Dr.Öğr. Üyesi Hatice DEMİRDAĞ

SBF / Hemşirelik

hatice.demirdaguskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5092

ORCID ID: 0000-0002-6512-7497

Citation : 30 | h-index : 3 | i10-index : 2


Kısa Özgeçmiş

Hatice DEMİRDAĞ 2005 yılında Kocaeli Üniversitesi Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun olmuştur. 2009 yılında yine Kocaeli Üniversitesi’nden Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan DEMİRDAĞ, 2018 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamlayarak Doktor unvanını almıştır. Şimdilerde DEMİRDAĞ, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN KANITA DAYALI HEMŞİRELİĞE YÖNELİK TUTUMLARI VE ENGELLERİNİN BELİRLENMESİ, 2022.
 • YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TEDAVİ GÖREN HASTALARIN ALGILADIKLARI ÇEVRESEL STRESÖRLER VE UYKU KALİTESİNİN İNCELENMESİ, 2022.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 8

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • Maltepe University International Student Congress-, 2022.
 • 4. Uluslararası 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2022.
 • I. Uluslararası Hemşirelik Eğitiminde Program Geliştirme Kongresi, 2021.
 • HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİ SEMPOZYUMU, 2021.
 • Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu 3, 2021.
 • HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİ SEMPOZYUMU 3, 2021.
 • T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ-I, 2021.
 • İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ulusal Hemşirelik Kongesi - 1, 2021.
 • The Trihd International Clinical Nursing Research Congress, 2020.
 • VII. Uluslaraarsı Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, 2018.
 • VII. Uluslararası Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, 2018.
 • 53. Ulusal Diyabet Kongresi., 2017.
 • IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2016.
 • IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2016.

İdari Faaliyetler

 • Kurul Üyeliği / Board Member, Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği, (2022 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 61-70 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, ARGEYEP Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Hemşirelik Araştırma ve Uygulamalarını Geliştirme Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akreditasyon Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hemşirelik Eğitimini Geliştirme Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - 2021)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 11-20 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - 2020)

Bilimsel Üyelikler

 • HEMŞİRELİK EĞİTİMİ DERNEĞİ 2021

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • İlk Yardım ve Acil Bakım, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım III, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İlaç Güvenliği ve Yönetimi, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index