Öğr.Gör. Gamze KAĞAN

SHMYO / İş Sağlığı ve Güvenliği - Program Başkanı

gamze.kaganuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2611

Citation : 131 | h-index : 9 | i10-index : 5


Kısa Özgeçmiş

İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini 1997-2004 yılları arasında Maltepe Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra, 2009 yılında Maltepe Üniversitesi İşletme bölümünü bitirmiştir. Lisans öğrenimi gördüğü Maltepe Üniversitesi’nde Psikoloji bölümünde Çift Anadal yapmaya hak kazanmış olup, bu hakkını 2009 yılında Psikoloji Bölümü Yandal Programı olarak tamamlamıştır. 2014 yılında Üsküdar Üniversitesi’nde Hastane İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans programını tamamlamıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 2

A Retrospective Study of Six Sigma Methodology to Reduce Inoperability among Lung Cancer Patients

5th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, Procedia - Social and Behavioral Sciences (2015)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 11

A Comparative Study between Human Development Index and Work Accidents in Turkey and the EU Member Countries

Journal of Research in Business, Economics and Management (JRBEM) (2015)

Development of Six Sigma Infrastructure for Strabismus Surgeries

International Review of Management and Marketing (2014)

Adoption of Six Sigma’s DMAIC to Reduce Complications in IntraLase Surgeries

International Journal of Statistics in Medical Research (2014)

Formation of Six Sigma Infrastructure for the Coronary Stenting Process

International Review of Management and Marketing (2013)

Majör depresyonda duloksetinin tedavisel kan düzeyini etkileyen etkenler / Factors affecting therapeutic blood level of duloxetine in major depression

NP Akademi (2012)

Atipik antipsikotik kan düzeyi izleminin önemi Bir olgu sunumu / , Importance of atypical antipsychotic blood level monitoring: A case report

NP Akademi (2011)

Klozapin kan düzeyi izlemi ve relaps. Retrospektif bir çalışma / Clozapine blood level monitoring and relapse. A retrospective study

NP Akademi (2011)

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • I. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi, 2020.
 • Online International Conference of COVID-19 (CONCOVID), 2020.
 • INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY, 2019.
 • International Social Innovation Congress, 2019.
 • Uluslararası Sosyal İnovasyon Kongresi, 2019.
 • 3th International Congress on Tourism, Economic and Business Science, 2019.
 • 2. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi, 2018.
 • 14th International Strategic Management Conference, 2018.
 • 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, 2018.
 • 1st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry, 2012.
 • 5th Biennial conference of the International Society for Bipolar Disorders, 14-17 March, İstanbul, 2012.
 • Bulletin of clinical psychopharmacology, 22 (Suppl. 1): 42. PD Psikofarmakoloji Tedavi Güncellemesi Toplantısı, Antalya, Türkiye, 2012.
 • WPA Thematic Conference: Rethinking Quality in Psychiatry: Education, Research, Prevention, Diagnosis & Treatment, İstanbul, 2011.
 • 1st Annual Joint Meeting of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS), the International Society for NeuroImaging in Psychiatry (ISNIP) and the International Society for Brain Electromagnetic Topography, 2010.

İdari Faaliyetler

 • Program Başkanlığı / Head of Program, İş Sağlığı ve Güvenliği, (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, AHBAP KULÜBÜ, (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, SPOR KULÜBÜ, (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, ÇAĞIN VİCDANI KULÜBÜ, (2021 - Devam ediyor.)
 • Program Başkanlığı / Head of Program, İş Sağlığı ve Güvenliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, MYO Disiplin Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, ÇAĞIN VİCDANI KULÜBÜ, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, SPOR KULÜBÜ, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Çalışma Yaşamında Psiko-Sosyal Yaklaşımlar Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, İş sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, MYO Disiplin Komisyonu, (2019 - 2020)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2017 - 2020)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, SPOR KULÜBÜ, (2017 - 2020)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2013 - 2019)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2017 - 2018)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2015 - 2016)
 • Program Başkanlığı / Head of Program, İş Sağlığı ve Güvenliği, (2014 - 2019)
 • Program Başkanlığı / Head of Program, Diyaliz, (2013 - 2014)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, ÇAĞIN VİCDANI KULÜBÜ, (2013 - 2019)

Bilimsel Üyelikler

 • SAD, Sağlık Akademisyenleri Derneği 2021
 • SAYED, Sağlık Yönetimi ve Eğitim Derneği 2021
 • TÜİSAG, Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği 2021
 • ULAKBİM, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 2021
 • ARBİS, TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi 2021
 • SAD, Sağlık Akademisyenleri Derneği 2020
 • SAYED, Sağlık Yönetimi ve Eğitim Derneği 2020
 • TÜİSAG, Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği 2020
 • ULAKBİM, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 2020
 • ARBİS, TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi 2020
 • ARBİS, TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi 2019
 • ULAKBİM, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 2019
 • TÜİSAG, Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği 2019
 • SAYED, Sağlık Yönetimi ve Eğitim Derneği 2019
 • SAD, Sağlık Akademisyenleri Derneği 2019
 • ARBİS, TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi 2018
 • ULAKBİM, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 2018
 • TÜİSAG, Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği 2018
 • SAYED, Sağlık Yönetimi ve Eğitim Derneği 2018
 • SAD, Sağlık Akademisyenleri Derneği 2018

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Genel İşletme, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Genel İşletme, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Hizmetleri Yönetimi, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Hizmetleri Yönetimi, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları I, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları I, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Organizasyonu, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Organizasyonu, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Meslek Etiği, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Meslek Etiği, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Meslek Etiği, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Rapor Hazırlama Teknikleri, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Tıbbi Sekreterlik, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Tıbbi Sekreterlik, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Bitirme Projesi, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Bitirme Projesi, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Meslek Etiği, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Meslek Etiği, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Meslek Etiği, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Meslek Etiği, (onlisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index