Dr.Öğr. Üyesi Yusuf BAKTIR

SBF / Sağlık Yönetimi / Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SATUMER) - Müdür

yusuf.baktiruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5046

ORCID: 0000-0003-2321-6683

Citation : 5 | h-index : 1 | i10-index : 0


Araştırma Alanları

Sağlık Yönetimi, Yönetim, Finansal Yönetim, Sağlık Ekonomisi,

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 8 10

Kısa Özgeçmiş

1982 yılında Kayseri’de doğdu. 2004 yılında Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü iyi derece ile bitirdi. 2018 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme Bölümü yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2016 yılında Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak başladı. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Yönetimi Doktora programından 2021 yılında mezun oldu. Doktor öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. SAĞLIK ALANINDA MARKALAŞMA VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÖZEL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI GRUBU ÖRNEĞİ, 2024.
 2. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARDA DUYGUSAL ZEKA İLE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ, 2024.
 3. Acil yardım ambulanslarının ergonomik açıdan değerlendirilmesi: İstanbul örneği, 2023.
 4. HEMŞİRELERDE MOBBİNGİN ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ, 2023.
 5. Kadınların meme kanserinin erken tanısı hakkında bilgi seviyelerinin ve farkındalıklarının değerlendirilmesi, 2023.
 6. Hastanelerde sağlık çalışanlarının motivasyon düzeylerinin örgütsel bağlılıklarına etkisi: Kocaeli örneği, 2023.
 7. Sağlık Kurumunda Çalışanların Algılanan Yönetici Desteği ve İş Üretkenliği Düzeyleri Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi Bir Kamu Hastanesi Örneği, 2023.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 6

Sağlık Hizmetlerine Erişimde Tüketici Tutum ve Taleplerinin Etkisinin İncelenmesi: Pareto Analizi Uygulaması

İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (2023)

SAĞLIK 4.0 GÜNCEL UYGULAMALAR VE GELECEKTEKİ YERİ

Social Sciences Studies Journal (2021)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Bankacılık ve Finans Araştırmaları, 2019.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 9. International Health Sciences and Management Conference (IHMC), 2024.
 2. 9. International Health Sciences and Management Conference (IHMC), 2024.
 3. Azerbaijan International Congress of Scientific Research, 2023.
 4. 8. International Health Sciences and Management Conference, 2023.
 5. 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, 2022.
 6. 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, 2022.
 7. 12. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, 2021.
 8. 12. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, 2021.
 9. 6. International Health Sciences and Management Conference, 2021.
 10. 6. International Health Sciences and Management Conference, 2021.
 11. 5. International Health Sciences and Management Conference, 2020.
 12. 5. International Health Sciences and Management Conference, 2020.
 13. 4. International Health Sciences and Management Conference, 2019.
 14. 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2018.
 15. 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2018.
 16. 3rd International Health Sciences and Management Conference, 2018.
 17. 3rd International Health Sciences and Management Conference, 2018.

İdari Faaliyetler

 1. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, SATUMER, (2022 - Devam ediyor.)
 2. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Halk Sağlığı ve Sağlık Politikaları Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 3. Raportör, Akreditasyon (Müdek, Fedek, Sabak vb) raportörlüğü, (2019 - Devam ediyor.)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2022)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2022)
 6. Raportör, Koordinatörlük / Komisyon Raportörlüğü, (2018 - Devam ediyor.)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte/MYO Web Sayfası Geliştirme Komisyonu, (2017 - Devam ediyor.)
 8. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2016 - Devam ediyor.)
 9. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2016 - Devam ediyor.)
 10. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Müfredat Geliştirme ve Ders Metaryali Komisyonu, (2016 - Devam ediyor.)
 11. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Ders Programı Hazırlama Komisyonu, (2016 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Sağlık Ekonomisi, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 2. Matematik, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Sağlık Sigortacılığı ve Aktüeryası, (Doktora / 2022-2023 Bahar)
 4. Seminer, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Seminer, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 7. Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 8. Genel Muhasebe II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 9. Mühendislik Ekonomisi, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 10. Sağlık Ekonomisi, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 11. Sağlık Sigortacılığı ve Aktüeryası, (Doktora / 2022-2023 Güz)
 12. Seminer, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 13. Temel Muhasebe ve Finans Kavramları, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 14. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 15. Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 16. Sağlık Turizmi, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 17. Sağlık Kurumlarında Kantitatif Yönetim, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 18. Sağlık Sigortacılığı ve Aktüerya, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 19. Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 20. Genel Muhasebe I, (Lisans / 2022-2023 Güz)