Dr.Öğr. Üyesi Aydan AKKURT YALÇINTÜRK

SBF / Hemşirelik

aydan.akkurtyalcinturkuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 3239

ORCID: 0000-0002-5386-0624

Citation : 31 | h-index : 4 | i10-index : 0


Araştırma Alanları

Geropsikiyatri, Hemşirelik, İnovasyon, Psikiyatri Hemşireliği, Simülasyon

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3

Kısa Özgeçmiş

Aydan AKKURT YALÇINTÜRK 2011 yılında Kastamonu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nden mezun olmuştur. 2014 yılında Haliç Üniversitesi Hemşirelik Anabilim Dalı Psikiyatri Hemşireliği Programı’nda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. YALÇINTÜRK, 2022 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde Hemşirelik Anabilim Dalı Psikiyatri Hemşireliği Doktora Programı’ndan mezun olarak doktor unvanını almıştır. 2022 yılında Üsküdar Üniversitesinde Dr. Öğr. Üyesi unvanı ile öğretim üyesi olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde göreve başlamıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. KANSER TANISI ALAN BİREYLERDE BİLGİ YÜKÜ İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE ANKSİYETE DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2023.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 3

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 1

Şizofreni Tanılı Bireylerde Müzik Terapinin Etkisi

Journal of Health Sciences and Technologies (2024)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Yaşlılık Dönemi Anksiyete ve Dissosiyatif Bozukluklar ve Profesyonel Yaklaşım, 2023.
 2. Ağır Evre Nörobilişsel Bozukluğu Olan Yaşlı Birey ve Hemşirelik Bakımı, 2023.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. Hemşirelikte Bakımın Gücü ve Yenilikçi Uygulamalar, 2024.
 2. Mutlu Yaş Alma ve Yaşlılık Sempozyumu, 2024.
 3. 7.uluslararası 11.ulusal psikiyatri hemşireliği kongresi, 2023.
 4. 7. Uluslararası 11. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2023.
 5. 7. Uluslararası 11. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2023.
 6. 7. Uluslararası 11. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2023.
 7. 7. Uluslararası 11. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2023.
 8. 1.Uluslararası 21.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 9. 6. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, 2022.

İdari Faaliyetler

 1. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hemşirelik Araştırma ve Uygulamalarını Geliştirme Çalışma Grubu, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - Devam ediyor.)

Ödüller

 1. Dijitalleşme ve Sağlık alanındaki TÜBİTAK 1503 Proje Pazarı Diji- Sağlık İnovatif Çözümler Zirvesi’nde “OTI-STOP” adlı proje 11. olmuştur., (Haliç Üniversitesi), 2023.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Seminer, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım IV, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım I, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Hemşirelikte Öğretim, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 7. Sağlığın Değerlendirilmesi, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 8. Sağlık Hizmetlerinde İletişim, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 9. Mezuniyet Projesi (Proje), (Lisans / 2022-2023 Güz)
 10. Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım VI, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 11. Hemşirelikte İletişim, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 12. Kadın Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında Bakım, (Lisans / 2022-2023 Güz)