Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Arş.Gör. Yusuf BAKTIR

SBF / Sağlık Yönetimi

yusuf.baktiruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

1982 yılında Kayseri’de doğdu. 2004 yılında Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü iyi derece ile bitirdi. 2018 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme Bölümü yüksek lisans eğitimini tamamladı.2016 akademik yılından itibaren Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Yönetimi Doktora programında eğitimine devam etmektedir.