Öğr.Gör. Ayça DEMİR YILDIRIM

SBF / Ebelik

ayca.demiruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID ID: 0000-0001-8385-3954

Citation : 74 | h-index : 4 | i10-index : 3


Kısa Özgeçmiş

Ayça Demir Yıldırım, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’nden mezun olmuştur. 2011 yılında yine Marmara Üniversitesi’nde Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Yıldırım, halen İstanbul Üniversitesi’nde Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine devam etmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 4

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 10

Anne Ölümlerinin Önlenmesi: Uluslararası Bakım ve İzlem Modelleri

Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi (2021)

Riskli Gebelerde Prenatal Bağlanma ve Risklerin Değerlendirilmesi

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi (2020)

COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE TOPLUM TABANLI EBELİK HİZMETLERİ

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi (2020)

DÜNYADA VE TÜRKİYEDE OPTİMAL PERİNATAL BAKIMA YÖNELİK PROGRAMLAR

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi (2020)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • GEBELİKTE 3. TRİMESTER FİZYOLOJİSİ VE YAKINMALARI, 2021.
 • Hemşireler ve Ebeler İçin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları-Aile Planlaması, 2021.
 • Gebeliğin Taçlandırdığı Annelik Mucizesi, 2021.
 • Güncel Jinekoloji Hemşireliği, 2020.
 • Güncel Jinekoloji Hemşireliği, 2020.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, 2021.
 • 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, 2021.
 • 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, 2021.
 • 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, 2021.
 • 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2021.
 • 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2021.
 • 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2021.
 • 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2021.
 • Sağlık Eğitiminde Similasyon Ulusal Kongresi, 2021.
 • Sürdürülebilir Gelecek İçin Ebeler Her Yerde Sempozyumu, 2021.
 • 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 2021.
 • 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2021.
 • 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2021.
 • 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2021.
 • 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2021.
 • 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2021.
 • 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2020.
 • 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2020.
 • 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2020.
 • 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2020.
 • 3. ULUSLARARASI 4. ULUSAL EBELİK GÜNLERİ KONGRESİ, 2020.
 • 3. Uluslararası 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, 2020.
 • 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 2019.
 • 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 2019.
 • 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 2019.
 • 2. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2019.
 • 1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Ebelikte İnovasyon ve AR-GE Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Yenidoğan, Çocuk ve Adölesan Bakımı Çalışmaları Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Ebelik ve Güncel Gelişmeler Makale Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Ebelik Araştırmaları ve Yayın Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, İnsan Sağlığına Yönelik AR-GE ve İnovasyon Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - 2020)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - 2020)

Ödüller

 • Poster Bildiri Birincilik Ödülü, (7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi), 2021.

Bilimsel Üyelikler

 • EBELERE ODAKLAN" TEMALI ÖDÜLLÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI DEĞERLENDİRME KURULU 2021
 • Anadolu Ebeler Derneği 2019
 • Ebelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği 2018
 • Tüberküloz Derneği 2013
 • Türk Ebeler Derneği 2005

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index