Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Prof.Dr. Haydar SUR

Tıp Fakültesi - Dekan/ Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı / SBF - Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı

haydar.suruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5081

ORCID ID: 0000-0002-6862-179X

Citation : 1915 | h-index : 25 | i10-index : 31

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

1961 yılında Konya’da doğdu. 1986’da İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Muş İlinde Sağlık Müdür Yardımcısı olarak mecburi hizmetini tamamladı. 1988’de Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatında Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi’nde bağışıklama ve bulaşıcı hastalıklarla savaş konularıyla ilgili görevler aldı. 1989’da İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nde görevlendirildi ve 2 yıl kesintiyle 1996’ya kadar Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 1994 yılında London School of Hygiene and Tropical Medicine’dan Halk Sağlığı Yüksek Lisansı, 1996’da İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Halk Sağlığı Doktorası derecelerini aldı. 1996’da Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi’nde Sağlık Yönetimi Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. 1998’de Halk Sağlığı Doçentliği, 2003’te Sağlık Yönetimi Profesörlüğü derecelerini elde etti. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 14 yılın tamamında Bölüm Başkanı,  sekiz yılında Dekan Yardımcısı, bir yılında Vekil Dekan olarak görev yaptı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Yönetilen Lisansüstü Tezleri


  • Özel Sağlık Sigortacılığında Aşırı Kullanımların Boyutu ve Nedenlerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması”, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü- Sigortacılık Anabilim Dalı, 2019.
  • Hasta Güvenliği Açısından Sağlık Okuryazarlığının Önemi- Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Bir Araştırma, 2019.
  • Juint Commission International Akreditasyonu Almış Bir Hastanede Hasta Güvenliği Kültürünün ve Buna Yönelik Eğitimin Değerlendirilmesi, 2019.
  • İnovasyonda Yeni Yaklaşım “Tutumlu İnovasyon” Ve Faydalı Bir Model Çalışması, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *)

Toplam: 1
Sexual Dysfunction in Women with Human Papilloma Virus Infection in th Turkish Population

(2019)

Journal of Obstetrics and Gynaecology

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 2
Türkiye’deki Sağlık Turizmi Çeşitliliğini Artırmak İçin Yeni Bir Model Önerisi: Sağlıklı Yaşam Kampüsü (SAYKA)

(2019)

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD)
Sağlık Harcamalarının Hane Halkı Gelirleri Üzerinde Katastrofik Etkisi

(2019)

Social Sciences Studies Journal

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü


Kitap Adı Yıl
Sağlık Kurumlarında Stratejik Bilinç ve Stratejist Seçme 2019
Sağlık Kurumlarında Stratejik Analiz 2019
HASTA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN LİDERLİĞİN VE SİSTEM YAKLAŞIMININ ÖNEMİ 2019
HASTA GÜVENLİĞİ VE İLİŞKİLİ KAVRAMLARIN ORTAYA ÇIKIŞI 2019
Hasta Güvenliği 2019
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2018
Konuşma Becerileri 2018
Hazırlıklı Konuşmaları 2018
Etkili Dinleme 2018
SAĞLIK KURUMLARINDA KANTİTATİF YÖNETİM 2018
Bütün Yönleriyle Yönetim ve Mizah 2018
SAĞLIK EKONOMİSİ 2018
Sağlık Sistemleri 2017
Stratejik Yönetim 2017
Epidemiyolojik Göstergeler 2017
SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2017
SAĞLIKTA ARZ VE TALEP 2017
VERİLERİN ÖZETLENMESİ SUNUMU VE ANALİZİ 2017
Hizmet Sunumunda Dünya Modelleri 2016
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: İLKELER VE İŞLEVLER 2012
İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI VE TEDARİĞİ 2012
ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU VE İŞ DOYUMU 2012
VERİYE DAYALI YÖNETİM 2012
SAĞLIK HİZMETLERİNİN GEÇMİŞİ VE GELİŞİMİ 1998
SAĞLIK BAKANLIĞI VE HİZMETLERİ 1998
ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI 1998

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 21
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
SAĞLIK ÇALIŞANLARI KONGRESİ VE İSTANBUL SAĞLIK YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ TANITIM TOPLANTISI 12 / 2019
SAĞLIKTA DEĞİŞEN PARADİGMALAR 12 / 2019
Sağlıkta Değişen Paradigmalar Sürdürülebilirlik, Digitalleşme ve Yapay Zeka 12 / 2019
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI PANELİ 12 / 2019
SAĞLIK TURİZMİ ve SAĞLIK POLİTİKALARI PANELİ 11 / 2019
4. International Health Sciences and Management Conference 06 / 2019
2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 11 / 2018
2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 10 / 2018
2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 10 / 2018
2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 10 / 2018
2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 10 / 2018
2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 10 / 2018
2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 10 / 2018
2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 10 / 2018
3rd International Health Sciences and Management Conference 10 / 2018
3rd International Health Sciences and Management Conference 10 / 2018
3. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi 10 / 2018
3rd International Health Sciences and Management Conference 10 / 2018
3rd International Health Sciences and Management Conference 10 / 2018
3rd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES AND MANAGEMENT CONFERENCE, THE FUTURE of HEALTH SERVICES AND HEALTH SYSTEMS 10 / 2018
3rd International Health Sciences and Management Conference 10 / 2018

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Yönetim Dekan 2019
Bölüm Başkanlığı Sağlık Yönetimi 2016

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Dersin Türü
2017-2018 Bahar Seminer Lisansustu
2017-2018 Bahar Üniversite Kültürü IV Lisans
2017-2018 Bahar Üniversite Kültürü V Lisans
2017-2018 Bahar Üniversite Kültürü VI Lisans
2017-2018 Bahar Seminer Lisans
2017-2018 Bahar Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Doktora
2017-2018 Bahar Sağlıkta Araştırma Yöntemleri ve Epidemiyoloji Lisans
2017-2018 Bahar Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Lisans
2017-2018 Bahar Halk Sağlığı Lisans
2017-2018 Bahar Sosyal Refah Politikaları Lisans
2017-2018 Bahar Sağlık Hizmetlerinde Planlama Doktora
2017-2018 Bahar Sağlık Politikaları ve Analizi Doktora
2017-2018 Bahar Sağlık Politikaları ve Planlaması Lisansustu
2018-2019 Güz Sağlık Politikası ve Planlaması Lisans
2018-2019 Güz Sağlık Hizmetlerinin Planlanması Lisans
2018-2019 Güz Sağlık Politikaları Lisans
2018-2019 Güz Seminer Doktora
2018-2019 Güz Temel Muhasebe ve Finans Kavramları Lisansustu
2018-2019 Güz Halk Sağlığı Doktora
2018-2019 Güz Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Araştırması Doktora
2018-2019 Güz Sağlık Hizmetlerinde Proje Yönetimi Doktora
2018-2019 Güz Sağlık Kuruluşlarında Kantitatif Yönetimi Doktora
2018-2019 Güz Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Doktora
2018-2019 Güz Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon Lisansustu

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index