Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Arş.Gör. Melike BOZTİLKİ

SBF / Sosyal Hizmet

melike.boztilkiuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5022

ORCID ID:

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

Melike Boztilki Hatay’da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdi. Çeşitli eğitim kuruluşlarında öğretmenlik ve farklı medya kuruluşlarında muhabirlik yaptı. Daha sonra ASPB İstanbul İl Müdürlüğü’nde görev aldı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler yüksek lisans programını tamamladı. Halen, Kocaeli Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Sosyal Politika alanında doktora eğitimi devam etmektedir. Boztilki, yüksek lisans tezini çocuk koruma uygulamaları üzerine yaptı ve halen, alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarını destekleyici çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar, bakım verenlerin eğitimleri üzerine yoğunlaşmaktadır. 2016 yılında İSTKA ve MEB işbirliğiyle yürütülen “Hayat Rehberi Yetiştirme Projesi” kapsamında “Dezavantajlı Çocuklarla İletişim” ve “Dezavantajlı Çocuklarla Çalışmak” başlıklı modülleri yazmıştır.  

Devamı

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 1
Maneviyat ve Sağlık
JAREN Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi (2017)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü


Kitap Adı Yıl
Refakatsiz Göçmen Çocuklar 2018
Tıbbi ve Psiko-Sosyal Hizmet "Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Sosyal Çalışma" 2017
Sağlık Kurumlarında Sosyal Çalışmacılar ve İletişim 2017
Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri ('Sosyal İnşacılık' ve 'Motivasyonel Görüşme' bölümleri çevirisi) 2015

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 1
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
The Future of Islamic Spiritual Care 12 / 2018

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Koordinatör Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü 2019
Komisyon Üyesi Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Üyesi Muafiyet Komisyonu 2018

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index