Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu


Prof.Dr. Arif Aktuğ ERTEKİN

SBF - Dekan 

arifaktug.ertekin@uskudar.edu.tr

+90 216 400 22 22 / 2401-2402


Prof.Dr. Selma DOĞAN

SBF / Hemşirelik Bölüm Başkanı

selma.dogan@uskudar.edu.tr

+90 216 400 22 22 / 2506


Prof.Dr. Ahmet KONROT

SBF / Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı

ahmet.konrot@uskudar.edu.tr

+90 216 400 22 22 / 4100


Prof.Dr. İsmail BARIŞ

SBF / Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı

ismail.baris@uskudar.edu.tr

+90 216 400 22 22 / 5039


Doç.Dr. Serkan YILMAZ

Üye / Sağlık Yönetimi

serkan.yilmaz@uskudar.edu.tr

+90 216 400 22 22 / 5065


Doç. Dr. Müge ENSARİ ÖZAY

Üye / İş Sağlığı ve Güvenliği

muge.ensariozay@uskudar.edu.tr

+90 216 400 2222 / 5030


Dr.Öğr. Üyesi Ayça DEMİR YILDIRIM

Üye / Ebelik Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı

ayca.demir@uskudar.edu.tr

+90 216 400 2222

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!