Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Doç.Dr. Mesut KARAHAN

SHMYO - Müdür / FBE Müdürü / Kuluçka Merkezi ve TTO Direktörü / SHMYO / Biyomedikal Cihaz Teknolojisi / SBF / Beslenme ve Diyetetik

mesut.karahanuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2410

ORCID ID: 0000-0002-8971-678X

Citation : 118 | h-index : 7 | i10-index : 4

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

Doç.Dr. Mesut KARAHAN 1977 yılında İstanbul’da doğdu, Pertevniyal Lisesi mezunudur, 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nü bitirdi. 2001-2012 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesinde çalıştı, 2002 yılında yine aynı üniversitede yüksek lisans derecesini “Üçlü Polimer-Metal-Protein Komplekslerinin Yapı Modelleri” konulu tezini vererek aldı. 2009 yılında doktorasını “Metal İçeren Fonksiyonel Biyopolimer Sistemlerin Geliştirilmesi” konusunda tamamlayan Karahan, 2012 yılından beri de Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Yönetilen Lisansüstü Tezleri


 • MAKİNE BAŞINDA UYGULAMALI VERİLEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2019.
 • Gıda sektöründe çalışanların iş kazalarına bakış açıları, 2019.
 • Bir un fabrikasında TS en 60079-10-2 standardına göre toz kaynaklı patlayıcı ortam değerlendirilmesinin yapılması ve bu standardın ilgili nfpa standartları ile karşılaştırılması, 2019.
 • Endüstriyel yangınlara müdahale faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliği çözümleri, 2019.
 • Denim ağartma işlerinin teknolojik gelişmeler çerçevesinde çalışanlar üzerinde risklerinin azaltılması, 2019.
 • GIDA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN İŞ KAZALARINA BAKIŞ AÇILARI, 2019.
 • Oto sanayi sitelerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, 2019.
 • İnşaatta iş sağlığı ve güvenliği eğitim metotlarının incelenmesi, 2019.
 • Iso 14000 çevre yönetimine dair bir inceleme: İstanbul ili elektronik atık firmaları örneklemi, 2018.
 • Hazır yemek sektöründe çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliğine dair farkındalık araştırması, 2018.
 • Sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu iş sağlığı ve güvenliği programı için eski ve yeni müfredat karşılaştırılması (Bir vakıf üniversitesi örneği), 2018.
 • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliğinin yönetim sistemleri ile bütünleştirilmesi, inşaat sektöründe uygulama ve karşılaştırma, 2017.
 • Dopamin D2 reseptör taq A1 allelinin uzun ve kısa mesafe koşucular üzerine etkisi, 2016.
 • İtfaiyede kişisel koruyucu donanımlar, 2016.
 • Veteriner hekimliğinde Brucella abortus hastalığına karşı immunojen olarak kullanılabilen sentetik peptid-polimer konjugatlarının sentezlenmesi ve yapılarının incelenmesi, 2015.
 • Koruyucu yeni nesil peptid aşı modelleri: Viral kuduz hastalığı peptidlerinin çeşitli adjuvantlarla biyokonjugatlarının geliştirilmesi, 2015.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *)

Toplam: 18
Rabies Virus 31D Peptide‐[P(VP‐co‐AA)] Conjugates: Synthesis, Characterization and Cytotoxicity Evaluation

(2019)

CHEMISTRYSELECT
Modeling of BSA–Metal Ion-Acrylic Acid Complex by Theoretical Methods: Semi-Empirical PM6 and Docking Study

(2018)

ACTA PHYSICA POLONICA A
Effect of Dopamine D2 Receptor TAQ A1 Allele on Sprinter and Endurance Athlete.

(2018)

world Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Sport and Health Sciences
Development of Vaccine Prototype Against Zika Virus Disease of Peptide-Loaded PLGA Nanoparticles and Evaluation of Cytotoxicity

(2018)

International Journal of Peptide Research and Therapeutics
Calculation of Gamma-ray Attenuation Properties of Some Antioxidants using Monte Carlo Simulation Method

(2018)

Biomedical Physics & Engineering Express
Synthesis, Characterization and Lipophilicity Study of Brucella abortus’ Immunogenic Peptide Sequence That Can Be Used in the Future Vaccination Studies

(2018)

International Journal of Peptide Research and Therapeutics
Radiation shielding parameters of some antioxidants using Monte Carlo method

(2018)

Journal of biological physics
Investigation of Water Equivalance and Shielding Properties of Different Solid Phantoms using MCNPX Code

(2018)

Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures
Gamma Shielding Properties Of Erbium Zinc Tellurite Glass System Using Monte Carlo Method

(2018)

Journal of Testing and Evaluation
Investigation On Some Antioxidants Using MCNPX Monte Carlo Code,

(2018)

Journal of Biological Physics
Synthesis, structural characterization, and antiproliferative/cytotoxic effects of a novel modified poly (maleic anhydride-co-vinyl acetate)/doxorubicin conjugate

(2017)

Polymer Bulletin
The formation of polycomplexes of poly(methyl vinyl ether-CO-maleic anhydride) and bovine serum albumin in the presence of copper ions

(2014)

Polish Journal of Chemical Technology
Biochemical and molecular effects of folic acid metabolism to Parkinson, Alzheimer, bipolar and schizophrenic diseases

(2013)

ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY
Immobilization of glutaminase enzyme from Hypocria jecorina on polyacrylic acid: preparation and biochemical characterization

(2013)

Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology
Synthesis of microwave-assisted poly (methyl vinyl ether-co-maleic anhydride)-bovine serum albumin bioconjugates

(2012)

Journal Artificial Cells, Blood Substitutes, and Biotechnology
Synthesis, characterization, and assessment of cytotoxic, antiproliferative, and antiangiogenic effects of a novel procainamide hydrochloride-poly(maleic anhydride-co-styrene) conjugate

(2012)

Journal of Biomaterials Science
Investigation of ternary complex formations of polyacrylic acid with bovine serum albumin in the presence of metal ions by fluorescence and dynamic light scattering measurements

(2010)

The Protein Journal
Characterization of foot-and-mouth disease virus's viral peptides with LC-ESI-MS

(2010)

Journal of the Chemical Society of Pakistan

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 10
Modeling particle size of polyacrylic acid-copper(II)-bovine serum albumin ternary complex in salt solution

(2019)

Journal of the Indian Chemical Society
DİYETE DEVAM EDEN OTİZMLİ ÇOCUKLARDA METİLENTETRAHİDROFOLAT REDÜKTAZ (MTHFR) GENİ C677T POLİMORFİZMİNİN BELİRLENMESİ

(2019)

THE JOURNAL OF NEUROBEHAVIORAL SCIENCES
Design, synthesis, structural characterization and cell cytotoxicity of a new derivative poly(maleic anhydride-co-vinyl acetate)/miltefosine polymer/drug conjugate

(2019)

Bulgarian Chemical Communications
A Docking Study: Modeling of BSA-Metal ion-polycomplexes of Poly (Methyl Vinyl Ether-co-Maleic Anhydride)

(2018)

Journal of Chemistry and Chemical Sciences
A Docking Study: Modeling of BSA-Metal Ion-Polycomplexes of Poly(Methyl Vinyl Ether-Co-Maleic Anhydride

(2018)

Journal Of Chemistry And Chemical Sciences
Radiation Attenuation Properties of Human Brain Regions According to Elemental Compositıon in Radiological Energy Range: A Monte Carlo Simulation

(2018)

The Journal of Neurobehavioral Sciences
Synthesis and characterization of bioconjugates of antigenic rabies virus peptide epitope with polyacrylic acid

(2017)

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
Antitumor activity of polyelectrolytes-metal complexes

(2013)

Romanian Biotechnological Letters
Polyelectrolytes And Ist Biological Properties

(2012)

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Polysaccharide-protein covalent conjugates and ternary metal complexes

(2006)

Asian Journal Chemistry

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü


Kitap Adı Yıl
New Generation Peptide-Based Vaccine Prototype 2019

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 8
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
ICINSE 2019 10 / 2019
1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT 11 / 2015
1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT 11 / 2015
1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT 11 / 2015
1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT 11 / 2015
1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT 11 / 2015
1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT 11 / 2015
1st PHARMACOGENOMICS 16 İSTANBUL SUMMIT 11 / 2015

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Yönetim Enstitü Müdürü 2019
Bölüm Başkanlığı Beslenme ve Diyetetik 2019
Direktör Teknoloji Transfer Ofisi 2019
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2019
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2019
Kurul Üyeliği Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği 2019
Kurul Üyeliği Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyeliği 2019
Kurul Üyeliği Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği 2018
Kurul Üyeliği Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyeliği 2018
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2018
Kurul Üyeliği Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyeliği 2017
Kurul Üyeliği Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği 2017
Kurul Üyeliği Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği 2016

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Dersin Türü
2017-2018 Bahar Seminer Lisansustu
2017-2018 Bahar Biyomedikal Cihazlar Lisans
2017-2018 Bahar Protein Mühendisliği ve Sentetik Aşılar Lisans
2017-2018 Bahar Biyomühendislik Laboratuvarı II Lisans
2017-2018 Bahar Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma Yayın Etiği Lisansustu
2017-2018 Bahar Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği Lisansustu
2017-2018 Bahar Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği Lisansustu
2017-2018 Bahar Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği Lisansustu
2017-2018 Bahar Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Lisansustu
2017-2018 Bahar Sosyal Hizmette Araştırma Yöntemleri Lisans
2017-2018 Bahar Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırma Teknikleri Doktora
2018-2019 Güz Biyomedikal Teknolojisine Giriş Onlisans
2018-2019 Güz Araştırma ve Yayın Lisansustu
2018-2019 Güz Biyokimya Onlisans
2018-2019 Güz Bilimsel Araştırma Yöntemleri Lisansustu
2018-2019 Güz Biyokimya Onlisans
2018-2019 Güz Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği Lisansustu
2018-2019 Güz Biyokimya Onlisans
2018-2019 Güz Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği Lisansustu
2018-2019 Güz Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği Lisansustu
2018-2019 Güz Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği Lisansustu
2018-2019 Güz Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Lisansustu
2018-2019 Güz Biyomedikal Cihazlar Lisans
2018-2019 Güz Hayvan Deneyleri Temel Prensipleri Lisans
2018-2019 Güz Hayvan Deneyleri Temel Prensipleri Lisans
2018-2019 Güz Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma Yayın Etiği Lisansustu
2018-2019 Güz Genel Kimya Onlisans

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index