Dr.Öğr. Üyesi Hatice DEMİRDAĞ

SBF / Hemşirelik

hatice.demirdaguskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5092

ORCID: 0000-0002-6512-7497

Citation : 58 | h-index : 4 | i10-index : 1


Araştırma Alanları

Cerrahi hemşireliği, Ameliyat öncesi bakım, Ameliyat sırası bakım, Ameliyat sonrası bakım, Cerrahi enfeksiyon, Yara, Yanık, Ağrı, Basınç Yaralanması, Kardiyovasküler cerrahi, CABG, Kolorektal cerrahi, Stoma, Onkolojik Cerrahi, Nöroşirurji Henşireliği, Transplantasyon, Organ bağışı, Hasta Eğitimi, Hemşirelik eğitimi, Uzaktan eğitim, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, Müzikterapi, Aromaterapi, Hipnoterapi, Ürogenital Cerrahi, Preoperative anksiyete, Hemşirelik bakımı, Sağlık bilişimi, Hemşirelik bilişimi

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 4 10

Kısa Özgeçmiş

Hatice DEMİRDAĞ 2005 yılında Kocaeli Üniversitesi Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun olmuştur. 2009 yılında yine Kocaeli Üniversitesi’nden Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan DEMİRDAĞ, 2018 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamlayarak Doktor unvanını almıştır. 14 yıl farklı hastanelerde acil servis, yoğun bakım, kalite birimi ve ARGE birimi gibi bölümlerde çalışmıştır. 2019 yılından bu yana Üsküdar Üniversitesinde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. KRONİK YARASI OLAN BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2024.
 2. YÜZÜSTÜ POZİSYONA ALINAN AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU HASTALARINDA ENTERAL BESLENMENİN ETKİNLİĞİ VE TOLERASYONU: RETROSPEKTİF TANIMLAYICI ÇALIŞMA, 2023.
 3. TEKRARLI MİYOKARD İNFARKTÜSÜ GEÇİREN HASTALARDA ÖZ BAKIM YÖNETİMİ VE İLAÇ UYUMU, 2023.
 4. YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN KANITA DAYALI HEMŞİRELİĞE YÖNELİK TUTUMLARI VE ENGELLERİNİN BELİRLENMESİ, 2022.
 5. YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TEDAVİ GÖREN HASTALARIN ALGILADIKLARI ÇEVRESEL STRESÖRLER VE UYKU KALİTESİNİN İNCELENMESİ, 2022.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 2

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 18

Determining Preschool Teachers' Basic First Aid Knowledge Levels

Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2023)

Experiences of Nurses During the Fight Against COVID-19: A Qualitative Study.

International Journal of Caring Sciences May-August 2022 Volume 15 | Issue 2| Page1374 (2022)

Cerrahi hastalarında müzikle tedavi

SAĞLIK VE YAŞAM BİLİMLERİ DERGİSİ (2021)

Nanoteknoloji'nin Tedavi ve Bakım Girişimlerine Yansıması

Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi (2016)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesi, 2022.

Projeler > Projeler

 1. KORONER ARTER BYPASS GREFT GEÇİREN HASTALARDA SAĞLIK ALGISI VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK RİSK FAKTÖRLERİ BİLGİ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ, 2024.
 2. Hastane Polikliniklerine Başvuran Bireylerin Kanser Taramalarına Karşı Tutumu, 2024.
 3. CERRAHİ HASTALARINDA AMELİYAT ÖNCESİ AĞRI İNANÇLARI VE CERRAHİ KORKUNUN AMELİYAT SONRASI AĞRI İLE İLİŞKİSİ, 2024.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK HAFTASI SEMPOZYUMU, 2024.
 2. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK HAFTASI SEMPOZYUMU, 2024.
 3. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK HAFTASI SEMPOZYUMU, 2024.
 4. Organ Bağışı Farkındalığı, 2023.
 5. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Sempozyumu, 2023.
 6. 1. Uluslararası Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Kongresi, 2023.
 7. 3. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (IGSCONG`23), 2023.
 8. 3. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (IGSCONG`23), 2023.
 9. 3. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (IGSCONG`23), 2023.
 10. XII. Ulusal & I. Uluslararası Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 2023.
 11. The 6th Global Public Health Conference (GLOBEHEAL 2023), 2023.
 12. The 6th Global Public Health Conference (GLOBEHEAL 2023), 2023.
 13. 16. Nöroşirurji Hemşireliği kongrrsi, 2022.
 14. 2. Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi, 2022.
 15. 2. Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi (ICOHER`22), 2022.
 16. 2. Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi, 2022.
 17. Maltepe University International Student Congress-, 2022.
 18. 4. Uluslararası 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2022.
 19. I. Uluslararası Hemşirelik Eğitiminde Program Geliştirme Kongresi, 2021.
 20. Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu 3, 2021.
 21. HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİ SEMPOZYUMU 3, 2021.
 22. HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİ SEMPOZYUMU, 2021.
 23. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ulusal Hemşirelik Kongesi - 1, 2021.
 24. T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ-I, 2021.
 25. The Trihd International Clinical Nursing Research Congress, 2020.
 26. VII. Uluslaraarsı Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, 2018.
 27. VII. Uluslararası Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, 2018.
 28. 53. Ulusal Diyabet Kongresi., 2017.
 29. IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2016.
 30. IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2016.

İdari Faaliyetler

 1. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 51-60 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - Devam ediyor.)
 2. Kurul Üyeliği / Board Member, Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği, (2022 - Devam ediyor.)
 3. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 61-70 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 4. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 5. Koordinatör / Coordinator, ARGEYEP Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 6. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Hemşirelik Araştırma ve Uygulamalarını Geliştirme Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akreditasyon Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 9. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hemşirelik Eğitimini Geliştirme Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 10. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - 2021)
 11. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 11-20 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - 2020)

Bilimsel Üyelikler

 1. BİLİŞİM HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 2023
 2. TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ 2023
 3. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği 2023
 4. HEMŞİRELİK EĞİTİMİ DERNEĞİ 2021

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Hemşirelikte Bilişim, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım I, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Sağlığın Değerlendirmesi, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 5. Mezuniyet Projesi (Proje), (Lisans / 2022-2023 Güz)
 6. Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 7. Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım III, (Lisans / 2022-2023 Güz)