Dr.Öğr. Üyesi Melike BOZTİLKİ

SBF / Sosyal Hizmet

melike.boztilkiuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5022

Kısa Özgeçmiş

Melike Boztilki Hatay’da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdi. Çeşitli eğitim kuruluşlarında öğretmenlik ve farklı medya kuruluşlarında muhabirlik yaptı. Daha sonra ASPB İstanbul İl Müdürlüğü’nde görev aldı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler yüksek lisans programını tamamladı. Halen, Kocaeli Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Sosyal Politika alanında doktora eğitimi devam etmektedir. Boztilki, yüksek lisans tezini çocuk koruma uygulamaları üzerine yaptı ve halen, alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarını destekleyici çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar, bakım verenlerin eğitimleri üzerine yoğunlaşmaktadır. 2016 yılında İSTKA ve MEB işbirliğiyle yürütülen “Hayat Rehberi Yetiştirme Projesi” kapsamında “Dezavantajlı Çocuklarla İletişim” ve “Dezavantajlı Çocuklarla Çalışmak” başlıklı modülleri yazmıştır.  

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 2

Maneviyat ve Sağlık

JAREN Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi (2017)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Sağlık Psikolojisi, 2022.
 • Compulsory Citizenship Behavior and Perceived Stress Level in the Pandemic Process: A Research on Healthcare Professionals, 2021.
 • Feminist ve Eleştirel Kuramlar, 2021.
 • Risk Altındaki Çocuklar ve Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuklar, 2020.
 • Refakatsiz Göçmen Çocuklar, 2018.
 • Tıbbi ve Psiko-Sosyal Hizmet "Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Sosyal Çalışma", 2017.
 • Sağlık Kurumlarında Sosyal Çalışmacılar ve İletişim, 2017.
 • Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri ('Sosyal İnşacılık' ve 'Motivasyonel Görüşme' bölümleri çevirisi), 2015.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • The Future of Islamic Spiritual Care, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2019 - 2020)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2020)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, GENÇ KADEM KULÜBÜ, (2019 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, İNSANİ DEĞERLER-ETİK KULÜBÜ, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2018 - 2019)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index