Öğr.Gör. Gamze KAĞAN

SHMYO / İş Sağlığı ve Güvenliği - Program Başkanı

gamze.kaganuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2611

Citation : 98 | h-index : 6 | i10-index : 2


Kısa Özgeçmiş

İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini 1997-2004 yılları arasında Maltepe Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra, 2009 yılında Maltepe Üniversitesi İşletme bölümünü bitirmiştir. Lisans öğrenimi gördüğü Maltepe Üniversitesi’nde Psikoloji bölümünde Çift Anadal yapmaya hak kazanmış olup, bu hakkını 2009 yılında Psikoloji Bölümü Yandal Programı olarak tamamlamıştır. 2014 yılında Üsküdar Üniversitesi’nde Hastane İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans programını tamamlamıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 2

A Retrospective Study of Six Sigma Methodology to Reduce Inoperability among Lung Cancer Patients

5th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, Procedia - Social and Behavioral Sciences (2015)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 6

Development of Six Sigma Infrastructure for Strabismus Surgeries

International Review of Management and Marketing (2014)

Formation of Six Sigma Infrastructure for the Coronary Stenting Process

International Review of Management and Marketing (2013)

Majör depresyonda duloksetinin tedavisel kan düzeyini etkileyen etkenler

NP Akademi (2012)

Atipik antipsikotik kan düzeyi izleminin önemi Bir olgu sunumu

NP Akademi (2011)

Klozapin kan düzeyi izlemi ve relaps. Retrospektif bir çalışma

NP Akademi (2011)

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY, 2019.
 • Uluslararası Sosyal İnovasyon Kongresi, 2019.
 • 3th International Congress on Tourism, Economic and Business Science, 2019.
 • 2. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi, 2018.
 • 14th International Strategic Management Conference, 2018.
 • 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, 2018.
 • 1st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry, 2012.
 • 5th Biennial conference of the International Society for Bipolar Disorders, 14-17 March, İstanbul, 2012.
 • Bulletin of clinical psychopharmacology, 22 (Suppl. 1): 42. PD Psikofarmakoloji Tedavi Güncellemesi Toplantısı, Antalya, Türkiye, 2012.
 • WPA Thematic Conference: Rethinking Quality in Psychiatry: Education, Research, Prevention, Diagnosis & Treatment, İstanbul, 2011.
 • 1st Annual Joint Meeting of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS), the International Society for NeuroImaging in Psychiatry (ISNIP) and the International Society for Brain Electromagnetic Topography, 2010.

İdari Faaliyetler

 • Komisyon Üyesi, MYO Disiplin Komisyonu, (2019 - 2020)
 • Koordinatör, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2017 - 2020)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı, SPOR KULÜBÜ, (2017 - 2020)
 • Öğrenci Danışmanlığı, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2013 - 2019)
 • Komisyon Başkanlığı, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2017 - 2018)
 • Komisyon Üyesi, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2015 - 2016)
 • Program Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği, (2014 - 2019)
 • Program Başkanlığı, Diyaliz, (2013 - 2014)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı, ÇAĞIN VİCDANI KULÜBÜ, (2013 - 2019)

Bilimsel Üyelikler

 • ARBİS, TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi 2018
 • ULAKBİM, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 2018
 • TÜİSAG, Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği 2018
 • SAYED, Sağlık Yönetimi ve Eğitim Derneği 2018
 • SAD, Sağlık Akademisyenleri Derneği 2018

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Genel İşletme, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Genel İşletme, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Hizmetleri Yönetimi, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Hizmetleri Yönetimi, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları I, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları I, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Organizasyonu, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Organizasyonu, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Meslek Etiği, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Meslek Etiği, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Meslek Etiği, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Rapor Hazırlama Teknikleri, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Tıbbi Sekreterlik, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Tıbbi Sekreterlik, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Bitirme Projesi, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Bitirme Projesi, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Meslek Etiği, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Meslek Etiği, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Meslek Etiği, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Meslek Etiği, (onlisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index