Öğr.Gör. Hazel Ezgi DÜNDAR

Sağlık Bilimleri Fakültesi /Dil ve Konuşma Terapisi

hazelezgi.dundaruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Kısa Özgeçmiş

Fatma Saygın Anadolu Lise’sinde lise eğitimini tamamlamıştır. 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde lisans eğitimi sırasında proje görevlisi, mezuniyeti sonrasında ise proje asistanı olarak çalışmıştır. Sonraki yıllarda anaokulu ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kurum psikoloğu olarak görev yapmıştır. 2015 yılında Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü’nde yüksek lisans yapmaya hak kazanmıştır. 2018 yılında “ Otizmli Bireylerde Doğal Dil Öğretim Yöntemlerinin Etkileri: Alanyazın İncelemesi ” isimli projesiyle yüksek lisans programından mezun olmuştur. Özel klinik ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde uzman dil ve konuşma terapisti ve dil ve konuşma terapisi koordinatörü olarak görev almıştır. 2021 Ağustos ayından beri NP Feneryolu Tıp Merkezi’nde Uzman Dil ve Konuşma Terapisti olarak görevini sürdürmektedir. Okul Öncesi Dönemde Kekemelik Değerlendirme ve Terapisi ile DIR Floortime (101) Başlangıç Düzeyi Eğitimi kurslarına katılmıştır. Üsküdar Üniversitesi Nörobilim bölümünde ikinci yüksek lisansına devam etmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index