Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan’ın Mesajı

Sevgili Öğrencilerimiz,

Sağlık Bilimleri Fakültemizin amacı toplumumuzun ihtiyaçlarına yönelik, güncel bilgi ve gelişmelerle uyumlu, bilim, teknoloji ve insan haklarına dayalı, çağdaş yöntem ve yaklaşımlarla eğitilmiş, yetkin, kültürel ve evrensel değerlere saygılı, ihtiyaç duyulan sağlık alanlarında etkin ve başarıyla çalışabilecek bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda alanında öncü, liderlik yapabilen, bilgi üretmeyi ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, etik ilkeler ve ekip çalışmasına inanmış, özgüveni yüksek, bilimi, eğitimi ve hizmeti toplum, insanlık yararına kullanabilecek meslek profesyonelleri olmanızı amaçlıyoruz.

Eğitimin dünyayı değiştirebilecek en büyük güç olduğu inancımızla, nitelikli öğretim elemanlarımız ve çalışanlarımız bu amaca uygun olarak sürekli çalışıyorlar. Toplumumuz ve yaşadığımız dünyayı pozitif yönde değiştirmek için eğitimin, adaletin, şeffaflığın ve insanı sevmenin önemine inanıyoruz. Bu amaçla dünyadaki güncel bilgilerle koordineli olmak için, bölümlerimizin akredite olması için ve üretilen bilgilerin toplum ve insanlık yararına kullanılması için çalışmalarımızı durmaksızın sürdürüyoruz.  

Fakültemizde mevcut olan 13 bölüm ile bu ilkeler doğrultusunda lisans ve bazı bölümlerimizdeki yüksek lisans ve doktora programlarımızla sizler için çalışıyoruz. Öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığı bizler için çok önemli. Pandemi sürecinde koruyucu sağlık hizmet ve önlemlerine azami dikkat ve uyum gösterirken, teorik ve uygulama eğitimlerimizde sağlığı tehlikeye atmayacak şekilde önlemler aldık, uzaktan eğitimlerimize aksamaya yol açmadan devam ettik, pandemi sürecinin gereksinimlerine göre eğitim ve sağlık konusunda aynı duyarlılığı sürdürmeye devam edeceğiz.

Başarı ve sağlık dileklerimizle.

Prof.Dr. Arif Aktuğ ERTEKİN

DekanÜniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!