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, 2022.
 45. 5. uluslararası Koru Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, 2022.
 46. 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, 2021.
 47. 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, 2021.
 48. 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, 2021.
 49. 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, 2021.
 50. 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2021.
 51. 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2021.
 52. 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2021.
 53. 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2021.
 54. Sağlık Eğitiminde Similasyon Ulusal Kongresi, 2021.
 55. Sürdürülebilir Gelecek İçin Ebeler Her Yerde Sempozyumu, 2021.
 56. 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 2021.
 57. 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2021.
 58. 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2021.
 59. 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2021.
 60. 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2021.
 61. 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2021.
 62. 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2020.
 63. 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2020.
 64. 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2020.
 65. 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2020.
 66. 3. Uluslararası 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, 2020.
 67. 3. ULUSLARARASI 4. ULUSAL EBELİK GÜNLERİ KONGRESİ, 2020.
 68. 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 2019.
 69. 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 2019.
 70. 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 2019.
 71. 2. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2019.
 72. 1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, 2018.

İdari Faaliyetler

 1. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Kurul Üyeliği / Board Member, Yayın Kurulu Üyeliği, (2023 - Devam ediyor.)
 3. Ü.Ü. Süreli Yayın / Dizgi, Grafik Tasarım ve Redaksiyon, Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayın, (2023 - Devam ediyor.)
 4. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 100 -150 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - Devam ediyor.)
 5. Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Ebelik Bölüm Başkan Yardımcısı, (2022 - Devam ediyor.)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 8. Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2021 - Devam ediyor.)
 9. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Ebelikte İnovasyon ve AR-GE Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 10. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 11. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 12. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 13. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 14. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, İnsan Sağlığına Yönelik AR-GE ve İnovasyon Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 15. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Yenidoğan, Çocuk ve Adölesan Bakımı Çalışmaları Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 16. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Ebelik ve Güncel Gelişmeler Makale Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 17. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Ebelik Araştırmaları ve Yayın Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 18. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - 2020)
 19. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - 2020)

Ödüller

 1. Poster Bildiri Birincilik Ödülü, (7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi), 2021.
 2. Doğumda Uygulanan Fundal Basının Doğum Memnuniyeti ve Doğum Süresi Üzerine Etkisi başlıklı S-171 nolu Sözel bildiri 3. Ödülü Alınmıştır, (2. Uluslararası Anadolu Ebelik Kongresi), 2022.
 3. Üsküdar Üniversitesi Bilim Ödülleri (https://uskudar.edu.tr/tr/2023-2024-akademik-yili-acilis-toreni), (Üsküdar Üniversitesi), 2023.

Bilimsel Üyelikler

 1. 10. Uluslararası 14. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi 2024
 2. Ebelikte Akreditasyon Derneği 2023
 3. EBELERE ODAKLAN" TEMALI ÖDÜLLÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI DEĞERLENDİRME KURULU 2021
 4. Anadolu Ebeler Derneği 2019
 5. Ebelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği 2018
 6. Tüberküloz Derneği 2013
 7. Türk Ebeler Derneği 2005

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Ebeveynliğe Hazırlık, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Seminer, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Mezuniyet Projesi II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Yüksek Riskli Doğum ve Doğum Sonu Bakım, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Riskli Gebelikler ve Ebelik Bakımı, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Normal Gebelik ve Ebelik Bakımı, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 7. Seminer, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 8. Mezuniyet Projesi I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 9. Doğum ve Doğum Sonu Bakım, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 10. Sağlıklı Gebelik ve Ebelik Bakımı, (Lisans / 2022-2023 Güz)