Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanlıkları


Prof.Dr. Arif Aktuğ ERTEKİN

SBF - Dekan

arifaktug.ertekin@uskudar.edu.tr

+90 216 400 22 22 / 2401-2402


Doç.Dr. Müge ARSLAN

SBF / Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı

muge.arslan@uskudar.edu.tr

+90 216 400 2222 / 5160


Prof.Dr. Nurper ÜLKÜER

SBF / Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı

nurper.ulkuer@uskudar.edu.tr

+90 216 400 2222 / 5115


Prof.Dr. Ahmet KONROT

SBF / Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı

ahmet.konrot@uskudar.edu.tr

+90 216 400 22 22 / 4100


Prof.Dr. Güler CİMETE

SBF / Ebelik Bölüm Başkanı

ahmet.konrot@uskudar.edu.tr

+90 216 400 22 22 / 4100


Prof.Dr. Sevda ASQAROVA

SBF / Ergoterapi Bölüm Başkanı

sevda.asqarova@uskudar.edu.tr

+90 216 400 22 22 / 2309


Prof.Dr. Deniz DEMİRCİ

SBF / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı

deniz.demirci@uskudar.edu.tr

+90 216 400 22 22 / 5077


Prof.Dr. Selma DOĞAN

SBF / Hemşirelik Bölüm Başkanı

selma.dogan@uskudar.edu.tr

+90 216 400 22 22 / 2506


Dr.Öğr. Üyesi Rüştü UÇAN

SBF / İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı

rustu.ucan@uskudar.edu.tr

+90 216 400 22 22 / 4109


Dr.Öğr. Üyesi Didem ŞAHİN CEYLAN

SBF / Odyoloji Bölüm Başkanı

didem.sahinceylan@uskudar.edu.tr

+90 216 400 2222 / 4103


Prof.Dr. Osman SULAK

SBF / Ortez ve Protez Bölüm Başkanı

osman.sulak@uskudar.edu.tr

+90 216 400 2222 / 4135


Dr.Öğr. Üyesi Zehra AKGÜN

SBF / Perfüzyon Bölüm Başkanı

zehra.akgun@uskudar.edu.tr

+90 216 400 22 22 / 5086


Prof.Dr. Haydar SUR

SBF / Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı

haydar.sur@uskudar.edu.tr

+90 216 400 2222 / 3030


Prof.Dr. İsmail BARIŞ

SBF / Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı

ismail.baris@uskudar.edu.tr

+90 216 400 22 22 / 5039

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!