Prof.Dr. İsmail DALAY

SBF / Sağlık Yönetimi / SBE / Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans

ismail.dalayuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222


Araştırma Alanları

Örgütsel Davranış, Stratejik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 10

Kısa Özgeçmiş

Prof. Dr. İsmail Dalay İstanbul’da doğdu. Burdur Ticaret Lisesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Lisansüstü eğitimini, Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulunu bitirdi. Yıldız Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme alanında Doktorasını yaptı, aynı dalda Doçent oldu. Sakarya Üniversitesinde Profesör oldu.  
 1974-2006- yılları arasında Yıldız Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesinde çeşitli tarihlerde Rektör yardımcılığı, Dekanlık, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüttü,  Yönetim Organizasyon ve İşletme anabilim dallarında lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri verdi, tez danışmanlığı yaptı  ve öğretim üyeliğini sürdürdü.
2003- 2005 Yılları arasında Avustralya Perth Edith Cowan Üniversitesinde Araştırmacı Profesör olarak, 2007-2008 Yılları arasında Almanya Siegen Üniversitesinde konusuyla ilgili çalışmalar yaptı. 
1994-1997 Yılları arasında Bakü Azerbaycan’da Halk Tasarrufatını İdare etme Enstitüsünde Dekanlık yaptı ve konusuyla ilgili dersler verdi.
2008-2015 Yılları arasında Aydın Üniversitesi, Beykent Üniversitesi ve Gelişim Üniversitelerinde konu ile ilgili lisans, lisansüstü ve Doktora dersleri verdi. 
Biri İngilizce olmak üzere 6 adet kitabı, Uluslararası ve ulusal alanda  konusu ile ilgili birçok makalesi yayınlanmıştır. Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı olup bazı işletmelere danışmanlık yapmaktadır. 
Yayına hazır Kitapları:
Dinlence Yönetimi
Entegre Yönetim Sistemleri
Finans Matematiği.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 1

Sağlık Hizmetlerine Erişimde Tüketici Tutum ve Taleplerinin Etkisinin İncelenmesi: Pareto Analizi Uygulaması

İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (2023)