Doç.Dr. Mesut KARAHAN

SHMYO - Müdür / FBE Müdürü / Kuluçka Merkezi ve TTO Direktörü / SHMYO / Biyomedikal Cihaz Teknolojisi / SBF / Beslenme ve Diyetetik

mesut.karahanuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2410

ORCID ID: 0000-0002-8971-678X

Citation : 140 | h-index : 7 | i10-index : 6


Kısa Özgeçmiş

Doç.Dr. Mesut KARAHAN 1977 yılında İstanbul’da doğdu, Pertevniyal Lisesi mezunudur, 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nü bitirdi. 2001-2012 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesinde çalıştı, 2002 yılında yine aynı üniversitede yüksek lisans derecesini “Üçlü Polimer-Metal-Protein Komplekslerinin Yapı Modelleri” konulu tezini vererek aldı. 2009 yılında doktorasını “Metal İçeren Fonksiyonel Biyopolimer Sistemlerin Geliştirilmesi” konusunda tamamlayan Karahan, 2012 yılından beri de Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • POLİ (METİL VİNİL ETER-ko-MALEİK ANHİDRİT)-BAKIR (II)-SIĞIR SERUM ALBUMİN BİYOKOMPLEKSİNİN HAZIRLANMASI VE SULU ÇÖZELTİLERİNDEKİ KARARLILIĞI ÜZERİNE FARKLI pH VE TUZ KONSANTRASYONLARININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ, 2020.
 • MAKİNE BAŞINDA UYGULAMALI VERİLEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2019.
 • Gıda sektöründe çalışanların iş kazalarına bakış açıları, 2019.
 • Bir un fabrikasında TS en 60079-10-2 standardına göre toz kaynaklı patlayıcı ortam değerlendirilmesinin yapılması ve bu standardın ilgili nfpa standartları ile karşılaştırılması, 2019.
 • Endüstriyel yangınlara müdahale faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliği çözümleri, 2019.
 • Denim ağartma işlerinin teknolojik gelişmeler çerçevesinde çalışanlar üzerinde risklerinin azaltılması, 2019.
 • GIDA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN İŞ KAZALARINA BAKIŞ AÇILARI, 2019.
 • Oto sanayi sitelerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, 2019.
 • İnşaatta iş sağlığı ve güvenliği eğitim metotlarının incelenmesi, 2019.
 • Iso 14000 çevre yönetimine dair bir inceleme: İstanbul ili elektronik atık firmaları örneklemi, 2018.
 • Hazır yemek sektöründe çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliğine dair farkındalık araştırması, 2018.
 • Sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu iş sağlığı ve güvenliği programı için eski ve yeni müfredat karşılaştırılması (Bir vakıf üniversitesi örneği), 2018.
 • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliğinin yönetim sistemleri ile bütünleştirilmesi, inşaat sektöründe uygulama ve karşılaştırma, 2017.
 • Dopamin D2 reseptör taq A1 allelinin uzun ve kısa mesafe koşucular üzerine etkisi, 2016.
 • İtfaiyede kişisel koruyucu donanımlar, 2016.
 • Veteriner hekimliğinde Brucella abortus hastalığına karşı immunojen olarak kullanılabilen sentetik peptid-polimer konjugatlarının sentezlenmesi ve yapılarının incelenmesi, 2015.
 • Koruyucu yeni nesil peptid aşı modelleri: Viral kuduz hastalığı peptidlerinin çeşitli adjuvantlarla biyokonjugatlarının geliştirilmesi, 2015.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 18

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 12

Effect of Dopamine D2 Receptor TAQ A1 Allele on Sprinter and Endurance Athlete.

world Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Sport and Health Sciences (2018)

Antitumor activity of polyelectrolytes-metal complexes

Romanian Biotechnological Letters (2013)

Polyelectrolytes And Ist Biological Properties

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences (2012)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • New Generation Peptide-Based Vaccine Prototype, 2020.

Projeler > Projeler

 • GAS5 Oligonükleotid konjuge edilmiş Silika Nanopartikülünün Meme Kanser Hücrelerinde Apoptotik Etkisinin in vitro İncelenmesi, 2021.
 • Silika Nanopartiklü ile Ayrı Ayrı Enkapsüle Edilmiş Resveratrol ve Levofloxacin’in Meme Kanserinde Sitotoksik ve Apoptotik Etkisinin İncelenmesi, 2021.
 • COVID-19’A KARŞI PEPTİT TEMELLİ AŞI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI, 2022.
 • Asitretin Konjuge Edilmiş Silika Nanopartikülünün İmmün (İdiyopatik) Trombositopenik Purpura Hastalığında Sitotoksik Etkisinin İncelenmes, 2020.
 • Kafein Metabolizmasiyla ilişkili CYP1A2 gen Polimorfizminin Alel Dağılımının Belirlenmesi, 2020.
 • METİMAZOL YÜKLÜ PLGA NANOPARTİKÜLLERİNİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU, 2019.
 • AMİNO ASİT BAZLI BİYOBOZUNUR (AABB) POLİMERİNE DAYALI KONTROLLÜ İLAÇ SALIM SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ, 2019.
 • METRONİDAZOL YÜKLÜ İNSAN SERUM ALBUMİN NANOPARTİKÜLLERİNİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU, 2019.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • ICINSE 2019, 2019.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS 16 İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.

İdari Faaliyetler

 • Yönetim, SHMYO Müdürü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü, İş sağlığı ve Güvenliği Makale Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri, Hesaplamalı Biyoloji ve In Silico Çalışmaları Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri, Farmakoloji ve Toksikoloji Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri, Biyomalzeme Numerik Hesaplamalı Yaklaşımlar Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri, Biyolojik Aktiviteler Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Yönetim, Enstitü Müdürü, (2019 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı, Beslenme ve Diyetetik, (2019 - 2020)
 • Direktör, Teknoloji Transfer Ofisi, (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2019 - 2020)
 • Öğrenci Danışmanlığı, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2019)
 • Kurul Üyeliği, Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyeliği, (2017 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği, Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği, (2016 - 2019)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Biyokimya, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Biyokimya, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Biyokimya, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Biyomalzemeler ve İmplant Uygulamaları, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Biyoteknoloji, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Temel Biyoloji, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Akademik Etik, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Seminer I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Uygulamalı Alan Araştırması I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Beslenme Biyokimyası I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sağlıkta Araştırma Yöntemleri ve Epidemiyoloji, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sosyal Sorumluluk Projesi, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sosyal Sorumluluk Projesi, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Meslek Etiği, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Biyokimya I, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Biyomalzemeler, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Protein Mühendisliği ve Sentetik Aşılar, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Biyopolimerler, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Biyokimya, (onlisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index