Prof.Dr. Haydar SUR

Tıp Fakültesi - Dekan/ Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı / SBF - Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı

haydar.suruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 3030

ORCID ID: 0000-0002-6862-179X

Citation : 3025 | h-index : 30 | i10-index : 43


Kısa Özgeçmiş

1961 yılında Konya’da doğdu. 1986’da İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Muş İlinde Sağlık Müdür Yardımcısı olarak mecburi hizmetini tamamladı. 1988’de Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatında Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi’nde bağışıklama ve bulaşıcı hastalıklarla savaş konularıyla ilgili görevler aldı. 1989’da İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nde görevlendirildi ve 2 yıl kesintiyle 1996’ya kadar Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 1994 yılında London School of Hygiene and Tropical Medicine’dan Halk Sağlığı Yüksek Lisansı, 1996’da İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Halk Sağlığı Doktorası derecelerini aldı. 1996’da Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi’nde Sağlık Yönetimi Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. 1998’de Halk Sağlığı Doçentliği, 2003’te Sağlık Yönetimi Profesörlüğü derecelerini elde etti. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 14 yılın tamamında Bölüm Başkanı,  sekiz yılında Dekan Yardımcısı, bir yılında Vekil Dekan olarak görev yaptı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Özel Sağlık Sigortacılığında Aşırı Kullanımların Boyutu ve Nedenlerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması”, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü- Sigortacılık Anabilim Dalı, 2019.
 • Hasta Güvenliği Açısından Sağlık Okuryazarlığının Önemi- Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Bir Araştırma, 2019.
 • Juint Commission International Akreditasyonu Almış Bir Hastanede Hasta Güvenliği Kültürünün ve Buna Yönelik Eğitimin Değerlendirilmesi, 2019.
 • İnovasyonda Yeni Yaklaşım “Tutumlu İnovasyon” Ve Faydalı Bir Model Çalışması, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 4

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • sağlık iletişimi, 2020.
 • Sağlıkta Etik ”Güncel Konular ve Yaklaşımlar”, 2020.
 • Sağlık Kurumlarında Stratejik Bilinç ve Stratejist Seçme, 2019.
 • Sağlık Kurumlarında Stratejik Analiz, 2019.
 • HASTA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN LİDERLİĞİN VE SİSTEM YAKLAŞIMININ ÖNEMİ, 2019.
 • HASTA GÜVENLİĞİ VE İLİŞKİLİ KAVRAMLARIN ORTAYA ÇIKIŞI, 2019.
 • Hasta Güvenliği, 2019.
 • Hasta Güvenliği, 2019.
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 2018.
 • Konuşma Becerileri, 2018.
 • Hazırlıklı Konuşmaları, 2018.
 • Etkili Dinleme, 2018.
 • SAĞLIK KURUMLARINDA KANTİTATİF YÖNETİM, 2018.
 • Bütün Yönleriyle Yönetim ve Mizah, 2018.
 • SAĞLIK EKONOMİSİ, 2018.
 • Sağlık Sistemleri, 2017.
 • Stratejik Yönetim, 2017.
 • Epidemiyolojik Göstergeler, 2017.
 • SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, 2017.
 • SAĞLIKTA ARZ VE TALEP, 2017.
 • VERİLERİN ÖZETLENMESİ SUNUMU VE ANALİZİ, 2017.
 • Hizmet Sunumunda Dünya Modelleri, 2016.
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: İLKELER VE İŞLEVLER, 2012.
 • İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI VE TEDARİĞİ, 2012.
 • ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU VE İŞ DOYUMU, 2012.
 • VERİYE DAYALI YÖNETİM, 2012.
 • SAĞLIK HİZMETLERİNİN GEÇMİŞİ VE GELİŞİMİ, 1998.
 • SAĞLIK BAKANLIĞI VE HİZMETLERİ, 1998.
 • ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI, 1998.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • SAĞLIK HİZMETLERİ EL KİTABI, ISSN:, 1998.
 • HASTA GÜVENLİĞİ, ISSN:, 2012.
 • Bütün Yönleriyle Yönetim ve Mizah, ISSN:, 2018.
 • Giriş Kapısı: Akademisyenliğe İlk Adım, ISSN:, 2018.
 • HASTA GÜVENLİĞİ YAKLAŞIMLARI, ISSN:, 2019.

Projeler > Projeler

 • Bilinçli Anne-Güvenli Çocuk Eğitim Programı, 2019.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 1. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi, 2022.
 • 6. International Health Sciences and Management Conference, 2021.
 • 6. International Health Sciences and Management Conference, 2021.
 • 6. International Health Sciences and Management Conference, 2021.
 • 5. International Health Sciences and Management Conference, 2020.
 • 5. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YÖNETİMİ KONGRESİ, 2020.
 • 9. International Trakya Family Medicine Congress, 2020.
 • 15. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, 2020.
 • 15. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, 2020.
 • SAĞLIK ÇALIŞANLARI KONGRESİ VE İSTANBUL SAĞLIK YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ TANITIM TOPLANTISI, 2019.
 • Sağlıkta Değişen Paradigmalar Sürdürülebilirlik, Digitalleşme ve Yapay Zeka, 2019.
 • SAĞLIKTA DEĞİŞEN PARADİGMALAR, 2019.
 • SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI PANELİ, 2019.
 • 4. International Health Sciences and Management Conference, 2019.
 • 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2018.
 • 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2018.
 • 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2018.
 • 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2018.
 • 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2018.
 • 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2018.
 • 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2018.
 • 3rd International Health Sciences and Management Conference, 2018.
 • 3rd International Health Sciences and Management Conference, 2018.
 • 3rd International Health Sciences and Management Conference, 2018.
 • 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, 2018.
 • 3rd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES AND MANAGEMENT CONFERENCE, THE FUTURE of HEALTH SERVICES AND HEALTH SYSTEMS, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Yönetim / Management, Dekan / Dean, (2020 - Devam ediyor.)
 • Yönetim / Management, Dekan / Dean, (2019 - 2020)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Sağlık Yönetimi, (2019 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Sağlık Politikası ve Planlaması (Yaz Okulu), (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Tıpta İnsani Bilimler, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Tıpta Kurul Dersleri (Kurul 3B), (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, (Doktora / 2021-2022 Bahar)
 • Sağlık Kuruluşlarında Kantitatif Yönetimi, (Doktora / 2021-2022 Bahar)
 • Sağlık Politikaları ve Analizi, (Doktora / 2021-2022 Bahar)
 • Sağlık Politikaları ve Planlaması, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Sağlık Yönetiminde Alan Çalışması, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Üniversite Kültürü II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Medical Humanities, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Halk Sağlığına Giriş, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Klinik Bilimlere Giriş ve Enfeksiyon Hastalıkları Kurulu (Kurul VIII), (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Seminer, (Doktora / 2021-2022 Güz)
 • Sağlık Kuruluşlarında Kantitatif Yönetimi, (Doktora / 2021-2022 Güz)
 • Halk Sağlığı, (Doktora / 2021-2022 Güz)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Sağlık Politikası ve Planlaması, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Sağlık Hizmetleri Yönetimi, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Introduction to Public Health, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Koruyucu Diş Hekimliği ve Epidemiyoloji, (Lisans / 2021-2022 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index